కీర్తనలు 47:1-9

  • దేవుడు భూమంతటికీ రాజు

    • ‘యెహోవా సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తాడు’ (2)

    • దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి (6, 7)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. కోరహు కుమారుల కీర్తన.+ శ్రావ్యగీతం. 47  సమస్త దేశాల ప్రజలారా, చప్పట్లు కొట్టండి. విజయోత్సాహంతో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆనందంగా కేకలు వేయండి.   సర్వోన్నతుడైన యెహోవా సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించే దేవుడు;+ఆయన భూమంతటికీ మహారాజు.+   దేశాల ప్రజల్ని ఆయన మన వశం చేస్తాడు;దేశాల్ని మన పాదాల కింద ఉంచుతాడు.+   ఆయన మన స్వాస్థ్యాన్ని, అంటే తాను ప్రేమించిన యాకోబుకు గర్వకారణంగా ఉన్నదాన్నిమనకోసం ఎంచుకుంటాడు.+ (సెలా)   ఆనంద కేకల మధ్య దేవుడు పైకి ఎక్కాడు;బూర* ధ్వనుల మధ్య యెహోవా పైకి ఎక్కాడు.   దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి,* ఆయన్ని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి. మన రాజును స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి, ఆయన్ని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి.   ఎందుకంటే దేవుడు భూమంతటికీ రాజు;+ఆయన్ని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి, లోతైన అవగాహన చూపించండి.   దేశాల మీద దేవుడు రాజయ్యాడు.+ దేవుడు తన పవిత్ర సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు.   దేశాల పాలకులుఅబ్రాహాము దేవుని ప్రజలతోపాటు సమకూడారు. భూ పాలకులు* దేవునికి చెందుతారు. ఆయన ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “పొట్టేలు కొమ్ము; బాకా.”
లేదా “సంగీతం వాయించండి.”
అక్ష., “డాళ్లు.”