కీర్తనలు 106:1-48

 • ఇశ్రాయేలీయులకు కృతజ్ఞత లేదు

  • వాళ్లు దేవుని పనుల్ని ఇట్టే మర్చిపోయారు (13)

  • దేవుని మహిమను ఎద్దు రూపానికి మార్చారు (19, 20)

  • దేవుని వాగ్దానం మీద వాళ్లకు విశ్వాసం లేదు (24)

  • బయలును పూజించడం మొదలుపెట్టారు (28)

  • పిల్లల్ని చెడ్డదూతలకు బలిగా అర్పించారు (37)

106  యెహోవాను* స్తుతించండి!* యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి, ఆయన మంచివాడు;+ఆయన విశ్వసనీయ ప్రేమ ఎప్పటికీ ఉంటుంది.+   యెహోవా శక్తివంతమైన పనుల్ని ఎవరు పూర్తిగా ప్రకటించగలరు?స్తుతిపాత్రమైన ఆయన కార్యాలన్నిటినీ ఎవరు చాటించగలరు?+   న్యాయంగా ప్రవర్తించేవాళ్లు,ఎప్పుడూ సరైనది చేసేవాళ్లు ధన్యులు.*+   యెహోవా, నీ ప్రజల మీద దయ చూపించేటప్పుడు నన్ను గుర్తుచేసుకో.+ నీ రక్షణ కార్యాలతో నన్ను ఆదుకో.   అప్పుడు, నువ్వు ఎంచుకున్నవాళ్ల+ పట్ల నువ్వు చూపించే మంచితనాన్ని నేను ఆస్వాదిస్తాను,నీ ప్రజలతో పాటు సంతోషిస్తాను,నీ స్వాస్థ్యంతో పాటు గర్వంగా నిన్ను స్తుతిస్తాను.*   మా పూర్వీకుల్లాగే మేము పాపం చేశాం;+మేము తప్పు చేశాం; చాలా చెడ్డగా ప్రవర్తించాం.+   మా పూర్వీకులు నీ అద్భుతమైన పనుల పట్ల కృతజ్ఞత చూపించలేదు.* నీ అపారమైన విశ్వసనీయ ప్రేమను గుర్తుచేసుకోలేదు,సముద్రం దగ్గర, ఎర్రసముద్రం దగ్గర వాళ్లు తిరుగుబాటు చేశారు.   అయితే ఆయన తన గొప్ప శక్తిని చూపించడానికి,+తన పేరు కోసం వాళ్లను రక్షించాడు.+   ఆయన ఎర్రసముద్రాన్ని గద్దించినప్పుడు అది ఎండిపోయింది;ఎడారి గుండా నడిపించినట్టు ఆయన దాని లోతైన స్థలాల గుండా వాళ్లను నడిపించాడు. 10  వాళ్ల శత్రువు చేతిలో నుండి ఆయన వాళ్లను రక్షించాడు,విరోధి చేతిలో నుండి వాళ్లను విడిపించాడు.+ 11  నీళ్లు వాళ్ల శత్రువుల్ని ముంచేశాయి;వాళ్లలో ఒక్కరు కూడా బ్రతికి బయటపడలేదు.*+ 12  అప్పుడు వాళ్లు ఆయన వాగ్దానం మీద విశ్వాసముంచారు;+ఆయనకు స్తుతులు పాడడం మొదలుపెట్టారు.+ 13  కానీ వాళ్లు ఆయన చేసినవాటిని త్వరగా మర్చిపోయారు;+ఆయన సలహా కోసం వేచి చూడలేదు. 14  ఎడారిలో వాళ్లు తమ స్వార్థ కోరికలకు లొంగిపోయారు;+ఎడారి ప్రదేశంలో దేవుణ్ణి పరీక్షించారు.+ 15  వాళ్లు అడిగింది ఆయన వాళ్లకు ఇచ్చాడు,కానీ తర్వాత వ్యాధితో శిక్షించి వాళ్లను నాశనం చేశాడు.+ 16  వాళ్లు పాలెంలో మోషే మీద,యెహోవా పవిత్ర సేవకుడైన+ అహరోను మీద అసూయపడ్డారు.+ 17  అప్పుడు భూమి నోరు తెరిచి దాతానును మింగేసింది,అబీరాము గుంపును కప్పేసింది.+ 18  వాళ్ల గుంపులో అగ్ని రగులుకుంది;అగ్నిజ్వాల దుష్టుల్ని దహించేసింది.+ 19  హోరేబులో వాళ్లు దూడను చేసుకున్నారు,పోత* విగ్రహానికి వంగి నమస్కారం చేశారు.+ 20  వాళ్లు నా మహిమనుగడ్డి మేసే ఎద్దు రూపానికి మార్చారు.+ 21  తమ రక్షకుడైన దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు;ఐగుప్తులో గొప్ప కార్యాలు,+ 22  హాము దేశంలో అద్భుతమైన పనులు,+ఎర్రసముద్రం దగ్గర సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించే పనులు+ చేసిన దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు. 23  ఆయన వాళ్లను సమూలంగా నాశనం చేయమని ఆజ్ఞాపించేవాడే,కానీ ఆయన ఎంచుకున్న మోషే ఆయన్ని వేడుకున్నాడు,నాశనం చేసే ఆయన కోపాన్ని పక్కకు మళ్లించాడు.+ 24  వాళ్లు మనోహరమైన దేశాన్ని నీచంగా చూశారు;+ఆయన వాగ్దానం మీద వాళ్లకు విశ్వాసం లేదు. 25  వాళ్లు తమ డేరాల్లో గొణుక్కుంటూ ఉన్నారు;+యెహోవా స్వరాన్ని వినిపించుకోలేదు.+ 26  కాబట్టి ఆయన తన చెయ్యి ఎత్తి వాళ్ల గురించి ఒట్టేశాడు;వాళ్లు ఎడారిలో చనిపోయేలా చేస్తానని,+ 27  వాళ్ల వంశస్థులు దేశాల మధ్య చనిపోయేలా చేస్తానని,వాళ్లను దేశదేశాలకు చెదరగొడతానని అన్నాడు.+ 28  తర్వాత వాళ్లు పెయోరులో ఉన్న బయలును పూజించడం మొదలుపెట్టారు,*+చనిపోయినవాళ్లకు అర్పించిన బలుల్ని* తిన్నారు. 29  తమ పనులతో ఆయనకు కోపం తెప్పించారు,+దాంతో వాళ్ల మధ్య తెగులు మొదలైంది.+ 30  అయితే ఫీనెహాసు లేచి, చర్య తీసుకున్నప్పుడుతెగులు ఆగిపోయింది.+ 31  అతను చేసిన పని తరతరాలపాటు ఎప్పటికీఅతనికి నీతిగా ఎంచబడింది.*+ 32  మెరీబా* నీళ్ల దగ్గర వాళ్లు ఆయనకు కోపం తెప్పించారు,దానివల్ల మోషేకు నష్టం జరిగింది.+ 33  వాళ్లు అతని ప్రాణాన్ని విసిగించడంతోఅతను తన పెదాలతో కఠినంగా మాట్లాడాడు.+ 34  యెహోవా తమకు ముందే ఆజ్ఞాపించినట్టు+వాళ్లు ఇతర జనాల్ని సమూలంగా నాశనం చేయలేదు.+ 35  బదులుగా దేశాల ప్రజలతో కలిసిపోయి+వాళ్ల పద్ధతులు అనుసరించారు.*+ 36  వాళ్ల విగ్రహాల్ని సేవించడం మొదలుపెట్టారు,+అవి వాళ్లకు ఉరిగా తయారయ్యాయి.+ 37  వాళ్లు తమ కుమారుల్ని, కూతుళ్లనుచెడ్డదూతలకు* బలిగా అర్పించేవాళ్లు.+ 38  వాళ్లు అమాయకుల రక్తాన్ని,తమ సొంత కుమారుల, కూతుళ్ల రక్తాన్ని చిందిస్తూ వచ్చారు;+వాళ్లను కనాను విగ్రహాలకు బలి అర్పించారు.+రక్తపాతం వల్ల దేశం కలుషితమైపోయింది. 39  వాళ్లు తమ పనుల వల్ల అపవిత్రులయ్యారు;తమ క్రియలతో ఆయనకు నమ్మకద్రోహం చేశారు.*+ 40  కాబట్టి యెహోవా కోపం తన ప్రజల మీద రగులుకుంది,ఆయనకు తన స్వాస్థ్యం మీద అసహ్యం వేసింది. 41  దాంతో ఆయన, వాళ్లను ద్వేషించే ప్రజలు వాళ్లను పరిపాలించేలా+పదేపదే వాళ్లను వేరే దేశాలకు అప్పగించాడు.+ 42  వాళ్ల శత్రువులు వాళ్లను కష్టాలు పెట్టారు,వాళ్లు తమ శత్రువులకు దాసోహమయ్యారు. 43  చాలాసార్లు ఆయన వాళ్లను విడిపించాడు,+కానీ వాళ్లు ఎదురుతిరిగేవాళ్లు, మాట వినేవాళ్లు కాదు,+దాంతో వాళ్లు తమ తప్పుల కారణంగా అవమానించబడేవాళ్లు.+ 44  అయితే ఆయన వాళ్ల కష్టాల్ని చూసేవాడు,+వాళ్ల మొర ఆలకించేవాడు.+ 45  వాళ్ల కోసం ఆయన తన ఒప్పందాన్ని గుర్తుచేసుకునేవాడు,తన గొప్ప* విశ్వసనీయ ప్రేమను బట్టి జాలిపడేవాడు.*+ 46  వాళ్లు ఎవరి దగ్గర బందీలుగా ఉన్నారోఆ ప్రజలందరికీ వాళ్ల మీద జాలి పుట్టించేవాడు.+ 47  యెహోవా, మా దేవా, మమ్మల్ని కాపాడు,+దేశాల్లో నుండి మమ్మల్ని సమకూర్చు;+అప్పుడు మేము నీ పవిత్రమైన పేరుకు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తాం,నిన్ను సంతోషంగా స్తుతిస్తాం.*+ 48  ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాశాశ్వతకాలం* స్తుతించబడాలి.+ ప్రజలంతా “ఆమేన్‌!”* అనాలి. యెహోవాను* స్తుతించండి!*

అధస్సూచీలు

లేదా “హల్లెలూయా!”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “సంతోషంగా ఉంటారు.”
లేదా “నీ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటాను.”
లేదా “అర్థాన్ని గ్రహించలేదు.”
లేదా “మిగల్లేదు.”
లేదా “లోహపు.”
అంటే, చనిపోయినవాళ్లకు గానీ ప్రాణంలేని విగ్రహాలకు గానీ అర్పించిన బలుల్ని.
లేదా “హత్తుకున్నారు.”
లేదా “లెక్కించబడింది.”
“గొడవపడడం” అని అర్థం.
లేదా “నేర్చుకున్నారు.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారం చేశారు.”
లేదా “విచారపడేవాడు.”
లేదా “అపారమైన.”
లేదా “నీ స్తుతిని బట్టి సంతోషిస్తాం.”
లేదా “శాశ్వతకాలం నుండి శాశ్వతకాలం వరకు.”
లేదా “అలాగే జరగాలి!”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”