కీర్తనలు 149:1-9

  • దేవుని విజయాన్ని స్తుతించే పాట

    • దేవుడు తన ప్రజల్ని బట్టి సంతోషిస్తాడు (4)

    • ఘనత దేవుని విశ్వసనీయులకు చెందుతుంది (9)

149  యెహోవాను* స్తుతించండి!* యెహోవాకు ఒక కొత్త పాట పాడండి;+విశ్వసనీయుల సమాజంలో ఆయన్ని స్తుతించండి.+   ఇశ్రాయేలు తన మహాగొప్ప రూపకర్తను+ బట్టి సంతోషించాలి;సీయోను ప్రజలు తమ రాజును బట్టి ఆనందించాలి.   వాళ్లు నాట్యం చేస్తూ ఆయన పేరును స్తుతించాలి,+కంజీరతో,* వీణతో* ఆయన్ని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడాలి.*+   ఎందుకంటే యెహోవా తన ప్రజల్ని బట్టి సంతోషిస్తాడు,+ సాత్వికుల్ని రక్షణతో అలంకరిస్తాడు.+   విశ్వసనీయులు తమ మహిమను బట్టి సంతోషించాలి;వాళ్లు తమ పరుపుల మీద సంతోషంతో కేకలు వేయాలి.+   వాళ్ల పెదాల మీద దేవుని స్తుతి పాటలు ఉండాలి,వాళ్ల చేతిలో రెండంచుల ఖడ్గం ఉండాలి;   దేశాల మీద ప్రతీకారం చేయడానికి,దేశదేశాల ప్రజల మీద శిక్ష అమలుచేయడానికి,   గొలుసులతో వాళ్ల రాజుల్ని,ఇనుప సంకెళ్లతో వాళ్ల ప్రముఖుల్ని బంధించడానికి,   వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా రాయబడిన తీర్పు అమలుచేయడానికి+ అది వాళ్ల చేతిలో ఉండాలి. ఈ ఘనత ఆయన విశ్వసనీయులందరికీ చెందుతుంది. యెహోవాను* స్తుతించండి!*

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”
అంటే, గిలకల తప్పెట.
లేదా “సంగీతం వాయించాలి.”
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”