కీర్తనలు 148:1-14

  • సృష్టంతా యెహోవాను స్తుతించాలి

    • “ఆయన దూతలారా, మీరంతా ఆయన్ని స్తుతించండి” (2)

    • ‘సూర్యచంద్రులారా, తారలారా, ఆయన్ని స్తుతించండి’ (3)

    • యౌవనులు, వృద్ధులు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి (12, 13)

148  యెహోవాను* స్తుతించండి!* ఆకాశం నుండి యెహోవాను స్తుతించండి;+ఎత్తైన స్థలాల్లో ఆయన్ని స్తుతించండి.   ఆయన దూతలారా, మీరంతా ఆయన్ని స్తుతించండి.+ ఆయన సర్వ సైన్యమా,+ ఆయన్ని స్తుతించు.   సూర్యచంద్రులారా, ఆయన్ని స్తుతించండి. మెరిసే తారలారా, మీరంతా ఆయన్ని స్తుతించండి.+   ఆకాశ మహాకాశాల్లారా, ఆకాశం పైనున్న జలాల్లారా,ఆయన్ని స్తుతించండి.   అవి యెహోవా పేరును స్తుతించాలి,ఎందుకంటే ఆయన ఆజ్ఞాపించినప్పుడు అవి సృష్టించబడ్డాయి.+   ఆయన వాటిని యుగయుగాల పాటు స్థాపించి ఉంచాడు;+ఎప్పటికీ నిలిచివుండే ఆజ్ఞ జారీచేశాడు.+   భూమ్మీద నుండి యెహోవాను స్తుతించండి,గొప్పగొప్ప సముద్రప్రాణులారా, సమస్త అగాధ జలాల్లారా,   మెరుపులారా, వడగండ్లారా; మంచూ, దట్టమైన మేఘాల్లారా,ఆయన మాటను పాటించే తుఫానూ,+   పర్వతాల్లారా, సమస్తమైన కొండల్లారా,+పండ్ల చెట్లారా, సమస్తమైన దేవదారు వృక్షాల్లారా,+ 10  అడవి జంతువుల్లారా,+ సమస్త సాధు జంతువుల్లారా,పాకే ప్రాణుల్లారా, ఎగిరే పక్షుల్లారా, 11  భూరాజుల్లారా, సమస్త దేశాల్లారా,అధిపతుల్లారా, భూమ్మీదున్న సమస్త న్యాయముర్తుల్లారా,+ 12  యువకులారా, యువతులారా,*వృద్ధులారా, పిల్లలారా, మీరంతా ఆయన్ని స్తుతించండి. 13  వాళ్లు యెహోవా పేరును స్తుతించాలి,ఎందుకంటే ఆయన పేరు మాత్రమే అత్యంత ఉన్నతమైనది.+ ఆయన వైభవం భూమ్యాకాశాలకు పైన ఉంది.+ 14  తన విశ్వసనీయులందరికీ,అంటే తనకు సన్నిహితంగా ఉన్న ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు కీర్తి వచ్చేలాఆయన తన ప్రజల బలాన్ని* హెచ్చిస్తాడు. యెహోవాను* స్తుతించండి!*

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”
అక్ష., “కన్యలారా.”
అక్ష., “కొమ్మును.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”