కీర్తనలు 92:1-15

  • యెహోవా శాశ్వతంగా హెచ్చించబడ్డాడు

    • ఆయన గొప్ప పనులు, లోతైన ఆలోచనలు (5)

    • ‘నీతిమంతులు చెట్టులా వర్ధిల్లుతారు’ (12)

    • వృద్ధులు ఫలిస్తూ ఉంటారు (14)

శ్రావ్యగీతం. విశ్రాంతి రోజు* కోసం గీతం. 92  యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు తెలపడం మంచిది;+సర్వోన్నతుడా, నీ పేరును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడడం* మంచిది;   ఉదయం నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను,రాత్రుళ్లు నీ నమ్మకత్వాన్ని చాటించడం+ మంచిది;   పది తంతుల వాద్యంతో,శ్రావ్యంగా పలికే వీణతో* నిన్ను స్తుతించడం మంచిది.+   ఎందుకంటే యెహోవా, నీ కార్యాల్ని బట్టి నేను సంతోషించేలా చేశావు;నీ చేతి పనుల్ని బట్టి నేను సంతోషంతో కేకలు వేస్తున్నాను.   యెహోవా, నీ పనులు ఎంత గొప్పవి!+ నీ ఆలోచనలు ఎంత లోతైనవి!+   బుద్ధిలేని వాళ్లెవ్వరూ వాటిని తెలుసుకోలేరు;మూర్ఖులెవ్వరికీ ఈ విషయం అర్థంకాదు:+   శాశ్వతంగా తుడిచిపెట్టుకుపోవడానికేదుష్టులు కలుపు మొక్కల్లా* చిగురిస్తారు,తప్పుచేసే వాళ్లంతా వర్ధిల్లుతారు.+   అయితే యెహోవా, నువ్వు శాశ్వతంగా హెచ్చించబడ్డావు.   యెహోవా, నీ శత్రువుల ఓటమిని చూడు,నీ విరోధులు ఎలా నాశనమౌతారో చూడు; తప్పుచేసే వాళ్లంతా చెల్లాచెదురౌతారు.+ 10  అయితే నువ్వు నా బలాన్ని* అడవి ఎద్దు కొమ్ములా హెచ్చిస్తావు;నేను నా ఒంటికి తాజా నూనె రాసుకుంటాను.+ 11  నా శత్రువుల ఓటమిని నేను కళ్లారా చూస్తాను;+నా మీద దాడిచేసే దుష్టుల పతనం గురించి చెవులారా వింటాను. 12  అయితే నీతిమంతులు ఖర్జూర చెట్టులా వర్ధిల్లుతారు,లెబానోనులోని దేవదారు చెట్టులా ఎదుగుతారు.+ 13  వాళ్లు యెహోవా మందిరంలో నాటబడ్డారు;మన దేవుని ప్రాంగణాల్లో వాళ్లు వర్ధిల్లుతారు.+ 14  వాళ్లు ముసలితనంలో* కూడా ఫలిస్తూ+ఉత్సాహంగా ఉంటారు, పచ్చగా కళకళలాడతారు;+ 15  యెహోవా నిజాయితీపరుడని ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. ఆయనే నా ఆశ్రయదుర్గం,*+ ఆయనలో ఏమాత్రం అవినీతి లేదు.

అధస్సూచీలు

లేదా “సబ్బాతు.”
లేదా “సంగీతం వాయించడం.”
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
లేదా “పచ్చగడ్డిలా.”
అక్ష., “కొమ్మును.”
లేదా “తల నెరిసినప్పుడు.”
అక్ష., “బండరాయి.”