కీర్తనలు 54:1-7

  • శత్రువుల మధ్య సహాయం కోసం ప్రార్థన

    • “దేవుడే నా సహాయకుడు” (4)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; తంతివాద్యాలతో పాడాలి. మాస్కిల్‌.* దావీదు కీర్తన. జీఫువాళ్లు సౌలు దగ్గరికి వచ్చి, “దావీదు మా మధ్య దాక్కున్నాడు” అని చెప్పినప్పటిది.+ 54  దేవా, నీ పేరును బట్టి నన్ను రక్షించు,+నీ శక్తితో నన్ను సమర్థించు.*+   దేవా, నా ప్రార్థన విను;+ నా నోటి మాటలు ఆలకించు.   పరాయివాళ్లు నా మీదికి లేస్తున్నారు, క్రూరులు నా ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నారు.+ వాళ్లకు దేవుడంటే లెక్కలేదు.*+ (సెలా)   ఇదిగో! దేవుడే నా సహాయకుడు;+నాకు సహాయం చేసేవాళ్లకు యెహోవా తోడుగా ఉంటాడు.   నా శత్రువులు చేసే కీడును ఆయన వాళ్ల మీదికే రప్పిస్తాడు;+నువ్వు నమ్మకమైనవాడివి కాబట్టి వాళ్లను నాశనం చేయి.+   నేను ఇష్టంగా నీకు బలులు అర్పిస్తాను.+ యెహోవా, నేను నీ పేరును స్తుతిస్తాను. ఎందుకంటే, అది మంచిది.+   ప్రతీ కష్టం నుండి నువ్వు నన్ను రక్షిస్తావు,+నా శత్రువుల పతనాన్ని నేను కళ్లారా చూస్తాను.+

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “నా వ్యాజ్యం వాదించు.”
లేదా “వాళ్లు దేవుణ్ణి తమ ముందు ఉంచుకోరు.”