కీర్తనలు 111:1-10

  • యెహోవా గొప్ప పనుల్ని బట్టి ఆయన్ని స్తుతించండి

    • దేవుని పేరు పవిత్రమైనది, సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తుంది (9)

    • యెహోవా మీదుండే భయమే తెలివి (10)

111  యెహోవాను* స్తుతించండి!*+ א [ఆలెఫ్‌] నా నిండు హృదయంతో నేను యెహోవాను స్తుతిస్తాను;ב [బేత్‌]నిజాయితీపరుల సమావేశంలో, వాళ్ల సమాజంలో ఆయన్ని స్తుతిస్తాను. ג [గీమెల్‌]   యెహోవా పనులు గొప్పవి;+ד [దాలెత్‌]వాటిని బట్టి సంతోషించే వాళ్లందరూ వాటిని పరిశీలిస్తారు.+ ה [హే]   ఆయన పనులు మహిమగలవి, ఘనమైనవి,ו [వావ్‌]ఆయన నీతి ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ז [జాయిన్‌]   ఆయన తన అద్భుతమైన పనులు గుర్తుండిపోయేలా చేస్తాడు.+ ח [హేత్‌] యెహోవా కనికరం* గలవాడు, కరుణ గలవాడు.+ ט [తేత్‌]   ఆయన తనకు భయపడేవాళ్లకు ఆహారం ఇస్తాడు.+ י [యోద్‌] తన ఒప్పందాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాడు.+ כ [కఫ్‌]   ఆయన తన శక్తివంతమైన పనుల్ని తన ప్రజలకు వెల్లడిచేశాడు,ל [లామెద్‌]దేశాల స్వాస్థ్యాన్ని వాళ్లకు ఇవ్వడం ద్వారా అలా వెల్లడిచేశాడు.+ מ [మేమ్‌]   ఆయన చేతిపనులు సత్యమైనవి, న్యాయమైనవి;+נ [నూన్‌]ఆయన ఆదేశాలన్నీ నమ్మదగినవి.+ ס [సామెఖ్‌]   ఇప్పుడూ, ఎప్పుడూ అవి ఆధారపడదగినవి;*ע [అయిన్‌]అవి సత్యంతో, నీతితో రూపొందించబడ్డాయి. פ [పే]   ఆయన తన ప్రజలకు విడుదల దయచేశాడు.+ צ [సాదె] తన ఒప్పందం ఎప్పటికీ నిలిచివుండాలని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. ק [ఖొఫ్‌] ఆయన పేరు పవిత్రమైనది, అది సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టిస్తుంది.+ ר [రేష్‌] 10  యెహోవా మీదుండే భయం తెలివికి ఆరంభం.+ ש [సీన్‌] ఆయన ఆదేశాల్ని* పాటించే వాళ్లందరికీ లోతైన అవగాహన ఉంటుంది.+ ת [తౌ] ఆయన స్తుతి ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”
లేదా “దయ.”
లేదా “స్థిరంగా స్థాపించబడ్డాయి.”
అక్ష., “వాటిని.”