కీర్తనలు 124:1-8

  • “యెహోవా మనతో పాటు లేకపోయుంటే”

    • తెగిపోయిన ఉచ్చు నుండి పారిపోవడం (7)

    • ‘యెహోవా పేరునే మనకు సహాయం దొరుకుతుంది’ (8)

యాత్ర కీర్తన. దావీదుది. 124  “యెహోవా మనతో పాటు లేకపోయుంటే,”+ అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ఇలా అనాలి:   “యెహోవా మనతో పాటు లేకపోయుంటే,+మనుషులు మన మీద దాడి చేయడానికి లేచినప్పుడు,+   వాళ్ల కోపాగ్ని మనమీద రగులుకున్నప్పుడు+వాళ్లు మనల్ని ప్రాణాలతోనే మింగేసేవాళ్లు.+   అప్పుడు నీళ్లు మనల్ని కొట్టుకొనిపోయేవి,నీటిప్రవాహం మన మీద పొంగిపొర్లేది.+   ఉప్పొంగే నీళ్లు మనల్ని ముంచేసేవి.   యెహోవా స్తుతించబడాలి,ఆయన మనల్ని వాళ్లకు ఎరగా అప్పగించలేదు.   మనం వేటగాడి ఉచ్చు నుండితప్పించుకున్న పక్షిలా ఉన్నాం;+ఉచ్చు తెగిపోయింది,మనం పారిపోయాం.+   భూమ్యాకాశాల్ని చేసిన, యెహోవా అనే పేరున్నదేవుని నుండే మనకు సహాయం దొరుకుతుంది.”+

అధస్సూచీలు