కీర్తనలు 128:1-6

  • యెహోవాకు భయపడితే సంతోషం

    • భార్య ఫలించే ద్రాక్షతీగ (3)

    • “యెరూషలేము వర్ధిల్లడం నువ్వు చూడాలి” (5)

యాత్ర కీర్తన. 128  యెహోవాకు భయపడుతూఆయన మార్గాల్లో నడిచేవాళ్లంతా ధన్యులు.*+   నువ్వు నీ కష్టార్జితాన్ని తింటావు. సంతోషంగా ఉంటూ వర్ధిల్లుతావు.+   నీ ఇంట్లో నీ భార్య ఫలించే ద్రాక్షతీగలా ఉంటుంది;+నీ భోజనం బల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలీవ మొక్కల్లా ఉంటారు.   యెహోవాకు భయపడే వ్యక్తిఈ విధంగా దీవించబడతాడు.+   యెహోవా సీయోనులో నుండి నిన్ను దీవిస్తాడు. నువ్వు బ్రతికినన్ని రోజులు యెరూషలేము వర్ధిల్లడం నువ్వు చూడాలి,+   నీ కుమారుల కుమారుల్ని నువ్వు చూడాలి. ఇశ్రాయేలు మీద శాంతి ఉండాలి.

అధస్సూచీలు

లేదా “సంతోషంగా ఉంటారు.”