ద్వితీయోపదేశకాండం 14:1-29

  • దుఃఖిస్తున్నప్పుడు చేయకూడనివి (1, 2)

  • పవిత్రమైన, అపవిత్రమైన ఆహారం (3-21)

  • పదోవంతు యెహోవాకు ఇవ్వాలి (22-29)

14  “మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా పిల్లలు.* చనిపోయిన వ్యక్తి కోసం మీ శరీరాన్ని కోసుకోకూడదు,+ మీ నొసటిని* బోడి చేసుకోకూడదు.+  ఎందుకంటే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు పవిత్రమైన ప్రజలు;+ భూమ్మీదున్న జనాలన్నిట్లో యెహోవా మిమ్మల్ని తన ప్రజలుగా, తన ప్రత్యేకమైన సొత్తుగా* ఎంచుకున్నాడు.+  “అసహ్యకరమైన దేన్నీ మీరు తినకూడదు.+  అయితే ఈ జంతువుల్ని మీరు తినొచ్చు:+ ఎద్దు, గొర్రె, మేక,  జింక, కొండజింక, పొట్టిజింక, కొండ మేక, దుప్పి, అడవి గొర్రె, కొండ గొర్రె.  పూర్తిగా చీలిన డెక్క* ఉండి, నెమరు వేసే ఏ జంతువునైనా మీరు తినొచ్చు.  నెమరు వేసే జంతువుల్లో లేదా పూర్తిగా చీలిన డెక్క ఉన్న జంతువుల్లో వీటిని మీరు తినకూడదు: ఒంటె, చెవుల పిల్లి, పొట్టి కుందేలు.* ఎందుకంటే ఇవి నెమరు వేస్తాయి కానీ వీటికి చీలిన డెక్క ఉండదు. ఇవి మీకు అపవిత్రమైనవి.+  అలాగే పందిని కూడా మీరు తినకూడదు. ఎందుకంటే దానికి చీలిన డెక్క ఉంటుంది కానీ అది నెమరు వేయదు. అది మీకు అపవిత్రమైనది. మీరు ఈ జంతువుల మాంసాన్ని తినకూడదు, వాటి కళేబరాల్ని ముట్టకూడదు.  “నీళ్లలో ఉండే వాటన్నిట్లో రెక్కలు-పొలుసులు ఉన్న దేన్నైనా మీరు తినొచ్చు.+ 10  కానీ రెక్కలు-పొలుసులు లేని దేన్నీ మీరు తినకూడదు. అవి మీకు అపవిత్రమైనవి. 11  “మీరు పవిత్రమైన ఏ పక్షినైనా తినొచ్చు. 12  అయితే వీటిని మీరు తినకూడదు: గద్ద, బోరువ, నల్ల రాబందు,+ 13  ఎర్ర గద్ద, నల్ల గద్ద, ప్రతీ రకమైన గద్ద, 14  ప్రతీ రకమైన కాకి, 15  నిప్పుకోడి, గుడ్లగూబ, సముద్రపక్షి,* ప్రతీ రకమైన డేగ, 16  చిన్న గుడ్లగూబ, పొడుగు చెవుల గుడ్లగూబ, హంస, 17  గూడబాతు,* రాబందు, చెరువుకాకి, 18  సంకుబుడి కొంగ, ప్రతీ రకమైన కొంగ, కూకుడు గువ్వ, గబ్బిలం. 19  అలాగే రెక్కలు ఉండి గుంపులుగుంపులుగా తిరిగే ప్రతీ ప్రాణి* మీకు అపవిత్రమైనది. వాటిని మీరు తినకూడదు. 20  ఎగిరే ప్రాణుల్లో పవిత్రమైన ప్రతీదాన్ని మీరు తినొచ్చు. 21  “చచ్చిన ఏ జంతువునూ మీరు తినకూడదు.+ కానీ, మీ నగరాల్లో ఉన్న పరదేశులకు దాన్ని ఇవ్వొచ్చు, వాళ్లు దాన్ని తినొచ్చు; లేదా మీరు దాన్ని పరదేశులకు అమ్మవచ్చు; కానీ మీరు దాన్ని తినకూడదు, ఎందుకంటే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు పవిత్రమైన ప్రజలు. “మేకపిల్లను దాని తల్లి పాలలో ఉడకబెట్టకూడదు.+ 22  “మీరు ప్రతీ సంవత్సరం మీ పొలంలో పండిన ప్రతీదానిలో పదోవంతును* ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి.+ 23  మీరు మీ ధాన్యంలో, కొత్త ద్రాక్షారసంలో, నూనెలో పదోవంతును, అలాగే మీ పశువుల్లో-మందల్లో మొదటి సంతానాన్ని మీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరును మహిమపర్చడానికి ఎంచుకునే చోట, ఆయన ముందు తింటారు.+ అలా మీరు ఎప్పుడూ మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడడం నేర్చుకుంటారు.+ 24  “ఒకవేళ, నీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరును మహిమపర్చడానికి ఎంచుకునే చోటు నీకు చాలా దూరంగా ఉంటే, అది నీకు దూరంగా ఉన్నందువల్ల నువ్వు వాటన్నిటినీ అక్కడికి తీసుకెళ్లలేకపోతే+ (ఎందుకంటే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను దీవిస్తాడు), 25  నువ్వు వాటిని అమ్మి, ఆ డబ్బును నీ చేత పట్టుకొని, నీ దేవుడైన యెహోవా ఎంచుకునే చోటుకు ప్రయాణించు. 26  అక్కడికి వెళ్లాక, ఆ డబ్బుతో నీకు నచ్చిన వేటినైనా, అంటే ఎద్దులు, గొర్రెలు, మేకలు, ద్రాక్షారసం, ఇతర మత్తుపానీయాలు, అలా నీకు ఇష్టమైన వేటినైనా నువ్వు కొనుక్కోవచ్చు; నువ్వు, నీ ఇంటివాళ్లు అక్కడ నీ దేవుడైన యెహోవా ముందు తిని, సంతోషించాలి.+ 27  నీ నగరాల్లో నివసించే లేవీయుల్ని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు,+ ఎందుకంటే వాళ్లకు నీతో పాటు భాగం గానీ, స్వాస్థ్యం గానీ ఇవ్వబడలేదు.+ 28  “నువ్వు ప్రతీ మూడు సంవత్సరాల చివర్లో, ఆ సంవత్సరం పండిన నీ పంటలో పదోవంతు అంతటినీ తీసుకొచ్చి, నీ నగరాల్లో జమ చేయాలి.+ 29  అప్పుడు, నీతో పాటు భాగం గానీ, స్వాస్థ్యం గానీ ఇవ్వబడని లేవీయులు, అలాగే నీ నగరాల్లో నివసిస్తున్న పరదేశులు, తండ్రిలేని పిల్లలు,* విధవరాళ్లు వచ్చి తృప్తిగా తింటారు.+ దాన్నిబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా నువ్వు చేసే ప్రతీ పనిలో నిన్ను దీవిస్తాడు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “మీ కళ్ల మధ్య.”
అక్ష., “కుమారులు.”
లేదా “విలువైన సంపదగా.”
లేదా “గిట్ట.”
అంటే, రాక్‌ బ్యాడ్జర్‌.
అంటే, సీ-గల్‌.
అంటే, పెలికన్‌.
లేదా “పురుగు.”
లేదా “దశమభాగాన్ని.”
లేదా “అనాథలు.”