కీర్తనలు 61:1-8

  • దేవుడు, శత్రువుల నుండి కాపాడే బలమైన బురుజు

    • ‘నేను నీ గుడారంలో అతిథిగా ఉంటాను’ (4)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; తంతివాద్యాలతో పాడాలి. దావీదు కీర్తన. 61  దేవా, సహాయం కోసం నేను పెట్టే మొర విను. నా ప్రార్థన ఆలకించు.+   నా హృదయం కృంగిపోయినప్పుడు,*భూమి అంచుల నుండి నేను నీకు మొరపెడతాను.+ నా కన్నా ఎత్తుగా ఉన్న బండ మీదికి నన్ను తీసుకెళ్లు.+   ఎందుకంటే నువ్వే నా ఆశ్రయం,శత్రువు నుండి నన్ను కాపాడే బలమైన బురుజు నువ్వే.+   నేను ఎప్పటికీ నీ గుడారంలో అతిథిగా ఉంటాను;+నీ రెక్కల చాటున ఆశ్రయం పొందుతాను.+ (సెలా)   దేవా, నువ్వు నా మొక్కుబళ్లను విన్నావు. నీ పేరుకు భయపడేవాళ్లకు+ వచ్చే స్వాస్థ్యాన్ని నాకు ఇచ్చావు.   నువ్వు రాజు ఆయుష్షును పొడిగిస్తావు,+అతను తరతరాలపాటు జీవిస్తాడు.   అతను దేవుని ముందు ఎప్పటికీ సింహాసనం మీద కూర్చొనివుంటాడు;*+నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను, నమ్మకత్వాన్ని అతనికి దయచేయి,* అవి అతన్ని కాపాడతాయి.+   అప్పుడు నేను ప్రతీరోజు నా మొక్కుబళ్లు చెల్లిస్తూ,+నిరంతరం నీ పేరును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడతాను.*+

అధస్సూచీలు

లేదా “బలహీనపడినప్పుడు.”
లేదా “ఎప్పటికీ నివసిస్తాడు.”
లేదా “నియమించు.”
లేదా “సంగీతం వాయిస్తాను.”