కీర్తనలు 105:1-45

 • తన ప్రజల పట్ల యెహోవా నమ్మకమైన కార్యాలు

  • దేవుడు తన ఒప్పందాన్ని గుర్తుంచుకుంటాడు (8-10)

  • “నా అభిషిక్తుల్ని ముట్టకండి” (15)

  • బానిసగా ఉన్న యోసేపును దేవుడు ఉపయోగించుకున్నాడు (17-22)

  • ఐగుప్తులో దేవుని అద్భుతాలు (23-36)

  • ఐగుప్తు నుండి ఇశ్రాయేలు విడుదల (37-39)

  • అబ్రాహాముకు చేసిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు గుర్తుచేసుకున్నాడు (42)

105  యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి,+ ఆయన పేరున ప్రార్థించండి,దేశదేశాల ప్రజల మధ్య ఆయన కార్యాలు తెలియజేయండి!+   ఆయనకు పాటలు పాడండి, ఆయన్ని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి,*ఆయన చేసిన అద్భుతమైన పనులన్నిటి గురించి ధ్యానించండి.*+   ఆయన పవిత్రమైన పేరు గురించి గొప్పలు చెప్పుకోండి.+ యెహోవాను వెతికేవాళ్ల హృదయాలు ఉల్లసించాలి.   యెహోవాను, ఆయన బలాన్ని వెతకండి.+ ఎప్పుడూ ఆయన దయను* వెతకండి.   ఆయన చేసిన ఆశ్చర్యకార్యాల్ని,* అద్భుతాల్ని,ఆయన ప్రకటించిన తీర్పుల్ని గుర్తుచేసుకోండి.+   ఆయన సేవకుడైన అబ్రాహాము సంతానమా,*ఆయన ఎంచుకున్న యాకోబు వంశస్థులారా,+ గుర్తుచేసుకోండి.   ఆయనే మన దేవుడైన యెహోవా.+ ఆయన తీర్పులు లోకమంతటా అమలులో ఉన్నాయి.+   ఆయన తన ఒప్పందాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటాడు,తాను చేసిన వాగ్దానాన్ని* వెయ్యి తరాల వరకు గుర్తుంచుకుంటాడు;+   అది ఆయన అబ్రాహాముతో చేసిన ఒప్పందం,+ఇస్సాకుకు ఒట్టేసి చేసిన ప్రమాణం;+ 10  ఆయన దాన్ని యాకోబుకు ఒక ఆదేశంలా,ఇశ్రాయేలుకు శాశ్వత ఒప్పందంలా స్థిరపరుస్తూ 11  ఇలా అన్నాడు: “నేను కనాను దేశాన్ని నీకు ఇస్తాను,+వారసత్వ ఆస్తిగా దాన్ని మీకు పంచి ఇస్తాను.” 12  ఆయన ఈ మాట అన్నప్పుడు వాళ్లు కొద్దిమందే ఉన్నారు,+అవును, చాలా తక్కువమంది ఉన్నారు, ఆ దేశంలో పరదేశులుగా ఉన్నారు.+ 13  వాళ్లు ఒక దేశం నుండి ఇంకో దేశానికి,ఒక రాజ్యం నుండి ఇంకో రాజ్యానికి తిరుగుతూ ఉన్నారు.+ 14  ఆయన ఏ మనిషినీ వాళ్లకు హాని చేయనివ్వలేదు,+బదులుగా వాళ్ల కోసం రాజుల్ని గద్దించాడు;+ 15  “నా అభిషిక్తుల్ని ముట్టకండి,నా ప్రవక్తలకు ఏ హానీ చేయకండి” అని వాళ్లతో అన్నాడు.+ 16  ఆయన ఆ దేశం మీదికి కరువు రప్పించాడు;+వాళ్లకు ఆహారం దొరకకుండా చేశాడు.* 17  వాళ్ల కన్నా ముందు ఒక మనిషిని పంపాడు,వాళ్లు అతన్ని దాసునిగా అమ్మేశారు, అతనే యోసేపు.+ 18  వాళ్లు అతని కాళ్లను సంకెళ్లతో బంధించారు;*+అతని మెడకు ఇనుప గొలుసులు వేశారు. 19  ఆయన* మాట నిజమయ్యే వరకు అలా జరిగింది,+యెహోవా మాటే అతన్ని శుద్ధీకరించింది. 20  అతన్ని విడిపించడానికి రాజు మనుషుల్ని పంపాడు,+దేశదేశాల ప్రజల పరిపాలకుడు అతన్ని విడుదల చేశాడు. 21  అతను యోసేపును తన ఇంటికి యజమానిగా,తన ఆస్తి అంతటి మీద అధికారిగా నియమించాడు.+ 22  తన అధిపతుల మీద నచ్చినట్టు అధికారం చెలాయించేలా,తన పెద్దలకు తెలివిని నేర్పించేలా అతను యోసేపును నియమించాడు.+ 23  అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తుకు వచ్చాడు,+హాము దేశంలో యాకోబు పరదేశిగా నివసించాడు. 24  దేవుడు తన ప్రజల సంఖ్య ఎక్కువయ్యేలా చేశాడు;+వాళ్ల శత్రువుల కన్నా వాళ్లు బలంగా తయారయ్యేలా చేశాడు.+ 25  వాళ్ల మనసు మారిపోనిచ్చాడు, వాళ్లు ఆయన ప్రజల్ని ద్వేషించారు,ఆయన సేవకుల మీద కుట్రపన్నారు.+ 26  ఆయన తన సేవకుడైన మోషేను,తాను ఎంచుకున్న అహరోనును+ పంపించాడు.+ 27  వాళ్లు ఐగుప్తీయుల మధ్య ఆయన సూచనల్ని,హాము దేశంలో ఆయన అద్భుతాల్ని చూపించారు.+ 28  ఆయన చీకటిని పంపినప్పుడు దేశమంతా చీకటి కమ్ముకుంది;+వాళ్లు ఆయన మాటలకు ఎదురుతిరగలేదు. 29  ఆయన వాళ్ల నీళ్లను రక్తంగా మార్చి,వాళ్ల చేపల్ని చంపేశాడు.+ 30  వాళ్ల దేశం కప్పలతో నిండిపోయింది,+చివరికి రాజభవనంలోకి కూడా కప్పలు వచ్చేశాయి. 31  దాడి చేయమని ఆయన జోరీగల్ని ఆదేశించాడు,వాళ్ల ప్రాంతాలన్నిట్లోకి దోమల్ని పంపాడు.+ 32  వడగండ్లను వర్షంలా కురిపించాడు,వాళ్ల దేశం మీదికి మెరుపుల్ని* పంపించాడు.+ 33  వాళ్ల ద్రాక్ష చెట్లను, అంజూర చెట్లను నాశనం చేశాడు,వాళ్ల ప్రాంతంలోని చెట్లను నేలమట్టం చేశాడు. 34  దాడి చేయమని మిడతలకు,లెక్కలేనన్ని మిడత పిల్లలకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు.+ 35  అవి దేశంలోని మొక్కలన్నిటినీ,భూమి పంటను మింగేశాయి. 36  తర్వాత ఆయన వాళ్ల దేశంలోని మొదటి సంతానమంతటినీ,వాళ్ల శక్తికి* ప్రథమఫలాన్ని చంపేశాడు.+ 37  ఆయన వెండిబంగారాలతో తన ప్రజల్ని బయటికి తీసుకొచ్చాడు;+ఆయన గోత్రాల్లో ఎవరూ తడబడలేదు. 38  వాళ్లు వెళ్లిపోయినప్పుడు ఐగుప్తు సంతోషించింది,ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలీయులంటే* వాళ్లకు భయం పట్టుకుంది.+ 39  వాళ్లను సంరక్షించడానికి ఆయన మేఘాన్ని పరిచాడు,+ రాత్రిపూట వెలుగివ్వడానికి అగ్నిని ఇచ్చాడు.+ 40  వాళ్లు మాంసం అడిగినప్పుడు ఆయన పూరేడు పిట్టల్ని రప్పించాడు;+ఆకాశం నుండి ఆహారం పంపించి వాళ్లను తృప్తిపరుస్తూ వచ్చాడు.+ 41  ఆయన బండరాయిని చీల్చినప్పుడు నీళ్లు వచ్చాయి;+అవి ఎడారిలో నదిలా ప్రవహించాయి.+ 42  ఆయన తన సేవకుడైన అబ్రాహాముతో చేసిన పవిత్ర వాగ్దానాన్ని గుర్తుచేసుకున్నాడు.+ 43  అందుకే తన ప్రజలు ఉల్లసిస్తూ,తాను ఎంచుకున్నవాళ్లు సంతోషంతో కేకలు వేస్తూ బయటికి వచ్చేలా చేశాడు.+ 44  వేరే ప్రజల ప్రాంతాల్ని వాళ్లకిచ్చాడు;+దేశదేశాల ప్రజల కష్టార్జితాన్ని వాళ్లు సొంతం చేసుకున్నారు.+ 45  వాళ్లు తన ఆదేశాలు పాటించాలని,తన నియమాలు అనుసరించాలని ఆయన అలా చేశాడు. యెహోవాను* స్తుతించండి!*

అధస్సూచీలు

లేదా “సంగీతం వాయించండి.”
లేదా “మాట్లాడండి” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “ముఖాన్ని.”
లేదా “అద్భుతమైన పనుల్ని.”
లేదా “వంశస్థులారా.” అక్ష., “విత్తనమా.”
అక్ష., “తాను ఆజ్ఞాపించిన మాటను.”
అక్ష., “ప్రతీ రొట్టెల కర్రను విరగ్గొట్టాడు.” ఇది రొట్టెల్ని నిల్వచేయడానికి ఉపయోగించే కర్రను సూచిస్తుండవచ్చు.
అక్ష., “బాధించారు.”
లేదా “అతని.”
లేదా “అగ్నిజ్వాలల్ని.”
లేదా “పిల్లల్ని కనే శక్తికి.”
అక్ష., “వాళ్లంటే.”
అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “హల్లెలూయా!”