జెకర్యా 8:1-23

 • యెహోవా సీయోనుకు శాంతిని, సత్యాన్ని దయచేస్తాడు (1-23)

  • యెరూషలేము, “నమ్మకమైన నగరం” (3)

  • “ఒకరితో ఒకరు నిజమే మాట్లాడాలి” (16)

  • ఉపవాసాలు పండుగలుగా ​మారతాయి (18, 19)

  • ‘యెహోవాను త్వరగా వెదుకుదాం’ (21)

  • పదేసిమంది ఒక యూదుని చెంగు పట్టుకోవడం (23)

8  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా వాక్యం మళ్లీ వచ్చి, ఇలా చెప్పింది:  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు, ‘నేను అత్యంత ఆసక్తితో సీయోను విషయంలో ఆసక్తి చూపిస్తాను,+ గొప్ప కోపోద్రేకంతో నేను ఆమె విషయంలో ఆసక్తి చూపిస్తాను.’ ”  “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నేను సీయోనుకు తిరిగొచ్చి, యెరూషలేములో నివసిస్తాను.+ అప్పుడు యెరూషలేము నమ్మక​మైన* నగరం అని పిలవబడుతుంది,+ సైన్యా​లకు అధిపతైన యెహోవా పర్వతం పవిత్ర పర్వతం అని పిలవబడుతుంది.’ ”+  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘వృద్ధులు మళ్లీ యెరూషలేము వీధుల్లో ఆరుబయట కూర్చుంటారు, ప్రతీ ఒక్కరు తమ నిండు వృద్ధాప్యం వల్ల చేతికర్రలు పట్టుకొని కూర్చుంటారు.+  నగర వీధులు ఆటలాడే  పిల్లలతో కళకళలాడతాయి.’ ”+  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఆ రోజుల్లో, ఈ ప్రజల్లో మిగిలిన​వాళ్లకు అది అసాధ్యమని అనిపించవచ్చేమో గానీ, నాకు కూడా అది అసాధ్యమని అనిపిస్తుందా?’ అని సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఇదిగో తూర్పు దేశాల నుండి, పడమటి దేశాల నుండి* నేను నా ప్రజల్ని కాపాడతాను.+  నేను వాళ్లను తీసుకొస్తాను, వాళ్లు యెరూషలేములో నివసిస్తారు;+ వాళ్లు నా ప్రజలౌతారు, నేను వాళ్లకు సత్యవంతుడైన,* నీతి​మంతుడైన దేవుణ్ణి అవుతాను.’ ”+  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ధైర్యం తెచ్చుకోండి,+ మీరు ప్రవ​క్తల నోటి నుండి ఇప్పుడు వింటున్న ఇవే మాటలు,+ సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఆలయం కట్టడానికి పునాది వేసిన రోజున కూడా చెప్పబడ్డాయి. 10  అంతకుముందు మనుషులు గానీ జంతువులు గానీ పనిచేసినా కూలి దొరికేది కాదు;+ శత్రువుల కారణంగా ​రాకపోకలు ప్రమాదకరంగా ఉండేవి, ఎందు​కంటే నేను మనుషులందర్నీ ఒకరి మీదికి ఒకర్ని రేపాను.’ 11  “ ‘కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రజల్లో మిగిలినవాళ్లతో ఒకప్పటిలా వ్యవహరించను’ అని ​సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ప్రకటిస్తు​న్నాడు. 12  ‘శాంతి విత్తనాలు విత్తబడతాయి; ద్రాక్షచెట్లు ఫలిస్తాయి, భూమి దాని పంటని​స్తుంది,+ ఆకాశం మంచును కురిపిస్తుంది; ఈ ప్రజల్లో మిగిలినవాళ్లు వీటన్నిటిని స్వాస్థ్యంగా పొందేలా నేను చేస్తాను.+ 13  యూదా ఇంటివాళ్లారా, ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, మీరు దేశాల మధ్య శపించబడినవాళ్లు అయ్యారు.+ అయితే నేను మిమ్మల్ని కాపాడతాను, మీరు ఒక దీవెనగా ఉంటారు.+ భయపడకండి! ధైర్యం ​తెచ్చుకోండి.’+ 14  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా చెప్పేదేమిటంటే, “మీ పూర్వీకులు నాకు విపరీత​మైన కోపం తెప్పించడం వల్ల మీ మీదికి విపత్తు తీసుకురావాలని నిశ్చయించుకున్నాను. ఆ ​విషయంలో నేను విచారపడలేదు,+ 15  అదే​విధంగా ఈసారి యెరూషలేముకు, యూదా ఇంటివాళ్లకు మంచి చేయాలని నేను నిశ్చయిం​చుకున్నాను.+  కాబట్టి భయపడకండి!” ’+ 16  “ ‘మీరు ఈ పనులు చేయాలి: ఒకరితో ఒకరు నిజమే మాట్లాడాలి,+ మీ నగర ద్వారాల్లో సత్యానికి అనుగుణంగా, శాంతిని పెంపొందించే విధంగా తీర్పుతీర్చాలి. 17  ఎదుటివాణ్ణి నాశనం చేయాలని మీ హృదయాల్లో కుట్ర ​పన్నకండి,+ అబద్ధ ప్రమాణాలు చేయడం ​ఆపేయండి;+ ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాకు అసహ్యం’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.” 18  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి, ఇలా చెప్పింది: 19  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘నాలుగో నెలలో,+ ఐదో నెలలో,+ ఏడో నెలలో,+ పదో నెలలో+ చేసే ​ఉపవాసాలు యూదా ఇంటివాళ్లకు ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే పండుగలుగా మారతాయి.+ కాబట్టి సత్యాన్ని, శాంతిని ప్రేమించండి.’ 20  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఇప్పుడు ఆయా దేశాల ప్రజలు, ఎన్నో నగరాల్లోని నివాసులు ఇక్కడికి వస్తారు; 21  ఒక నగరంలోని నివాసులు, మరో నగరంలోని నివాసుల దగ్గరికి వెళ్లి, “త్వరగా వెళ్దాం పదండి! తన అనుగ్రహం చూపించమని యెహోవాను బ్రతిమాలడానికి, సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాను వెదకడానికి వెళ్దాం పదండి. మేమూ వస్తున్నాం” అని అంటారు.+ 22  ఎన్నో జనాలు, బలమైన దేశాలు యెహోవాను వెదకడానికి, అనుగ్రహం చూపిం​చమని యెహోవాను బ్రతిమాలడానికి యెరూషలేముకు వస్తాయి.’+ 23  “సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘ఆ రోజుల్లో, ఆయా దేశాలకు చెందిన అన్ని భాషల ప్రజల్లో నుండి పదేసిమంది+ ఒక యూదుని చెంగు పట్టుకుని, అవును ఒక యూదుని చెంగు గట్టిగా పట్టుకుని, “దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడని మేము విన్నాం కాబట్టి మేము కూడా మీతో వస్తాం”+ అని అంటారు.’ ”+

అధస్సూచీలు

లేదా “సత్యమైన.”
లేదా “సూర్యుడు ఉదయించే దేశం నుండి, సూర్యుడు అస్తమించే దేశం నుండి.”
లేదా “నమ్మకమైన.”