కొలొస్సయులు 4:1-18

  • యజమానులకు సలహాలు (1)

  • “పట్టుదలతో ప్రార్థించండి” (2-4)

  • బయటివాళ్లతో తెలివిగా నడుచుకోండి (5, 6)

  • చివర్లో శుభాకాంక్షలు (7-18)

4  యజమానులారా, మీకు కూడా పరలోకంలో ఒక యజమాని ఉన్నాడని+ గుర్తుంచుకుని, మీ దాసులతో నీతిగా, న్యాయంగా వ్యవహరించండి.  పట్టుదలతో ప్రార్థించండి,+ ఈ విషయంలో మెలకువగా ఉంటూ కృతజ్ఞతలు తెలపండి.+  అలాగే మా కోసం కూడా ప్రార్థించండి.+ మేము వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి, క్రీస్తు గురించిన పవిత్ర రహస్యం గురించి మాట్లాడడానికి దేవుడు మార్గం* తెరవాలని వేడుకోండి. ఆ పవిత్ర రహస్యం కోసమే నేను చెరసాలలో ఉన్నాను.+  నేను దాని గురించి మాట్లాడాల్సినంత స్పష్టంగా మాట్లాడేలా సహాయం చేయమని దేవునికి ప్రార్థించండి.  మీ సమయాన్ని శ్రేష్ఠమైన విధంగా ఉపయోగించుకుంటూ,* బయటివాళ్లతో తెలివిగా నడుచుకుంటూ ఉండండి.+  మీ మాటలు ఎప్పుడూ దయగా, ఉప్పు వేసినట్టు రుచిగా ఉండాలి.+ అప్పుడు, ప్రతీ ఒక్కరికి ఎలా జవాబివ్వాలో మీకు తెలుస్తుంది.+  నా ప్రియ సహోదరుడూ ప్రభువు సేవలో నమ్మకమైన పరిచారకుడూ తోటి దాసుడూ అయిన తుకికు+ నా గురించిన సంగతులన్నీ మీకు చెప్తాడు.  మేము ఎలా ఉన్నామో మీకు చెప్పడానికి, మీ హృదయాలకు ఊరటనివ్వడానికి అతన్ని మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాను.  అతను, నమ్మకమైన నా ప్రియ సహోదరుడూ మీ ప్రాంతంవాడూ అయిన ఒనేసిముతో+ కలిసి వస్తున్నాడు; వాళ్లిద్దరు ఇక్కడి సంగతులన్నీ మీకు చెప్తారు. 10  నా తోటి ఖైదీ అరిస్తార్కు,+ అలాగే బర్నబా దగ్గరి బంధువు మార్కు+ (మీ దగ్గరికి వస్తే సాదరంగా ఆహ్వానించమని+ నేను చెప్పింది ఇతని గురించే) మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. 11  యూస్తు అనే పేరున్న యేసు కూడా మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాడు. వీళ్లంతా సున్నతి చేయించుకున్న ప్రజల్లోని వాళ్లు. దేవుని రాజ్యం కోసం పాటుపడే విషయంలో వీళ్లు మాత్రమే నా తోటి పనివాళ్లు, వీళ్లు నాకు ఎంతో ఊరటను ఇచ్చారు.* 12  క్రీస్తుయేసు దాసుడూ మీ ప్రాంతంవాడూ అయిన ఎపఫ్రా+ మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాడు. మీరు పరిణతిగల వాళ్లలా స్థిరంగా నిలబడాలని, దేవుడు చేయబోయే ప్రతీదాని విషయంలో మీకు గట్టి నిశ్చయత ఉండాలని అతను మీ కోసం ఎప్పుడూ పట్టుదలతో ప్రార్థిస్తున్నాడు. 13  అతను మీ కోసం, అలాగే లవొదికయ, హియెరాపొలి ప్రాంతాల వాళ్ల కోసం ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నాడని అతని గురించి సాక్ష్యం చెప్తున్నాను. 14  ప్రియమైన వైద్యుడు లూకా,+ దేమా+ మీకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. 15  లవొదికయలో ఉన్న సహోదరులకు, సహోదరి నుంఫాకు, ఆమె ఇంట్లో సమకూడే సంఘానికి+ నా శుభాకాంక్షలు చెప్పండి. 16  ఈ ఉత్తరం మీ దగ్గర చదివి వినిపించాక, లవొదికయవాళ్ల సంఘంలో కూడా చదివే ఏర్పాటు చేయండి.+ అలాగే, లవొదికయవాళ్లకు నేను పంపిన ఉత్తరాన్ని మీ దగ్గర చదివే ఏర్పాటు కూడా చేయండి. 17  అంతేకాదు, ప్రభువు శిష్యునిగా తాను స్వీకరించిన పరిచర్యను పూర్తిచేసేలా దానిమీద శ్రద్ధ పెట్టమని అర్ఖిప్పుకు+ చెప్పండి. 18  పౌలు అనే నేను స్వహస్తాలతో నా శుభాకాంక్షలు రాస్తున్నాను.+ నా సంకెళ్లను గుర్తుపెట్టుకోండి.+ దేవుని అపారదయ మీకు తోడుండాలి.

అధస్సూచీలు

లేదా “తలుపు.”
అక్ష., “నియమిత సమయాన్ని కొనుక్కుంటూ.”
లేదా “నాకు సహాయం చేసి నన్ను బలపర్చారు.”