జెకర్యా 12:1-14

  • యూదాను, యెరూషలేమును యెహోవా సమర్థించడం (1-9)

    • యెరూషలేము, “బరువైన రాయి” (3)

  • పొడవబడిన వ్యక్తిని చూసి ఏడ్వడం (10-14)

12  ఒక సందేశం. ఆకాశాన్ని పరిచిన,+భూమికి పునాది వేసిన,+మనిషికి ఊపిరిని* ఇచ్చిన యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు:“ఇశ్రాయేలు గురించిన యెహోవా వాక్యం ఇదే.  “ఇదిగో నేను యెరూషలేమును ఒక గిన్నెలా చేస్తున్నాను, అది చుట్టుపక్కలున్న ప్రజల్ని మత్తెక్కి తూలేలా చేస్తుంది; అంతేకాదు యూదా, యెరూషలేములు ముట్టడి వేయబడతాయి.+  ఆ రోజున, నేను యెరూషలేమును దేశాల ప్రజలందరికీ బరువైన* రాయిలా చేస్తాను. దాన్ని ఎత్తేవాళ్లందరూ తప్ప​కుండా తీవ్రంగా గాయపడతారు;+ భూమ్మీ​దున్న దేశాలన్నీ దానికి వ్యతిరేకంగా పోగుచేయబడతాయి.”+  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు, “ఆ రోజున, నేను ప్రతీ గుర్రాన్ని బెదరగొడతాను, వాటి రౌతుల్ని పిచ్చివాళ్లను చేస్తాను. నేను నా దృష్టిని యూదా ఇంటివాళ్లమీద ఉంచుతాను, కానీ దేశాల గుర్రాలన్నిటినీ గుడ్డితనంతో మొత్తుతాను.  యూదాలోని షేక్‌లు* తమ హృదయాల్లో ఇలా అనుకుంటారు: ‘యెరూషలేము నివాసులే మా బలం. ఎందుకంటే, సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా వాళ్ల దేవుడు.’+  ఆ రోజున, యూదా షేక్‌లను అడవిలోని కార్చిచ్చులా, కోత కోసిన పనల మధ్య కాగడాలా చేస్తాను,+ వాళ్లు తమ కుడివైపు, ఎడమవైపు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందర్నీ కాల్చేస్తారు;+ యెరూషలేము నివాసులు మళ్లీ తమ సొంత నగరమైన యెరూషలేములో నివసిస్తారు.+  “దావీదు ఇంటివాళ్ల వైభవం,* యెరూషలేము నివాసుల వైభవం* యూదాను మించిపోకుండా ఉండేలా, యెహోవా ముందుగా యూదా డేరాల్ని కాపాడతాడు.  ఆ రోజున, యెరూషలేము నివాసుల చుట్టూ యెహోవా కవచంలా ఉంటాడు;+ ఆ రోజున, వాళ్ల మధ్య అత్యంత బలహీనమైన* వ్యక్తి దావీదులా ఉంటాడు; దావీదు ఇంటివాళ్లు ప్రజల్ని నడిపిస్తున్న యెహోవా దూతలా ఉంటారు.+  ఆ రోజున, యెరూషలేము మీదికి వచ్చే దేశాలన్నిటినీ నేను ఖచ్చితంగా తుడిచిపెట్టేస్తాను.+ 10  “నేను దావీదు ఇంటివాళ్ల మీద, యెరూషలేము నివాసుల మీద నా పవిత్రశక్తిని కుమ్మరిస్తాను, దానివల్ల వాళ్లు నా అనుగ్రహం పొందుతారు, తమ ప్రార్థనలకు జవాబులు పొందుతారు; వాళ్లు తాము పొడిచిన వ్యక్తి వైపు చూస్తారు,+ తమ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు చనిపోతే ఏడ్చినట్టు ఆయన కోసం ఏడుస్తారు; పెద్ద కుమారుడు చనిపోతే దుఃఖించినట్టు ఆయన కోసం తీవ్రంగా దుఃఖిస్తారు. 11  ఆ రోజున, యెరూషలేము రోదన ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుందంటే మెగిద్దో మైదానంలోని+ హదద్రిమ్మోను దగ్గరి రోదనలా ఉంటుంది. 12  దేశమంతా ఏడుస్తుంది, ప్రజలు గుంపుల వారీగా ఏడుస్తారు. దావీదు వంశస్థులు, వాళ్ల స్త్రీలు; నాతాను వంశస్థులు,+ వాళ్ల స్త్రీలు; 13  లేవి వంశస్థులు,+ వాళ్ల స్త్రీలు; షిమీయుల వంశస్థులు,+ వాళ్ల స్త్రీలు; 14  మిగిలిన వంశాల వాళ్లందరూ, వాళ్ల స్త్రీలు గుంపుల వారీగా ఏడుస్తారు.

అధస్సూచీలు

పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “భారమైన.”
షేక్‌ అంటే గోత్రపు పెద్ద.
లేదా “అందం.”
లేదా “అందం.”
లేదా “తడబడే.”