కీర్తనలు 113:1-9

  • ఉన్నత స్థలంలో నివసించే దేవుడు దీనుల్ని పైకి లేపుతాడు

    • యెహోవా పేరు సదాకాలం స్తుతించబడాలి (2)

    • దేవుడు వంగి చూస్తాడు (6)

113  యెహోవాను* స్తుతించండి!* యెహోవా సేవకులారా, స్తుతులు చెల్లించండి,యెహోవా పేరును స్తుతించండి.   ఇప్పటినుండి సదాకాలంయెహోవా పేరు స్తుతించబడాలి.+   సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకుయెహోవా పేరు స్తుతించబడాలి.+   యెహోవా అన్ని దేశాలకు పైన ఎంతో ఉన్నతుడిగా ఉన్నాడు;+ఆయన మహిమ ఆకాశానికి పైగా ఉంది.+   ఉన్నత స్థలంలో నివసించే*మన దేవుడైన యెహోవా లాంటివాళ్లు ఎవరు?+   ఆయన భూమ్యాకాశాల్ని వంగి చూస్తాడు.+   దీనుల్ని మట్టిలో నుండి పైకి ఎత్తుతాడు. పేదవాళ్లను బూడిద కుప్ప* నుండి పైకి లేపి,+   ప్రముఖులతో పాటు,తన ప్రజల్లోని ప్రముఖులతో పాటు కూర్చోబెడతాడు.   ఆయన గొడ్రాలినిఇంట్లో పిల్లలున్న* సంతోషంగల తల్లిగా చేస్తాడు.+ యెహోవాను* స్తుతించండి!*

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”
లేదా “సింహాసనం మీద కూర్చున్న.”
లేదా “చెత్త కుప్ప” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “కుమారులున్న.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”