కీర్తనలు 143:1-12

  • ఎండిన భూమిలా దేవుని కోసం తపించడం

    • ‘నీ కార్యాల్ని ధ్యానిస్తున్నాను’ (5)

    • “నీ ఇష్టాన్ని చేయడం నాకు నేర్పించు” (10)

    • ‘నీ పవిత్రశక్తి మంచిది, అది నన్ను నడిపించాలి’ (10)

దావీదు శ్రావ్యగీతం. 143  యెహోవా, నా ప్రార్థన విను;+సహాయం కోసం నేను చేసే విన్నపాలు ఆలకించు. నీ నమ్మకత్వాన్ని బట్టి, నీ నీతిని బట్టి నాకు జవాబివ్వు.   నీ సేవకుణ్ణి నీ న్యాయపీఠం ముందుకు తీసుకురాకు,ఎందుకంటే, బ్రతికున్న వాళ్లెవ్వరూ నీ ముందు నీతిమంతులుగా ఉండలేరు.+   శత్రువు నన్ను తరుముతున్నాడు;అతను నా ప్రాణాన్ని నేలలోకి తొక్కేశాడు. చాలాకాలం క్రితం చనిపోయినవాళ్లలా నన్ను చీకట్లో నివసించేలా చేశాడు.   నా బలం క్షీణిస్తోంది;+నా హృదయం మొద్దుబారిపోయింది.+   నేను పాత రోజుల్ని గుర్తుచేసుకుంటున్నాను;నీ కార్యాలన్నిటి గురించి ధ్యానిస్తున్నాను.+నీ చేతి పనిని ఆత్రుతతో పరిశీలిస్తున్నాను.*   నీ వైపు నా చేతులు చాపుతున్నాను;ఎండిన భూమి వర్షం కోసం తపించినట్టు నేను నీ కోసం తపిస్తున్నాను.+ (సెలా)   యెహోవా, నాకు త్వరగా జవాబివ్వు;+నా బలం పూర్తిగా క్షీణించింది.+ నా నుండి నీ ముఖం పక్కకు తిప్పుకోకు,+లేదంటే నేను గోతిలోకి* దిగిపోతున్న వాళ్లలా ఉంటాను.+   ఉదయం నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను నన్ను చూడనివ్వు,నేను నీ మీదే నమ్మకం పెట్టుకున్నాను. నేను నడవాల్సిన మార్గాన్ని నాకు తెలియజేయి,+నేను నీ వైపే తిరుగుతున్నాను.   యెహోవా, నా శత్రువుల నుండి నన్ను కాపాడు. నిన్నే నేను ఆశ్రయించాను.+ 10  నీ ఇష్టాన్ని చేయడం నాకు నేర్పించు,+ఎందుకంటే నువ్వే నా దేవుడివి. నీ పవిత్రశక్తి మంచిది;అది సమతలంగా ఉన్న నేలమీద* నన్ను నడిపించాలి. 11  యెహోవా, నీ పేరు కోసం నన్ను సజీవంగా ఉంచు. నీ నీతిని బట్టి కష్టాల్లో నుండి నన్ను కాపాడు.+ 12  నీ విశ్వసనీయ ప్రేమను బట్టి నా శత్రువుల్ని అంతం చేయి;+నన్ను వేధిస్తున్న వాళ్లందర్నీ నాశనం చేయి,+ఎందుకంటే, నేను నీ సేవకుణ్ణి.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ధ్యానిస్తున్నాను.”
లేదా “సమాధిలోకి.”
లేదా “నిజాయితీపరుల దేశంలో.”