కీర్తనలు 96:1-13

  • “యెహోవాకు ఒక కొత్త పాట పాడండి”

    • యెహోవా అత్యంత స్తుతిపాత్రుడు (4)

    • దేశదేశాల ప్రజల దేవుళ్లు వ్యర్థమైన దేవుళ్లు (5)

    • పవిత్రమైన బట్టలు వేసుకుని ఆరాధించండి (9)

96  యెహోవాకు ఒక కొత్త పాట పాడండి.+ భూమ్మీదున్న సమస్త ప్రజలారా, యెహోవాకు పాట పాడండి!+   యెహోవాకు పాట పాడండి; ఆయన పేరును స్తుతించండి. ప్రతీరోజు ఆయన రక్షణ సువార్తను ప్రకటించండి.+   దేశాల మధ్య ఆయన మహిమను,దేశదేశాల ప్రజలందరి మధ్య ఆయన అద్భుతమైన పనుల్ని చాటించండి.+   యెహోవా గొప్పవాడు, అత్యంత స్తుతిపాత్రుడు. దేవుళ్లందరి కంటే పూజనీయుడు.*   దేశదేశాల ప్రజలు పూజించే దేవుళ్లందరూ వ్యర్థమైన దేవుళ్లు,+కానీ యెహోవా ఆకాశాన్ని తయారుచేసిన దేవుడు.+   ఘనతా వైభవాలు ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాయి;+బల సౌందర్యాలు ఆయన పవిత్రమైన స్థలంలో ఉన్నాయి.+   దేశదేశాల కుటుంబాల్లారా, యెహోవాకు తగిన ఘనత ఆయనకు ఇవ్వండి;యెహోవా మహిమను బట్టి, బలాన్ని బట్టి ఆయనకు తగిన ఘనత ఇవ్వండి.+   యెహోవా పేరుకు తగిన మహిమ ఆయనకు చెల్లించండి;+కానుక తీసుకొని ఆయన ప్రాంగణాల్లోకి రండి.   పవిత్రమైన బట్టలు వేసుకుని* యెహోవాకు వంగి నమస్కారం చేయండి;*భూమ్మీదున్న సమస్త ప్రజలారా, ఆయన ముందు వణకండి! 10  దేశాల మధ్య ఇలా చాటించండి: “యెహోవా రాజయ్యాడు!+ భూమి* స్థిరంగా స్థాపించబడింది, దాన్ని కదిలించలేరు.* దేశదేశాల ప్రజలకు ఆయన న్యాయంగా తీర్పు తీరుస్తాడు.”*+ 11  ఆకాశం సంతోషించాలి, భూమి ఆనందించాలి;సముద్రం, దానిలో ఉన్నవన్నీ సంతోషంతో ఘోషించాలి; 12  పొలాలు, వాటిలో ఉన్నవన్నీ ఉల్లసించాలి.+ అడవిలో ఉన్న చెట్లన్నీ సంతోషంతో కేకలు వేయాలి,+ 13  అవి యెహోవా ముందు సంతోషంతో కేకలు వేయాలి, ఎందుకంటే ఆయన వస్తున్నాడు;*భూమికి తీర్పు తీర్చడానికి ఆయన వస్తున్నాడు. ఆయన నీతితో భూలోకానికి,*తన నమ్మకత్వంతో+ దేశదేశాల ప్రజలకు తీర్పు తీరుస్తాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించేవాడు.”
లేదా “ఆయన పవిత్రతకు ఉన్న వైభవాన్ని బట్టి” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఆరాధించండి.”
లేదా “పండే భూమి.”
లేదా “అది ఊగిసలాడదు.”
లేదా “పక్షాన న్యాయంగా వాదిస్తాడు.”
లేదా “వచ్చేశాడు.”
లేదా “పండే భూమికి.”