కీర్తనలు 17:1-15

  • సంరక్షణ కోసం ప్రార్థన

    • “నువ్వు నా హృదయాన్ని పరిశీలించావు” (3)

    • “నీ రెక్కల నీడలో” (8)

దావీదు ప్రార్థన. 17  యెహోవా, న్యాయం కోసం నేను చేసే విన్నపం విను;సహాయం కోసం నేను పెట్టే మొర ఆలకించు;నిజాయితీగా నేను చేసిన ప్రార్థన విను.+   నువ్వు నా తరఫున న్యాయమైన తీర్పు ఇవ్వాలి;+ఏది సరైనదో నీ కళ్లు చూడాలి.   నువ్వు నా హృదయాన్ని పరిశీలించావు, రాత్రిపూట నన్ను పరిశోధించావు;+నువ్వు నన్ను శుద్ధి చేశావు;+నేను ఎలాంటి పన్నాగాలు పన్నలేదని నీకు తెలుస్తుంది,నా నోరు తప్పు చేయలేదు.   వేరేవాళ్లు ఏమి చేసినా,నేను మాత్రం నీ మాటల్ని బట్టి దోపిడీదారుల మార్గాలకు దూరంగా ఉంటున్నాను.+   నా పాదాలు తడబడకుండా ఉండేలానన్ను నీ మార్గాల్లో నడవనివ్వు.+   దేవా, నేను నీకు మొరపెడుతున్నాను, ఎందుకంటే నువ్వు నాకు జవాబిస్తావు.+ చెవిపెట్టి* నా మాటలు ఆలకించు.+   నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను అద్భుతమైన విధంగా చూపించు,+దేవా, నీ మీద తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ల నుండి పారిపోయినీ కుడిచేతిని ఆశ్రయించేవాళ్లను నువ్వు రక్షిస్తావు.   నీ కనుపాపలా నన్ను కాపాడు;+నీ రెక్కల నీడలో నన్ను దాచిపెట్టు.+   నామీద దాడిచేసే దుష్టుల నుండి నన్ను కాపాడు,నన్ను చుట్టుముట్టి చంపాలని చూసే నా శత్రువుల నుండి నన్ను రక్షించు.+ 10  వాళ్ల హృదయాలు మొద్దుబారిపోయాయి;వాళ్ల నోళ్లు అహంకారంగా మాట్లాడుతున్నాయి; 11  ఇప్పుడు వాళ్లు మమ్మల్ని చుట్టుముట్టారు;+మమ్మల్ని కూలదోసే అవకాశం కోసం చూస్తున్నారు. 12  దుష్టుడు, జంతువును ముక్కలుముక్కలుగా చీల్చేయడానికి ఆత్రంగా ఉన్న సింహంలా,పొంచివున్న కొదమ సింహంలా ఉన్నాడు. 13  యెహోవా, అతనితో తలపడి అతన్ని కూల్చడానికి లే;+నీ కత్తితో దుష్టుని నుండి నా ప్రాణాన్ని రక్షించు; 14  యెహోవా, ఈ లోకంలోని* ప్రజల నుండి నీ చేతితో నన్ను రక్షించు,వాళ్లు ఈ జీవితం గురించే ఆలోచిస్తారు;+నువ్వు వాళ్లను నీ మంచి పదార్థాలతో నింపుతావు,+వాళ్లు తమకున్న చాలామంది కుమారులకు ఆస్తిని విడిచి వెళ్తారు. 15  నేనైతే, నా నీతిని బట్టి నీ ముఖాన్ని చూస్తాను;నీ సన్నిధిలో మేల్కోవడం* నాకు సంతృప్తినిస్తుంది.+

అధస్సూచీలు

లేదా “కిందికి వంగి, విను.”
లేదా “వ్యవస్థలోని.”
లేదా “నీ రూపాన్ని చూడడం.”