జెఫన్యా 1:1-18

  • యెహోవా తీర్పు రోజు దగ్గర్లో ఉంది (1-18)

    • యెహోవా రోజు వేగంగా దూసుకొస్తోంది (14)

    • వెండిబంగారాలు కాపాడలేవు (18)

1  ఆమోను+ కుమారుడైన యోషీయా+ యూదాను పరిపాలిస్తున్న రోజుల్లో యెహోవా వాక్యం జెఫన్యా* దగ్గరికి వచ్చింది. జెఫన్యా కూషీ కుమారుడు, కూషీ గెదల్యా కుమారుడు, గెదల్యా అమర్యా కుమారుడు, అమర్యా హిజ్కియా కుమారుడు.   యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నేను భూమ్మీదున్న ప్రతీదాన్ని పూర్తిగా తుడిచిపెట్టేస్తాను.”+   “నేను మనుషుల్ని, జంతువుల్ని తుడిచిపెట్టేస్తాను. ఆకాశపక్షుల్ని, సముద్ర చేపల్ని తుడిచిపెట్టేస్తాను;+దుష్టుల్ని, వాళ్లతోపాటు పాపపు ఉచ్చుల్ని*+ తుడిచిపెట్టేస్తాను;మనుషులందర్నీ భూమ్మీద ఉండకుండా తుడిచిపెట్టేస్తాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు.   “నేను యూదాకు వ్యతిరేకంగా,యెరూషలేము నివాసులందరికీ వ్యతిరేకంగా నా చెయ్యి చాపుతాను.ఈ స్థలంలో బయలు ఆనవాళ్లే లేకుండా చేస్తాను.+అన్య దేవుళ్ల పూజారుల పేరుప్రతిష్ఠల్ని, అలాగే యాజకుల్ని తుడిచిపెట్టేస్తాను.+   ఇళ్ల పైకప్పుల మీద ఆకాశ సైన్యానికి మొక్కేవాళ్లను,+ఒకవైపు యెహోవాకు మొక్కి, ఆయనకు విశ్వసనీయంగా ఉంటామని ప్రమాణం చేస్తూనే+మరోవైపు మల్కాముకు విశ్వసనీయంగా ఉంటామని ప్రమాణం చేసేవాళ్లను+ తుడిచిపెట్టేస్తాను.   యెహోవాను అనుసరించడం మానేసినవాళ్లను,+యెహోవాను వెదకనివాళ్లను, ఆయన దగ్గర విచారణ చేయనివాళ్లను+ తుడిచిపెట్టేస్తాను.”   సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ముందు మౌనంగా ఉండండి, ఎందుకంటే యెహోవా రోజు దగ్గర్లో ఉంది.+ యెహోవా ఒక బలిని సిద్ధం చేశాడు; తాను ఆహ్వానించినవాళ్లను ఆయన పవిత్రపర్చాడు.   “నేను సిద్ధం చేసిన బలిని అర్పించే రోజున యెహోవానైన నేను యువరాజుల్ని,రాకుమారుల్ని, విదేశీ వస్త్రాలు వేసుకునే వాళ్లందర్నీ లెక్క అడుగుతాను.+   ఆ రోజున వేదిక* మీదికి ఎక్కే ప్రతీ ఒక్కర్ని,తమ యజమాని ఇంటిని హింసతో, మోసంతో నింపేవాళ్లను నేను లెక్క అడుగుతాను.” 10  యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఆ రోజున,చేపల ద్వారం+ దగ్గర నుండి కేకలు వినిపిస్తాయి,నగరపు రెండో భాగం+ నుండి ఏడ్పులు,కొండల నుండి పెళపెళ ధ్వని వినిపిస్తాయి. 11  మక్తేషు* నివాసులారా, ప్రలాపించండి,ఎందుకంటే, వర్తకులందరూ నాశనమయ్యారు;వెండిని తూచేవాళ్లంతా నాశనమయ్యారు. 12  ఆ సమయంలో నేను దీపాలు పట్టుకొని యెరూషలేమును జాగ్రత్తగా సోదా చేస్తాను,‘యెహోవా మంచీ చేయడు, చెడూ చేయడు’ అని తమ హృదయంలో అనుకుంటూ+ఉదాసీనంగా ఉన్నవాళ్లను* నేను లెక్క అడుగుతాను. 13  వాళ్ల ఆస్తి కొల్లగొట్టబడుతుంది, వాళ్ల ఇళ్లు ధ్వంసం అవుతాయి.+ వాళ్లు ఇళ్లు కట్టుకుంటారు కానీ వాటిలో నివసించరు;ద్రాక్షతోటలు నాటుకుంటారు కానీ వాటి ద్రాక్షారసం తాగరు.+ 14  యెహోవా మహారోజు దగ్గరపడింది! అది సమీపంగా ఉంది, చాలా వేగంగా దూసుకొస్తోంది!*+ యెహోవా రోజు శబ్దం భయంకరంగా* ఉంటుంది.+ ఆ రోజున యోధులు కేకలు వేస్తారు.+ 15  ఆ రోజు ఉగ్రత నిండిన రోజు,+వేదన, దుఃఖం కలిగించే రోజు,+ఉపద్రవం,* నాశనం తెచ్చే రోజు,చీకటి, అంధకారం కమ్ముకునే రోజు,మేఘాలు, గాఢాంధకారం కమ్ముకునే రోజు,+ 16  ప్రాకారాలుగల నగరాలకు, మూలల్లో ఉండే ఎత్తైన బురుజులకు వ్యతిరేకంగా+బూర* ధ్వని, యుద్ధ ధ్వని వినిపించే రోజు.+ 17  నేను మనుషులకు వేదన కలిగిస్తాను,వాళ్లు గుడ్డివాళ్లలా నడుస్తారు,+ఎందుకంటే వాళ్లు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశారు.+ వాళ్ల రక్తం ధూళిలా,వాళ్ల పేగులు పేడలా పారేయబడతాయి.+ 18  యెహోవా ఉగ్రత రోజున వాళ్ల వెండి గానీ, వాళ్ల బంగారం గానీ వాళ్లను కాపాడలేవు;+ఎందుకంటే ఆయన రోషాగ్ని భూమంతటినీ కాల్చేస్తుంది,+ఆయన భూమ్మీదున్న నివాసులందర్నీ సమూలంగా నాశనం చేస్తాడు, ఆ నాశనం భయంకరంగా ఉంటుంది.”+

అధస్సూచీలు

“యెహోవా భద్రం చేశాడు (దాచిపెట్టాడు)” అని అర్థం.
లేదా “అడ్డురాళ్లను.” విగ్రహపూజకు సంబంధించిన వస్తువులు, పనులు అని స్పష్టమౌతోంది.
లేదా “గడప.” రాజు సింహాసనం ఉన్న వేదిక కావచ్చు.
యెరూషలేములోని చేపల ద్వారం దగ్గర ఉన్న భాగం అని తెలుస్తోంది.
లేదా “ద్రాక్షతొట్టిలో మడ్డి మీద పేరుకున్న చిక్కని ద్రాక్షారసంలా ఉన్నవాళ్లను.”
లేదా “త్వరపడుతోంది!”
అక్ష., “చేదుగా.”
అక్ష., “తుఫాను.”
అక్ష., “కొమ్ము.”