కీర్తనలు 56:1-13

  • హింసించబడినప్పుడు ప్రార్థన

    • “నేను దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాను” (4)

    • “నా కన్నీళ్లను నీ తోలుసంచిలో ఉంచు” (8)

    • “మనిషి నన్నేమి చేయగలడు?” (4, 11)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; “దూరంలో మౌనంగా ఉన్న పావురం” అనే రాగంలో పాడాలి. దావీదు కీర్తన. మిక్తాము.* ఫిలిష్తీయులు గాతులో దావీదును పట్టుకున్నప్పటిది.+ 56  దేవా, నా మీద దయ చూపించు, మనుషులు నా మీద దాడిచేస్తున్నారు. వాళ్లు రోజంతా నాతో పోరాడుతూ, నన్ను అణచివేస్తున్నారు.   రోజంతా నా శత్రువులు నా మీద దాడిచేస్తూ ఉన్నారు;అహంకారంతో చాలామంది నాతో పోరాడుతున్నారు.   నాకు భయం వేసినప్పుడు,+ నేను నీ మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటాను.+   నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను, ఆయన వాక్యాన్ని స్తుతిస్తాను; నేను దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాను, నేను భయపడను. మనిషి నన్నేమి చేయగలడు?+   రోజంతా వాళ్లు నాకు సమస్యలు సృష్టిస్తున్నారు;నాకు హాని చేయాలని మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నారు.+   నా మీద దాడిచేయడానికి పొంచివున్నారు;నా ప్రాణం తీయాలని+నా ప్రతీ అడుగును గమనిస్తున్నారు.+   వాళ్ల దుష్టత్వాన్ని బట్టి వాళ్లను తిరస్కరించు. దేవా, నీ కోపంతో దేశాల్ని శిక్షించు.+   నేను పారిపోయి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నానో నువ్వు చూస్తున్నావు.+ దయచేసి నా కన్నీళ్లను నీ తోలుసంచిలో ఉంచు.+ అవి నీ పుస్తకంలో రాసివున్నాయి.+   సహాయం కోసం నేను మొరపెట్టే రోజున నా శత్రువులు పారిపోతారు. దేవుడు నా వైపు ఉన్నాడని నేను బలంగా నమ్ముతున్నాను.+ 10  నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను, ఆయన వాక్యాన్ని స్తుతిస్తాను;నేను యెహోవాను నమ్ముకున్నాను, ఆయన వాక్యాన్ని స్తుతిస్తాను. 11  నేను దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టుకున్నాను, నేను భయపడను.+ మనిషి నన్నేమి చేయగలడు?+ 12  దేవా, నేను నీకు చేసుకున్న మొక్కుబడులకు కట్టుబడివున్నాను;+నీకు కృతజ్ఞతార్పణలు అర్పిస్తాను.+ 13  ఎందుకంటే, నేను బ్రతికుండి దేవుణ్ణి సేవించేలా,*+మరణం నుండి నువ్వు నన్ను రక్షించావు,+నా పాదాలు తడబడకుండా కాపాడావు.+

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “దేవుని ముందు నడిచేలా.”