కీర్తనలు 39:1-13

  • జీవితం చిన్నది

    • మనిషి కేవలం ఊపిరి లాంటివాడు (5, 11)

    • “నా కన్నీళ్లు నిర్లక్ష్యం చేయకు” (12)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; యెదూతూనుది.*+ దావీదు శ్రావ్యగీతం. 39  “నా నాలుకతో పాపం చేయకుండా+నేను జాగ్రత్తగా ఉంటాను. దుష్టుడు నా దగ్గర ఉన్నంతసేపునా నోటికి చిక్కం పెట్టుకుంటాను”+ అని నేను అనుకున్నాను.   నేను ఏమీ మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉన్నాను;+కనీసం మంచివాటి గురించి కూడా మాట్లాడలేదు,కానీ నా వేదన చాలా తీవ్రంగా ఉంది.   నా గుండెలో మంట రగులుకుంది. నేను ఆలోచించే* కొద్దీ ఆ మంట ఎక్కువౌతూ ఉంది. అప్పుడు నేను ఇలా అన్నాను:   “యెహోవా, నా అంతం ఎప్పుడు వస్తుందో,నేను ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుతానో నాకు తెలియజేయి;+అప్పుడు, నా జీవితం ఎంత చిన్నదో* నేను తెలుసుకుంటాను.   నిజంగా, నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఆయుష్షు చాలా తక్కువ;*+నీ దృష్టికి అది లెక్కకే రాదు.+ ప్రతీ మనిషి క్షేమంగా ఉన్నట్టు కనిపించినా, అతను కేవలం ఊపిరి లాంటివాడే.+ (సెలా)   ప్రతీ మనిషి నీడలా తిరుగుతుంటాడు. అనవసరంగా ప్రయాసపడతాడు. అతను ఆస్తిని కూడబెట్టుకుంటాడు, దాన్ని ఎవరు అనుభవిస్తారో అతనికి తెలీదు.+   అలాంటప్పుడు, యెహోవా, నేను దేని కోసం ఆశపెట్టుకోవాలి? నేను నీ మీదే ఆశపెట్టుకున్నాను.   నా అపరాధాలన్నిటి నుండి నన్ను కాపాడు.+ మూర్ఖుడు నన్ను అవమానించే పరిస్థితి రానివ్వకు.   నేను మౌనంగా ఉండిపోయాను;నా నోరు తెరవలేకపోయాను,+ఎందుకంటే నువ్వే ఇలా జరిగేట్టు చేశావు.+ 10  నువ్వు పంపించిన తెగులును నా నుండి తీసేయి. నీ చేతి దెబ్బల వల్ల నేను క్షీణించిపోయాను. 11  మనిషి చేసిన తప్పునుబట్టి నువ్వు అతన్ని శిక్షించి సరిదిద్దుతావు;+అతను ఎంతో ఇష్టపడేవాటిని చిమ్మెటలా నాశనం చేస్తావు. నిజంగా ప్రతీ మనిషి కేవలం ఊపిరి లాంటివాడు.+ (సెలా) 12  యెహోవా, నా ప్రార్థన విను,సహాయం కోసం నేను పెట్టే మొర ఆలకించు.+ నా కన్నీళ్లు నిర్లక్ష్యం చేయకు. ఎందుకంటే, నా పూర్వీకులందరిలా నేను నీ దృష్టికి పరదేశిని,+తాత్కాలిక నివాసిని మాత్రమే.+ 13  నేను చనిపోయి కనుమరుగయ్యే లోపేకోపంతో నిండిన నీ చూపును నా మీద నుండి తీసేయి, అప్పుడు నేను సంతోషిస్తాను.”

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “నిట్టూర్చే.”
లేదా “క్షణికమైనదో.”
అక్ష., “బెత్తెడే.”