కీర్తనలు 48:1-14

  • సీయోను, మహారాజు నగరం

    • భూమంతటికీ సంతోష కారణం (2)

    • నగరాన్ని, దాని బురుజుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి (11-13)

గీతం. కోరహు కుమారుల శ్రావ్యగీతం.+ 48  మన దేవుని నగరంలో, ఆయన పవిత్ర పర్వతం మీదయెహోవా గొప్పవాడు, అత్యంత స్తుతిపాత్రుడు.   ఉత్తర దిక్కున సుదూరంలో ఉన్న సీయోను పర్వతంఅందంగా, ఎత్తులో ఉంది,అది భూమంతటికీ సంతోష కారణంగా ఉంది.+ అది మహారాజు నగరం.+   దాని పటిష్ఠమైన బురుజుల్లోతాను సురక్షితమైన ఆశ్రయమని* దేవుడు తెలియజేశాడు.+   ఇదిగో! రాజులు సమకూడారు;*వాళ్లంతా కలిసి ముందుకు సాగారు.   దాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్లు ఆశ్చర్యపోయారు. కంగారుపడి భయంతో పారిపోయారు.   అక్కడ వాళ్లు గజగజ వణికిపోయారు,ప్రసవించే స్త్రీలా వేదన పడ్డారు.   తూర్పు గాలితో నువ్వు తర్షీషు ఓడల్ని బద్దలు చేస్తున్నావు.   మేము దేని గురించైతే విన్నామో దాన్ని ఇప్పుడు స్వయంగా చూశాం,సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా నగరంలో, మన దేవుని నగరంలో దాన్ని చూశాం. దేవుడు ఆ నగరాన్ని శాశ్వతంగా స్థిరపరుస్తాడు.+ (సెలా)   దేవా, నీ ఆలయంలోమేము నీ విశ్వసనీయ ప్రేమ గురించి ధ్యానిస్తాం.+ 10  దేవా, నీ పేరులాగే నీ స్తుతి కూడాభూమి నలుమూలలకు వ్యాపిస్తోంది.+ నీ కుడిచెయ్యి నీతితో నిండిపోయింది.+ 11  నీ తీర్పుల్ని బట్టి సీయోను పర్వతం+ ఉల్లసించాలి,యూదా పట్టణాలు* సంతోషించాలి.+ 12  సీయోను చుట్టూ తిరగండి; దాని మూలమూలలకు వెళ్లి చూడండి;దాని బురుజులు లెక్కపెట్టండి.+ 13  రాబోయే తరాలకు దాని గురించి చెప్పగలిగేలా దాని ప్రాకారాల్ని*+ శ్రద్ధగా గమనించండి.దాని పటిష్ఠమైన బురుజుల్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. 14  ఈ దేవుడు యుగయుగాలూ మనకు దేవుడు.+ ఆయన ఎప్పటికీ* మనల్ని నడిపిస్తాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఎత్తైన స్థలమని.”
లేదా “ముందే అనుకొని కలుసుకున్నారు.”
అక్ష., “కూతుళ్లు.”
లేదా “కోట గోడల్ని.”
లేదా “మనం చనిపోయే దాకా” అయ్యుంటుంది.