కీర్తనలు 126:1-6

  • సీయోను ప్రజలు సంతోషంగా తిరిగిరావడం

    • ‘యెహోవా గొప్ప పనులు చేశాడు’ (3)

    • ఏడ్పు పోయి సంతోషం (5, 6)

యాత్ర కీర్తన. 126  చెరలో ఉన్న సీయోను ప్రజల్ని యెహోవా తిరిగి సమకూర్చినప్పుడు,+మనం కల కంటున్నామని అనుకున్నాం.   అప్పుడు మన నోటి నిండా నవ్వులు,మన నాలుక మీద ఆనంద ధ్వనులు ఉన్నాయి.+ అప్పుడు వేరే దేశాల ప్రజలు, “యెహోవా వాళ్ల కోసం గొప్ప పనులు చేశాడు” అని చెప్పుకున్నారు.+   యెహోవా మన కోసం గొప్ప పనులు చేశాడు,+మనం చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం.   యెహోవా, నెగెబులోని* వాగుల్లాబందీలుగా ఉన్న మమ్మల్ని తిరిగి సమకూర్చు.*   ఏడుస్తూ విత్తనాలు చల్లేవాళ్లుసంతోషంతో కేకలు వేస్తూ పంట కోస్తారు.   ఏడుస్తూ, విత్తనాల సంచితోపొలంలోకి వెళ్లే వ్యక్తిసంతోషంగా కేకలు వేస్తూ,ధాన్యపు పనలతో* తిరిగొస్తాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “దక్షిణంలోని.”
లేదా “పునరుద్ధరించు.”
లేదా “ధాన్యపు వెన్నుల కట్టలతో.”