కీర్తనలు 4:1-8

  • దేవుని మీద నమ్మకంతో చేసిన ప్రార్థన

    • “కోపం వచ్చినా పాపం మాత్రం చేయకండి” (4)

    • ‘నేను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను’ (8)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; తంతివాద్యాలతో పాడాలి. దావీదు శ్రావ్యగీతం. 4  నీతిగల నా దేవా,+ నేను మొరపెట్టినప్పుడు నాకు జవాబివ్వు. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు తప్పించుకునే మార్గాన్ని కలగజేయి.* నా మీద అనుగ్రహం చూపించు, నా ప్రార్థన విను.   ప్రజలారా, మీరు ఎంతకాలం నన్ను అవమానిస్తారు? ఎంతకాలం వ్యర్థమైనవాటిని ప్రేమిస్తారు, అబద్ధమైనవాటిని వెదుకుతారు? (సెలా)   ఈ విషయం తెలుసుకోండి, యెహోవా తన విశ్వసనీయుల్ని ప్రత్యేకంగా చూసుకుంటాడు;*నేను యెహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన వింటాడు.   మీకు కోపం వచ్చినా పాపం మాత్రం చేయకండి.+ మీరు అనాలనుకున్నది మీ మంచం మీద మీ హృదయంలోనే అనుకొని, మౌనంగా ఉండండి. (సెలా)   నీతి* బలులు అర్పించి,యెహోవా మీద నమ్మకం ఉంచండి.+   “మాకు మంచివాటిని ఎవరు ఇస్తారు?” అని చాలామంది అంటున్నారు, యెహోవా, నీ ముఖకాంతి మా మీద ప్రకాశించనివ్వు.+   సమృద్ధిగా ధాన్యం, కొత్త ద్రాక్షారసం లభించినవాళ్ల కన్నాఎక్కువ ఉల్లాసంతో నువ్వు నా హృదయాన్ని నింపావు.   నేను పడుకుని ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను,+ఎందుకంటే యెహోవా, నువ్వు మాత్రమే నన్ను సురక్షితంగా నివసింపజేస్తావు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “స్థలాన్ని విశాలం చేయి.”
లేదా “గౌరవిస్తాడు; తన కోసం ప్రత్యేకపర్చుకుంటాడు.”
లేదా “మంచి హృదయంతో.”