కీర్తనలు 139:1-24

  • దేవునికి తన సేవకులు బాగా తెలుసు

    • దేవుని పవిత్రశక్తి నుండి తప్పించుకోలేం (7)

    • “నేను అద్భుతంగా చేయబడ్డాను” (14)

    • ‘నేను పిండంగా ఉన్నప్పుడే నన్ను చూశావు’ (16)

    • “శాశ్వత మార్గంలో నన్ను నడిపించు” (24)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన. దావీదు కీర్తన. శ్రావ్యగీతం. 139  యెహోవా, నువ్వు నన్ను బాగా పరిశోధించావు, నేను నీకు తెలుసు.+   నేను కూర్చోవడం, లేవడం నీకు తెలుసు.+ దూరం నుండే నువ్వు నా ఆలోచనల్ని గ్రహిస్తావు.+   నేను ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు నువ్వు నన్ను గమనిస్తావు;నా మార్గాలన్నీ నీకు బాగా తెలుసు.+   మాట ఇంకా నా నాలుక మీదికి రాకముందే,యెహోవా, అది ఏమిటో నీకు బాగా తెలుసు.+   నువ్వు నా వెనక, నా ముందు, నా చుట్టూ ఉన్నావు;నా మీద నీ చెయ్యి ఉంచావు.   ఆ జ్ఞానం నా అవగాహనకు మించింది.* అది నాకు అందనంత ఎత్తులో ఉంది.*+   నీ పవిత్రశక్తి నుండి తప్పించుకొని నేను ఎక్కడికి వెళ్లగలను?నీకు కనబడకుండా ఎక్కడికి పారిపోగలను?+   నేను ఆకాశానికి ఎక్కిపోయినా, అక్కడ నువ్వు ఉంటావు,నేను సమాధిలో* నా పరుపు వేసుకున్నా, ఇదిగో! అక్కడ కూడా నువ్వు ఉంటావు.+   సుదూరంలో ఉన్న సముద్రం పక్కన నివసించాలనివేకువ రెక్కలతో నేను ఎగిరిపోయినా, 10  అక్కడ కూడా నీ చెయ్యి నన్ను నడిపిస్తుంది,నీ కుడిచెయ్యి నన్ను పట్టుకుంటుంది.+ 11  “చీకటి ఖచ్చితంగా నన్ను దాచేస్తుంది!” అని నేను అనుకుంటే, నా చుట్టూ ఉన్న రాత్రి కూడా వెలుగుగా మారుతుంది. 12  చీకటి కూడా నీకు మరీ చీకటిగా ఉండదు,రాత్రి కూడా పగటి వెలుగులా ఉంటుంది;+చీకటి కూడా నీకు వెలుగుతో సమానం.+ 13  ఎందుకంటే నా మూత్రపిండాల్ని నువ్వే రూపొందించావు;నా తల్లి గర్భంలో నన్ను తెర చాటున ఉంచావు.*+ 14  నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను, ఎందుకంటే సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించే రీతిలో నేను అద్భుతంగా చేయబడ్డాను.+ నీ పనులు అద్భుతమైనవి,+ఈ విషయం నాకు చాలా బాగా తెలుసు. 15  రహస్య స్థలంలో నేను రూపొందించబడినప్పుడు,భూమి లోతైన స్థలాల్లో నేను మలచబడినప్పుడునా ఎముకలు కూడా నీకు కనిపించాయి.+ 16  నేను పిండంగా ఉన్నప్పుడే నీ కళ్లు నన్ను చూశాయి;దాని భాగాల్లో ఏ ఒక్కటీ తయారవ్వకముందే,అవన్నీ రూపొందిన రోజుల గురించినీ గ్రంథంలో రాయబడింది. 17  కాబట్టి నీ ఆలోచనలు నాకెంతో అమూల్యమైనవి!+ దేవా, వాటి సంఖ్య చాలా పెద్దది!+ 18  నేను వాటిని లెక్కపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే, అవి ఇసుక రేణువుల కన్నా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.+ నేను నిద్ర లేచినప్పుడు, ఇంకా నీతోనే ఉన్నాను.*+ 19  దేవా, నువ్వు దుష్టుల్ని హతం చేస్తే ఎంత బావుంటుంది!+ అప్పుడు, దౌర్జన్యం చేసేవాళ్లు* నాకు దూరంగా వెళ్తారు. 20  వాళ్లు తప్పుడు ఉద్దేశాలతో* నీ గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుంటారు;వాళ్లు నీ శత్రువులు, వాళ్లు నీ పేరును వ్యర్థంగా ఉపయోగిస్తారు.+ 21  యెహోవా, నిన్ను ద్వేషించేవాళ్లను నేను ద్వేషిస్తున్నాను కదా?+నీ మీద తిరుగుబాటు చేసేవాళ్లను అసహ్యించుకుంటున్నాను కదా?+ 22  వాళ్లంటే నాకు బొత్తిగా అసహ్యం;+వాళ్లు నాకు బద్ధశత్రువులు. 23  దేవా, నన్ను పరిశోధించి నా హృదయాన్ని తెలుసుకో.+ నన్ను పరిశీలించి, నన్ను కలవరపెడుతున్న ఆలోచనల్ని తెలుసుకో.+ 24  హానికరమైన మార్గంలోకి తీసుకెళ్లేది ఏదైనా నాలో ఉందేమో చూడు,+శాశ్వత మార్గంలో నన్ను నడిపించు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “చాలా అద్భుతం అనిపిస్తుంది.”
లేదా “దాన్ని నేను అంచనా వేయలేను.”
లేదా “షియోల్‌లో,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధిలో. పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఒకటిగా మలిచావు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఇంకా వాటిని లెక్కపెడుతూనే ఉంటాను” అయ్యుంటుంది.
లేదా “రక్తాపరాధులు.”
లేదా “తమ ఆలోచన ప్రకారం.”