కీర్తనలు 81:1-16

  • లోబడమని ప్రోత్సహించడం

    • అన్య దేవుళ్లను పూజించకూడదు (9)

    • ‘మీరు నా మాట వింటే ఎంత బావుంటుంది’ (13)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; గిత్తీత్‌* అనే రాగంలో పాడాలి. ఆసాపు+ కీర్తన. 81  దేవుడే మన బలం,+ సంతోషంతో ఆయన ముందు కేకలు వేయండి. ఆనందంతో కేకలు వేస్తూ యాకోబు దేవుణ్ణి స్తుతించండి.   సంగీతం మొదలుపెట్టండి,కంజీరను,* శ్రావ్యంగా పలికే వీణను,* తంతివాద్యాన్ని తీసుకోండి.   అమావాస్య రోజున,పౌర్ణమి రోజున, మన పండుగ రోజున బూర* ఊదండి.+   ఎందుకంటే, అది ఇశ్రాయేలుకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞ,యాకోబు దేవుని శాసనం.+   ఆయన ఐగుప్తు దేశం మీదికి వెళ్లినప్పుడు,+యోసేపు కోసం దాన్ని ఒక జ్ఞాపికగా పెట్టాడు.+ నేను గుర్తుపట్టని ఒక స్వరం* ఇలా చెప్పడం విన్నాను:   “నేను అతని భుజం మీదున్న బరువును దించేశాను;+అతని చేతులు గంపను ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు.   కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు నాకు మొరపెట్టావు, నేను నిన్ను కాపాడాను;+ఉరుముతున్న మేఘాల్లో నుండి* నీకు జవాబిచ్చాను.+ మెరీబా* నీళ్ల దగ్గర నిన్ను పరీక్షించాను.+ (సెలా)   నా ప్రజలారా వినండి, నేను మీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్తాను. ఇశ్రాయేలూ, నువ్వు నా మాట వింటే ఎంత బావుంటుంది.+   అప్పుడు నీ మధ్య ఏ అన్య దేవుడూ ఉండడు,వేరే దేశాల దేవునికి నువ్వు వంగి నమస్కారం చేయవు.+ 10  ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చిననీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే.+ నీ నోటిని పెద్దగా తెరువు, నేను దాన్ని నింపుతాను.+ 11  కానీ నా ప్రజలు నా మాట వినలేదు;ఇశ్రాయేలు నాకు లోబడడానికి ఇష్టపడలేదు.+ 12  కాబట్టి నేను వాళ్లను తమ మొండి హృదయాల ప్రకారం నడుచుకోనిచ్చాను;వాళ్లు తమకు ఏది సరైనదనిపిస్తే అది చేశారు.*+ 13  నా ప్రజలు నా మాట వింటే ఎంత బావుంటుంది,+ఇశ్రాయేలు నా మార్గాల్లో నడిస్తే ఎంత బావుంటుంది!+ 14  అప్పుడు నేను వాళ్ల శత్రువుల్ని త్వరగా అణచివేస్తాను;వాళ్ల విరోధుల్ని ఓడిస్తాను.+ 15  యెహోవాను ద్వేషించేవాళ్లు వణుకుతూ ఆయన దగ్గరికి వస్తారు,వాళ్లు ఎప్పటికీ శిక్ష అనుభవిస్తూ ఉంటారు. 16  కానీ ఆయన నిన్ను* శ్రేష్ఠమైన గోధుమలతో పోషిస్తాడు,+కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తిపరుస్తాడు.”+

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
అంటే, గిలకల తప్పెట.
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
అక్ష., “కొమ్ము.”
లేదా “భాష.”
“గొడవపడడం” అని అర్థం.
అక్ష., “ఉరుము దాగివున్న స్థలంలో.”
అక్ష., “తమ ఆలోచనల ప్రకారం నడిచారు.”
అక్ష., “అతన్ని.” అంటే, దేవుని ప్రజల్ని.