కీర్తనలు 7:1-17

  • యెహోవా నీతిగల న్యాయాధిపతి

    • ‘యెహోవా, నాకు తీర్పు తీర్చు’ (8)

బెన్యామీనీయుడైన కూషు మాటల్ని బట్టి దావీదు యెహోవాకు పాడిన శోకగీతం. 7  యెహోవా, నా దేవా, నిన్నే నేను ఆశ్రయించాను.+ నన్ను హింసిస్తున్న వాళ్లందరి నుండి నన్ను రక్షించు, నన్ను కాపాడు.+   లేకపోతే సింహంలా వాళ్లు నన్ను చీల్చి ముక్కలుముక్కలు చేస్తారు,+నన్ను ఎత్తుకెళ్తారు, నన్ను రక్షించేవాళ్లెవ్వరూ ఉండరు.   యెహోవా, నా దేవా, ఈ విషయంలో నా తప్పు ఉంటే,నేను అన్యాయం చేసివుంటే,   నాకు మేలు చేసే వ్యక్తికి నేను కీడు చేసివుంటే,+ఏ కారణం లేకుండా నేను నా శత్రువును దోచుకొనివుంటే,*   శత్రువు నన్ను తరిమి పట్టుకోవాలి;నన్ను నేల మీద పడేసి తొక్కాలి,నా ఘనతను మట్టిలో కలిపేయాలి. (సెలా)   యెహోవా, కోపంగా లే;నా శత్రువుల ఆగ్రహానికి వ్యతిరేకంగా నిలబడు;+నాకు సహాయం చేయడానికి లే, న్యాయం జరిగేలా ఆదేశించు.+   దేశాల్ని నిన్ను చుట్టుముట్టనివ్వు;అప్పుడు నువ్వు పైనుండి వాళ్లమీద చర్య తీసుకుంటావు.   దేశాల ప్రజలకు యెహోవా తీర్పు తీరుస్తాడు.+ యెహోవా, నా నీతిని బట్టి, నా యథార్థతను బట్టినాకు తీర్పు తీర్చు.+   దుష్టుల చెడ్డపనుల్ని అంతం చేయి. అయితే నీతిమంతుల్ని సురక్షితంగా ఉంచు,+ఎందుకంటే నువ్వు హృదయాల్ని,+ అంతరంగాన్ని* పరిశోధించే*+ నీతిగల దేవుడివి.+ 10  దేవుడే నా డాలు,+ హృదయంలో నిజాయితీగల వాళ్లకు+ ఆయనే రక్షకుడు. 11  దేవుడే నీతిగల న్యాయమూర్తి,+ఆయన ప్రతీరోజు తన తీర్పుల్ని ప్రకటిస్తాడు.* 12  పశ్చాత్తాపపడనివాళ్ల+ విషయంలో తన కత్తికి పదునుపెడతాడు;+తన విల్లును ఎక్కుపెట్టి దాన్ని సిద్ధంగా ఉంచుతాడు.+ 13  ఆయన తన మారణాయుధాల్ని సిద్ధం చేస్తాడు;తన అగ్ని బాణాల్ని సిద్ధం చేస్తాడు.+ 14  కడుపులో దుష్టత్వాన్ని మోస్తున్న వ్యక్తిని చూడండి;అతను కీడును గర్భం దాల్చి, అబద్ధాల్ని కంటాడు.+ 15  అతను ఒక గుంటను తవ్వి, దాన్ని లోతుగా చేస్తాడు,అతను తవ్విన గుంటలో అతనే పడిపోతాడు.+ 16  అతను చేసే కీడు అతని తల మీదికే వస్తుంది;+అతని దౌర్జన్యం అతని నడినెత్తి మీదికే వస్తుంది. 17  యెహోవా న్యాయాన్ని బట్టి నేను ఆయన్ని స్తుతిస్తాను;+సర్వోన్నతుడైన యెహోవా+ పేరును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడతాను.*+

అధస్సూచీలు

లేదా “నన్ను వ్యతిరేకించే వ్యక్తిని ఏ కారణం లేకుండా వదిలేసివుంటే” అయ్యుంటుంది.
లేదా “హృదయాల్ని, మూత్రపిండాల్ని పరీక్షించే.”
లేదా “లోతైన భావోద్వేగాల్ని.” అక్ష., “మూత్రపిండాల్ని.”
లేదా “కుమ్మరిస్తాడు.”
లేదా “సంగీతం వాయిస్తాను.”