దానియేలు 10:1-21

  • దేవుని దూత దానియేలు దగ్గరికి రావడం (1-21)

    • మిఖాయేలు దేవదూతకు సహాయం చేయడం (13)

10  పారసీక రాజైన కోరెషు పరిపాలనలోని+ మూడో సంవత్సరంలో, బెల్తెషాజరు+ అని పిలవబడిన ​దానియేలుకు ఒక సందేశం అందింది; ఆ సందేశం సత్యమైనది, అది ఒక గొప్ప పోరాటానికి సంబంధించినది. అతను ఆ సందేశాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు, తాను చూసినదాన్ని గ్రహించాడు.  ఆ రోజుల్లో ​దానియేలు అనే నేను మూడు వారాలపాటు దుఃఖిస్తూ ఉన్నాను.  ఆ మూడు వారాలపాటు నేను ఎలాంటి మంచి ఆహారం తినలేదు; మాంసం గానీ, ద్రాక్షారసం గానీ నా నోట్లోకి వెళ్లలేదు; నా ఒంటికి నూనె ​రాసుకోలేదు.  మొదటి నెల, 24వ రోజున నేను టైగ్రిస్‌* మహా నది+ ఒడ్డున ఉండగా,  తలెత్తి చూసినప్పుడు నార వస్త్రాలు వేసుకున్న ఒక మనిషి కనిపించాడు,+ అతని నడుముకు ఉపాజు మేలిమి బంగారంతో చేసిన దట్టీ ఉంది.  అతని శరీరం లేతపచ్చ రాయిలా+ మెరుస్తూ ఉంది, అతని రూపం మెరుపులా ఉంది, అతని కళ్లు మండుతున్న దీపాల్లా ఉన్నాయి; అతని చేతులు, పాదాలు మెరుగుపెట్టిన రాగిలా+ ఉన్నాయి, అతని మాటల శబ్దం చాలామంది ప్రజల శబ్దంలా ఉంది.  ​దానియేలు అనే నేను ఒక్కడినే ఆ దర్శనం చూశాను; నాతో ఉన్న మనుషులు ​దర్శనాన్ని చూడలేదు.+ వాళ్లు చాలా భయపడిపోయి, పరుగెత్తుకొని వెళ్లి దాక్కున్నారు.  అప్పుడు నేను ఒక్కడినే మిగిలిపోయాను; నేను ఈ గొప్ప దర్శనం చూసినప్పుడు నాలో శక్తి ఏమాత్రం మిగల్లేదు, నా ముఖం బాగా పాలిపోయింది; నాకున్న బలమంతా పోయింది.+  అప్పుడు అతను మాట్లాడుతున్న శబ్దం నాకు వినబడింది; కానీ అతను మాట్లాడుతుండగా, నేను నేలమీద ముఖం పెట్టి గాఢనిద్రలోకి వెళ్లిపోయాను.+ 10  అప్పుడు ఒక చెయ్యి నన్ను ముట్టుకుని+ కదపడంతో నేను నా చేతుల మీద, మోకాళ్ల మీద నిలబడ్డాను. 11  అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “​దానియేలూ, నువ్వు ఎంతో అమూల్యమైనవాడివి,*+ నేను నీకు చెప్పబోయే మాటల్ని శ్రద్ధగా విను. నువ్వు లేచి నిలబడు, దేవుడు నన్ను నీ దగ్గరికి పంపించాడు.” అతను ఆ మాట అన్నప్పుడు నేను లేచి వణుకుతూ నిలబడ్డాను. 12  అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “దానియేలూ, భయపడకు.+ అవగాహన ​పొందాలని, నీ దేవుని ముందు నిన్ను నువ్వు తగ్గించు​కోవాలని నువ్వు నిశ్చయించుకున్న మొదటి రోజు నుండే ఆయన నీ ప్రార్థనలు వింటు​న్నాడు, అందుకే నేను నీ దగ్గరికి వచ్చాను.+ 13  అయితే పారసీక రాజ్యాధిపతి+ 21 రోజులపాటు నన్ను ​వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ప్రధాన అధిపతుల్లో ఒకడైన* మిఖాయేలు*+ నాకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు. ఆ సమయంలో నేను అక్కడే పారసీక రాజుల పక్కన ఉన్నాను. 14  చివరి రోజుల్లో నీ ప్రజలకు ఏం సంభవిస్తుందో+ నువ్వు గ్రహించేలా సహాయం చేయడానికి నేను వచ్చాను, ఎందుకంటే అది భవిష్యత్తులో జరగబోయేదానికి సంబంధించిన దర్శనం.”+ 15  అతను నాకు ఈ మాటలు చెప్పిన​ప్పుడు, నేను నా ముఖాన్ని నేలవైపు వంచాను, నేను ఏమీ మాట్లాడలేకపోయాను. 16  అప్పుడు మనిషిలా ఉన్న అతను నా పెదాల్ని ముట్టుకున్నాడు;+ అప్పుడు నేను నోరు తెరిచి నా ముందు నిలబడివున్న అతనితో ఇలా అన్నాను: “నా ప్రభూ, ఆ దర్శనాన్ని బట్టి నేను వణుకుతున్నాను, నాలో శక్తి లేదు.+ 17  మరి నీ సేవకుడినైన నేను నా ప్రభువుతో ఎలా మాట్లాడగలను?+ ఇప్పుడు నాలో శక్తి లేదు, నాకు ​ఊపిరాడడం లేదు.”+ 18  మనిషిలా ఉన్న అతను మళ్లీ నన్ను ముట్టుకుని, నన్ను బలపర్చాడు.+ 19  అప్పుడు అతను ఇలా అన్నాడు: “ఎంతో అమూల్యమైనవాడా,*+ భయపడకు,+ కంగారుపడకు.+ నిబ్బరంగా ఉండు, అవును నిబ్బరంగా ఉండు.” అతను మాట్లాడుతుండగా నేను బలం పొంది ​అతనితో ఇలా అన్నాను: “నువ్వు నన్ను బలపర్చావు, ఇప్పుడు నా ప్రభువు నాతో మాట్లాడవచ్చు.” 20  అతను ఇలా అన్నాడు: “నేను నీ దగ్గ​రికి ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా? ఇప్పుడు నేను ​పారసీక అధిపతితో పోరాడడానికి తిరిగె​ళ్తాను.+ నేను వెళ్లిపోయినప్పుడు గ్రీసు అధిపతి వస్తాడు. 21  అయితే సత్య గ్రంథంలో రాయ​బడివున్న ​విషయాల్ని నీకు చెప్తాను. నీ ​అధిపతైన+ మిఖాయేలు తప్ప ఈ ​విషయంలో నాకు బలంగా ​మద్దతిచ్చేవాళ్లు ఇంకెవ్వరూ లేరు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “హిద్దెకెలు.”
లేదా “ఎంతో ప్రియమైనవాడివి; చాలా విలువైనవాడివి.”
లేదా “మొదటి శ్రేణి అధిపతైన.”
“దేవుని వంటి వాడు ఎవడు?” అని అర్థం.
లేదా “ఎంతో ప్రియమైనవాడా; చాలా విలువైనవాడా.”