జెకర్యా 13:1-9

  • విగ్రహాల్ని, అబద్ధ ప్రవక్తల్ని తొలగించడం (1-6)

    • అబద్ధ ప్రవక్తలు అవమానాల​పాలౌతారు (4-6)

  • కాపరి కొట్టబడతాడు (7-9)

    • మూడింట ఒక వంతు మంది శుద్ధిచేయబడతారు (9)

13  “ఆ రోజున దావీదు ఇంటివాళ్లు, యెరూషలేము నివాసులు తమ పాపాన్ని, మలినాన్ని కడిగేసుకునేలా ఒక బావి తవ్వబడుతుంది.”+  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా ​ప్రకటిస్తున్నాడు: “ఆ రోజున, నేను దేశంలో నుండి విగ్రహాల పేర్లను తుడిచేస్తాను,+ ప్రజలు వాటిని ఇంకెప్పుడూ గుర్తుచేసుకోరు; నేను దేశంలో నుండి ప్రవక్తల్ని, చెడ్డదూతల* శక్తిని తీసేస్తాను.+  ఒకవేళ ఎవరైనా మళ్లీ ప్రవచిస్తే, అతన్ని కన్న తల్లిదండ్రులు అతనితో ఇలా అంటారు: ‘నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండవు. ఎందుకంటే, నువ్వు యెహోవా పేరున అబద్ధాలు చెప్పావు.’ అతనలా ప్రవచించినందుకు అతన్ని కన్న తల్లిదండ్రులే అతన్ని పొడుస్తారు.+  “ఆ రోజున, ప్రవక్తల్లో ప్రతీ ఒక్కరు ప్రవచించేటప్పుడు తాము చూసిన దర్శనాన్ని బట్టి అవమానం పాలౌతారు; ప్రజల్ని మోసం చేయడం కోసం, వెంట్రుకలతో చేయబడిన అధికారిక వస్త్రాన్ని+ వాళ్లు ధరించరు.  వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు, ‘నేను ప్రవక్తను కాదు, నేను వ్యవసాయం చేసే రైతును, చిన్నప్పుడే నన్ను ఒక వ్యక్తి దాసునిగా కొనుకున్నాడు’ అంటారు.  ఎవరైనా అతన్ని, ‘నీ భుజాల మధ్య* ఈ గాయాలేంటి?’ అని అడిగితే, అతను ‘ఇవి నా స్నేహితుల* ఇంట్లో అయిన గాయాలు’ అంటాడు.”   “ఖడ్గమా, నా కాపరి+ మీదికి లే!నా సహవాసి మీదికి లే! కాపరిని కొట్టు,+ మందను* ​చెదిరిపోనివ్వు;+నేను నా చేతిని అల్పులైన వాళ్లమీదికి లేపుతాను” అని సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.   సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇంకా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “దేశమంతట్లోమూడింట రెండు వంతుల మంది నరికేయబడి, నాశనమౌతారు;*ఒక వంతు మంది విడిచిపెట్టబడతారు.   నేను ఆ ఒక్క వంతు మందిని అగ్ని గుండా దాటించివెండిని శుద్ధి చేసినట్టు శుద్ధిచేస్తాను,బంగారాన్ని పరీక్షించినట్టు పరీక్షిస్తాను.+ వాళ్లు నా పేరున ప్రార్థిస్తారు,నేను వాళ్లకు జవాబిస్తాను. ‘వాళ్లు నా ప్రజలు’ అని నేను అంటాను,+ ‘యెహోవా మా దేవుడు’ అని వాళ్లు అంటారు.”

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
అంటే, ఛాతిమీద లేదా వీపుమీద.
లేదా “నన్ను ప్రేమించే​వాళ్ల.”
లేదా “గొర్రెల్ని.”
లేదా “చనిపోతారు.”