కీర్తనలు 49:1-20

  • సంపదల్ని నమ్ముకోవడం తెలివితక్కువతనం

    • ఏ వ్యక్తీ ఇంకో వ్యక్తిని విడిపించలేడు (7, 8)

    • దేవుడు సమాధి నుండి విడిపిస్తాడు (15)

    • సంపదలు మరణం నుండి కాపాడలేవు (16, 17)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. కోరహు కుమారుల కీర్తన.+ శ్రావ్యగీతం. 49  సమస్త దేశాల ప్రజలారా, ఆలకించండి. లోకంలోని* ప్రజలారా, మీరంతా శ్రద్ధగా వినండి.   సామాన్యులు, గొప్పవాళ్లు,ధనవంతులు, పేదవాళ్లు అందరూ వినండి.   నా నోరు తెలివిగల మాటల్ని మాట్లాడుతుంది,నా హృదయ ధ్యానంలో+ అవగాహన కనిపిస్తుంది.   నేను ఒక సామెత మీద మనసు పెడతాను;వీణతో* నా పొడుపు కథను విప్పుతాను.   కష్టకాలాల్లో, నన్ను పడగొట్టాలని ప్రయత్నిస్తున్నవాళ్ల చెడ్డపనులు నన్ను చుట్టుముట్టినప్పుడునేను ఎందుకు భయపడాలి?+   తమ ఆస్తిని నమ్ముకునేవాళ్లలో,+తమ అపార సంపదల గురించి గొప్పలు చెప్పుకునేవాళ్లలో+   ఏ వ్యక్తీ ఎప్పటికీ ఇంకో వ్యక్తిని విడిపించలేడు,అతని కోసం దేవునికి విమోచన క్రయధనం* చెల్లించలేడు,+   (వాళ్ల ప్రాణ విమోచనా* మూల్యం ఎంత ఎక్కువంటేదాన్ని వాళ్లు ఎప్పటికీ చెల్లించలేరు);   అతను గోతిని* చూడకుండా శాశ్వతకాలం జీవించేలా చేయలేరు.+ 10  మూర్ఖులతో, తెలివిలేని వాళ్లతో పాటుతెలివిగల వాళ్లు కూడా చనిపోవడం,+వాళ్లు తమ ఆస్తిని వేరేవాళ్లకు వదిలిపెట్టాల్సి రావడం ప్రతీ ఒక్కరు చూస్తుంటారు.+ 11  తమ ఇళ్లు ఎప్పటికీ ఉండాలని,తమ డేరాలు తరతరాలపాటు ఉండాలని వాళ్లు లోలోపల కోరుకుంటారు. వాళ్లు తమ భూములకు తమ పేర్లు పెట్టుకున్నారు. 12  అయితే ఎంత ఘనత పొందినాసరే మనిషి ఎల్లకాలం జీవించడు;+అతను నశించిపోయే జంతువుల లాంటివాడే.+ 13  మూర్ఖులకూ, వాళ్ల వ్యర్థమైన మాటల్ని బట్టి సంతోషిస్తూవాళ్లను అనుసరించే వాళ్లకూ చివరికి జరిగేది ఇదే.+ (సెలా) 14  వాళ్లు గొర్రెల్లా చంపబడి, సమాధిలోకి* వెళ్తారు. మరణం వాళ్లకు కాపరిగా ఉంటుంది;ఉదయం నిజాయితీపరులు వాళ్లను పరిపాలిస్తారు.+ వాళ్ల ఆనవాళ్లే లేకుండా పోతాయి;+రాజభవనానికి బదులు సమాధి*+ వాళ్లకు ఇల్లుగా ఉంటుంది.+ 15  అయితే దేవుడు నన్ను సమాధి* గుప్పిట్లో* నుండి విడిపిస్తాడు,+తన సంరక్షణలోకి తీసుకుంటాడు. (సెలా) 16  ఒక వ్యక్తి ధనవంతుడు అయ్యాడనీ,అతని ఇంటి వైభవం పెరిగిపోతుందనీ భయపడకు, 17  ఎందుకంటే, చనిపోయినప్పుడు అతను తనతోపాటు ఏమీ తీసుకెళ్లలేడు;+అతని వైభవం అతనితోపాటు వెళ్లదు.+ 18  అతను బ్రతికున్నప్పుడు తనను తాను పొగుడుకున్నాడు.+ (ఎవరైనా వర్ధిల్లినప్పుడు ప్రజలు పొగుడుతారు.)+ 19  కానీ చివరికి అతను తన పూర్వీకుల తరంలో చేరిపోతాడు. వాళ్లు ఇంకెప్పుడూ వెలుగు చూడరు. 20  ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోని మనిషి ఎంత ఘనత పొందినా+అతను నశించిపోయే జంతువుల లాంటివాడే.

అధస్సూచీలు

లేదా “వ్యవస్థలోని.”
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “విడుదల.”
లేదా “సమాధిని.”
లేదా “షియోల్‌లోకి,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధిలోకి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “షియోల్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “షియోల్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “బలం.”