కీర్తనలు 95:1-11

  • విధేయతతో సత్యారాధన

    • “ఈ రోజు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వింటే” (7)

    • “మీ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకోకండి” (8)

    • “వీళ్లు నా విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించరు” (11)

95  రండి, సంతోషంతో కేకలు వేస్తూ యెహోవాను స్తుతిద్దాం! విజయోత్సాహంతో కేకలు వేస్తూ, మనల్ని రక్షించే ఆశ్రయదుర్గాన్ని* స్తుతిద్దాం.+   కృతజ్ఞతలతో ఆయన సన్నిధికి వద్దాం;+పాటలు పాడుతూ, విజయోత్సాహంతో కేకలు వేస్తూ ఆయన్ని స్తుతిద్దాం.   ఎందుకంటే యెహోవా మహాదేవుడు, దేవుళ్లందరి మీద మహారాజు.+   భూమి అగాధ స్థలాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి;పర్వత శిఖరాలు ఆయనవే.+   ఆయన చేసిన సముద్రం ఆయనదే,+ఆరిన నేలను ఆయన చేతులే తయారుచేశాయి.+   రండి, దేవుణ్ణి ఆరాధిద్దాం, ఆయనకు వంగి నమస్కారం చేద్దాం;మనల్ని తయారుచేసిన యెహోవా ముందు మోకరిద్దాం.+   ఎందుకంటే ఆయన మన దేవుడు,మనం ఆయన ప్రజలం.మందలోని గొర్రెల్లా ఆయన మనల్ని చూసుకుంటాడు.+ ఈ రోజు మీరు ఆయన స్వరాన్ని వింటే,+   మెరీబా* దగ్గర చేసినట్టు,ఎడారిలో మస్సా* రోజున చేసినట్టు+ మీ హృదయాల్ని కఠినపర్చుకోకండి.+   అప్పుడు మీ పూర్వీకులు నన్ను పరీక్షించారు;+నేను చేసిన పనుల్ని చూసి కూడా నన్ను సవాలుచేశారు.+ 10  నేను 40 సంవత్సరాలు ఆ తరాన్ని అసహ్యించుకున్నాను, “ఈ ప్రజల హృదయాలు ఎప్పుడూ పక్కదారి పడుతూ ఉంటాయి;వీళ్లు నా మార్గాల్ని తెలుసుకోలేదు” అని నేను అన్నాను. 11  కాబట్టి నేను కోపంతో ఇలా ప్రమాణం చేశాను: “వీళ్లు నా విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించరు.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “బండరాయిని.”
“గొడవపడడం” అని అర్థం.
“పరీక్షించడం; పరీక్ష” అని అర్థం.