కీర్తనలు 40:1-17

  • సాటిలేని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం

    • దేవుని పనులు లెక్కలేనన్ని (5)

    • దేవునికి కావల్సింది బలులు కాదు (6)

    • “నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం నాకు సంతోషం” (8)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. దావీదు కీర్తన. శ్రావ్యగీతం. 40  యెహోవా కోసం నేను ఓపిగ్గా ఎదురుచూశాను,*సహాయం కోసం నేను పెట్టిన మొరను ఆయన చెవిపెట్టి* ఆలకించాడు.+   ఘోషించే నీళ్ల గోతిలో నుండి,లోతైన ఊబిలో నుండి ఆయన నన్ను పైకి లాగాడు. నా పాదాల్ని బండ మీద నిలిపాడు;నా అడుగుల్ని స్థిరపర్చాడు.   తర్వాత నా నోట ఒక కొత్త పాటను,+మన దేవుని స్తుతి పాటను పెట్టాడు. అది చూసి చాలామంది సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనైయెహోవా మీద నమ్మకం ఉంచుతారు.   యెహోవా మీద నమ్మకముంచే వ్యక్తి,తిరుగుబాటు చేసేవాళ్లను, అబద్ధాలాడేవాళ్లను అనుసరించని వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు.   యెహోవా, నా దేవా,నువ్వు మా కోసం ఎన్నో అద్భుతమైన పనులు చేశావు,మా విషయంలో నీకున్న ఆలోచనలు ఎన్నెన్నో;+ నీకు సాటి ఎవరూ లేరు;+నేను వాటి గురించి వివరించి చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తే,అవి నేను లెక్కించలేనన్ని ఉంటాయి!+   బలిని, అర్పణను నువ్వు కోరుకోలేదు,*+కానీ నేను వినేలా నువ్వు నా చెవులు తెరిచావు.+ నువ్వు దహనబలుల్ని, పాపపరిహారార్థ బలుల్ని అడగలేదు.+   అప్పుడు నేను ఇలా అన్నాను: “ఇదిగో, నేను వచ్చాను. గ్రంథపు చుట్టలో నా గురించి రాయబడింది.+   నా దేవా, నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చడం నాకు సంతోషం,*+నీ ధర్మశాస్త్రం నా అంతరంగంలో ఉంది.+   మహా సమాజంలో నేను నీతి సువార్త ప్రకటిస్తాను.+ నా పెదాల్ని మూసుకోను,+యెహోవా, అది నీకు బాగా తెలుసు. 10  నేను నీ నీతిని నా హృదయంలో దాచేయను. నీ నమ్మకత్వాన్ని, రక్షణను ప్రకటిస్తాను. నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను, నీ సత్యాన్ని దాచకుండా మహా సమాజంలో తెలియజేస్తాను.”+ 11  యెహోవా, నా మీద కరుణ చూపించకుండా ఉండకు. నీ విశ్వసనీయ ప్రేమ, నీ సత్యం ఎప్పుడూ నన్ను కాపాడాలి.+ 12  లెక్కలేనన్ని విపత్తులు నన్ను చుట్టుముడుతున్నాయి.+ నేను ఎన్నో తప్పులు చేశాను, ఎటు వెళ్లాలో నాకు తెలియట్లేదు;+అవి నా తలవెంట్రుకల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నాయి,నా గుండె జారిపోయింది. 13  యెహోవా, దయచేసి నన్ను కాపాడు.+ యెహోవా, నాకు సహాయం చేయడానికి త్వరగా రా.+ 14  నా ప్రాణం తీయాలని చూసేవాళ్లంతాసిగ్గుపడాలి, అవమానాలపాలు అవ్వాలి. నా ఆపద చూసి సంతోషించేవాళ్లుఅవమానంతో పారిపోవాలి. 15  “ఆహా! ఆహా!” అని నాతో అంటున్నవాళ్లు తమకు జరిగిన అవమానాన్ని బట్టి నివ్వెరపోవాలి. 16  కానీ నిన్ను వెదికేవాళ్లు+నిన్ను బట్టి సంతోషించి, ఉల్లసించాలి.+ నీ రక్షణ కార్యాల్ని ప్రేమించేవాళ్లు “యెహోవా ఘనపర్చబడాలి” అని ఎప్పుడూ చెప్పాలి.+ 17  అయితే నేను నిస్సహాయుణ్ణి, దీనస్థితిలో ఉన్నాను;యెహోవా, నన్ను పట్టించుకో. నా సహాయకుడివి, రక్షకుడివి నువ్వే;+నా దేవా, ఆలస్యం చేయకు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఎంతగానో ఆశపెట్టుకున్నాను.”
లేదా “వినడానికి కిందికి వంగి.”
లేదా “ఇష్టపడలేదు.”
లేదా “నా కోరిక.”