కీర్తనలు 51:1-19

  • పశ్చాత్తాపపడిన వ్యక్తి ప్రార్థన

    • పుట్టడమే దోషంతో పుట్టడం (5)

    • “నా పాపాన్ని శుద్ధి చేయి” (7)

    • “నాలో పవిత్ర హృదయాన్ని కలిగించు” (10)

    • నలిగిన హృదయం దేవునికి ఇష్టం (17)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. దావీదు శ్రావ్యగీతం. దావీదు బత్షెబతో+ వ్యభిచారం చేసిన తర్వాత నాతాను ప్రవక్త అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పటిది. 51  దేవా, నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను బట్టి నా మీద దయ చూపించు.+ నీ గొప్ప కరుణను బట్టి నా అపరాధాల్ని తుడిచేయి.+   నా తప్పును పూర్తిగా కడిగేయి,+నా పాపం పోయేలా నన్ను శుభ్రం చేయి.+   నా అపరాధాలు నాకు బాగా తెలుసు,నా పాపం ఎప్పుడూ నా ఎదుటే* ఉంది.+   నీకు వ్యతిరేకంగా, ముఖ్యంగా నీకు వ్యతిరేకంగా నేను పాపం చేశాను;+నీ దృష్టికి చెడ్డపని చేశాను.+ కాబట్టి నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీతిమంతునిగా ఉంటావు,తీర్పు తీర్చేటప్పుడు న్యాయవంతునిగా ఉంటావు.+   నేను పుట్టడమే దోషంతో పుట్టాను,పాపంలోనే నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించింది.*+   నువ్వు అంతరంగంలోని సత్యాన్ని చూసి సంతోషిస్తావు;+నా హృదయానికి నిజమైన తెలివిని నేర్పించు.   నేను పవిత్రుణ్ణి అయ్యేలా హిస్సోపుతో నా పాపాన్ని శుద్ధి చేయి,+మంచుకన్నా తెల్లగా అయ్యేలా నన్ను కడుగు.   నువ్వు నలగ్గొట్టిన ఎముకలు సంతోషించేలా,+ఆనంద ధ్వనుల్ని, ఉల్లాస ధ్వనుల్ని నాకు వినిపించు.   నా పాపాల నుండి నీ ముఖాన్ని పక్కకు తిప్పుకో,+నా తప్పులన్నిటినీ తుడిచేయి.+ 10  దేవా, నాలో పవిత్ర హృదయాన్ని కలిగించు,స్థిరంగా ఉండే కొత్త మనోవైఖరిని నాకు ఇవ్వు.+ 11  నీ సన్నిధి నుండి నన్ను త్రోసివేయకు;నీ పవిత్రశక్తిని నా నుండి తీసేయకు. 12  నీ రక్షణవల్ల వచ్చే ఆనందాన్ని మళ్లీ నాలో కలగజేయి;నీకు లోబడాలనే కోరికను నాలో రేపు. 13  అప్పుడు, పాపులు నీ దగ్గరికి తిరిగొచ్చేలా,అపరాధాలు చేసేవాళ్లకు నీ మార్గాల్ని బోధిస్తాను.+ 14  దేవా, నా రక్షకుడివైన దేవా,+ నా నాలుక సంతోషంగా నీ నీతిని ప్రకటించేలా,+రక్తాపరాధం నుండి నన్ను కాపాడు. 15  యెహోవా, నా నోరు నిన్ను స్తుతించేలా+నా పెదాలు తెరువు. 16  నువ్వు బలిని కోరుకోవు, లేదంటే నేను ఇచ్చేవాణ్ణే;+సంపూర్ణ దహనబలి నిన్ను సంతోషపెట్టదు.+ 17  విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలి;దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని నువ్వు తిరస్కరించవు.*+ 18  నీ దయతో సీయోనుకు మేలు చేయి;యెరూషలేము ప్రాకారాల్ని పటిష్ఠం చేయి. 19  అప్పుడు నీతిమంతులు అర్పించే బలుల్ని,దహనబలుల్ని, సంపూర్ణ బలుల్ని చూసి నువ్వు సంతోషిస్తావు;నీ బలిపీఠం మీద ఎద్దులు అర్పించబడతాయి.

అధస్సూచీలు

లేదా “నా మనసులోనే.”
లేదా “నా తల్లి నన్ను గర్భం ధరించిన క్షణం నుండే నేను పాపిని.”
లేదా “చీదరించుకోవు.”