కీర్తనలు 12:1-8

  • యెహోవా చర్య తీసుకోవడానికి లేస్తాడు

    • దేవుని మాటలు స్వచ్ఛమైనవి (6)

సంగీత నిర్దేశకునికి సూచన; షెమినీతు* స్వరంలో పాడాలి. దావీదు శ్రావ్యగీతం. 12  యెహోవా, నన్ను రక్షించు.ఎందుకంటే విశ్వసనీయులు లేకుండా పోయారు; మనుషుల్లో నమ్మకమైనవాళ్లు కనుమరుగయ్యారు.   వాళ్లు ఒకరితో ఒకరు అబద్ధాలాడతారు;తమ పెదాలతో పొగుడుతూ ఇతరుల్ని మోసం చేస్తారు.*+   పొగిడే పెదాలన్నిటినీ,అతిగా గొప్పలు చెప్పుకునే నాలుకను యెహోవా కోసేస్తాడు;+   వాళ్లు ఇలా అంటారు: “మా నాలుకలతో మేము గెలుస్తాం. మా పెదాలతో ఇష్టమొచ్చినట్టు మాట్లాడతాం;మాకు యజమానిగా ఉండేదెవరు?”+   యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “బాధితులు అణచివేయబడుతున్నారు,పేదవాళ్లు నిట్టూర్పులు విడుస్తున్నారు.+కాబట్టి, నేను చర్య తీసుకోవడానికి లేస్తాను. వాళ్లను నీచంగా చూసేవాళ్ల నుండి వాళ్లను రక్షిస్తాను.”   యెహోవా మాటలు స్వచ్ఛమైనవి;+అవి మట్టి కొలిమిలో* శుద్ధిచేయబడి, ఏడుసార్లు శుభ్రం చేయబడిన వెండి లాంటివి.   యెహోవా, నువ్వు బాధితుల్ని, నిస్సహాయుల్ని రక్షిస్తావు;+వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కర్ని ఈ తరంవాళ్ల నుండి శాశ్వతంగా కాపాడతావు.   మనుషులు నీచ ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడం వల్లదుష్టులు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా తిరుగుతున్నారు.+

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “ద్వంద్వ హృదయంతో మాట్లాడతారు.”
లేదా “లోహాన్ని కరిగించడానికి నేలమీద కట్టిన కొలిమిలో” అయ్యుంటుంది.