కీర్తనలు 150:1-6

  • ఊపిరి తీసుకునే ప్రతీ ప్రాణి యెహోవాను స్తుతించాలి

    • హల్లెలూయా! (1, 6)

150  యెహోవాను* స్తుతించండి!*+ తన పవిత్ర స్థలంలో దేవుణ్ణి స్తుతించండి.+ ఆయన బలానికి నిదర్శనంగా ఉన్న* ఆకాశంలో* ఆయన్ని స్తుతించండి.+   ఆయన శక్తివంతమైన పనుల్ని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించండి.+ ఆయన సాటిలేని గొప్పతనాన్ని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించండి.+   బూర* ఊదుతూ+ ఆయన్ని స్తుతించండి. తంతివాద్యంతో, వీణతో*+ ఆయన్ని స్తుతించండి.   కంజీర* పట్టుకొని+ నాట్యం* చేస్తూ ఆయన్ని స్తుతించండి. తంతివాద్యాలతో, పిల్లనగ్రోవితో*+ ఆయన్ని స్తుతించండి.+   మోగే తాళాలతో ఆయన్ని స్తుతించండి. పెద్ద శబ్దం చేసే తాళాలతో+ ఆయన్ని స్తుతించండి.   ఊపిరి తీసుకునే ప్రతీ ప్రాణి యెహోవాను* స్తుతించాలి. యెహోవాను* స్తుతించండి!*+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”
లేదా “బలం గురించి సాక్ష్యం చెప్పే.”
లేదా “విశాలంలో.”
అక్ష., “కొమ్ము.”
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
అంటే, గిలకల తప్పెట.
లేదా “గుండ్రంగా తిరుగుతూ నాట్యం.”
లేదా “సన్నాయితో.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”