కీర్తనలు 103:1-22

 • “నా ప్రాణమా, యెహోవాను స్తుతించు”

  • దేవుడు మన అపరాధాల్ని దూరంగా ఉంచుతాడు (12)

  • దేవుడు తండ్రిలా కరుణ చూపిస్తాడు (13)

  • మనం మట్టివాళ్లమని దేవుడు గుర్తుచేసుకుంటాడు (14)

  • యెహోవా సింహాసనం, రాజరికం (19)

  • దేవదూతలు దేవుని మాట నెరవేరుస్తారు (20)

దావీదు కీర్తన. 103  నా ప్రాణమా, యెహోవాను స్తుతించు;నాలో ఉన్న సమస్తమా, ఆయన పవిత్రమైన పేరును స్తుతించు.   నా ప్రాణమా, యెహోవాను స్తుతించు;ఆయన చేసిన వాటన్నిటినీ ఎప్పటికీ మర్చిపోకు.+   ఆయన నా తప్పులన్నిటినీ క్షమిస్తాడు,+నా రోగాలన్నిటినీ బాగుచేస్తాడు;+   గోతిలో* నుండి ఆయన నా ప్రాణాన్ని కాపాడతాడు,+విశ్వసనీయ ప్రేమను, కరుణను నాకు కిరీటంలా పెడతాడు.   నేను గద్దలా నవ యవ్వనంగా ఉండేలా+నా జీవితమంతా మంచివాటితో నన్ను తృప్తిపరుస్తాడు.+   బాధించబడుతున్న వాళ్లందరి కోసం+యెహోవా నీతిన్యాయాలతో చర్య తీసుకుంటాడు.+   ఆయన మోషేకు తన మార్గాల్ని,+ఇశ్రాయేలీయులకు తన కార్యాల్ని తెలియజేశాడు.   యెహోవా కరుణ, కనికరం* గల దేవుడు,+ఆయన ఓర్పును,* అపారమైన విశ్వసనీయ ప్రేమను* చూపిస్తాడు.+   ఆయన ఎప్పుడూ తప్పులు వెతుకుతూ ఉండడు,+ఎల్లకాలం కోపం పెట్టుకోడు.+ 10  ఆయన మన పాపాలకు తగ్గట్టు మనతో వ్యవహరించలేదు,+మన తప్పులకు తగినట్టు మనల్ని శిక్షించలేదు.+ 11  ఆకాశం భూమి కన్నా ఎంత ఎత్తుగా ఉందో,తనకు భయపడేవాళ్ల పట్ల ఆయన విశ్వసనీయ ప్రేమ అంత గొప్పది.+ 12  పడమటికి తూర్పు* ఎంత దూరంలో ఉంటుందో,ఆయన మన అపరాధాల్ని మనకు అంత దూరంలో ఉంచాడు.+ 13  తండ్రి తన కుమారుల మీద కరుణ చూపించినట్టు,యెహోవా తనకు భయపడేవాళ్ల మీద కరుణ చూపించాడు.+ 14  ఎందుకంటే, మనం ఎలా తయారుచేయబడ్డామో ఆయనకు బాగా తెలుసు,+మనం మట్టివాళ్లమని+ ఆయన గుర్తుచేసుకుంటాడు. 15  మనిషి ఆయుష్షు గడ్డి ఆయుష్షు లాంటిదే;+గడ్డిపువ్వు వికసించినట్టు అతను వికసిస్తాడు.+ 16  కానీ గాలి వీచగానే అది లేకుండా పోతుంది,అది అసలు ఎప్పుడూ అక్కడ లేనట్టే ఉంటుంది.* 17  కానీ యెహోవాకు భయపడేవాళ్ల పట్లఆయన విశ్వసనీయ ప్రేమ శాశ్వతకాలం* ఉంటుంది,+ఆయన నీతి వాళ్ల పిల్లల పిల్లల కాలం వరకు ఉంటుంది. 18  ఆయన ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండేవాళ్ల విషయంలో,+ఆయన ఆదేశాల్ని జాగ్రత్తగా పాటించేవాళ్ల విషయంలో అలా జరుగుతుంది. 19  పరలోకంలో యెహోవా తన సింహాసనాన్ని బలంగా స్థాపించాడు;+ఆయన రాజరికం అన్నిటిమీద ఉంది.+ 20  ఆయన స్వరానికి లోబడుతూ, ఆయన మాటను నెరవేర్చే*+శక్తిమంతులైన దూతలారా,+ మీరంతా యెహోవాను స్తుతించండి. 21  ఆయన సర్వ సైన్యాల్లారా,+ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చే ఆయన పరిచారకులారా,+ యెహోవాను స్తుతించండి. 22  ఆయన పరిపాలించే స్థలాలన్నిటిలో ఉన్నఆయన సమస్త కార్యాల్లారా, యెహోవాను స్తుతించండి. నా ప్రాణమా, యెహోవాను స్తుతించు.

అధస్సూచీలు

లేదా “సమాధిలో.”
లేదా “దయ.”
లేదా “కోప్పడే విషయంలో నిదానిస్తాడు.”
లేదా “ప్రేమపూర్వక దయను.”
లేదా “సూర్యాస్తమయానికి సూర్యోదయం.”
అక్ష., “దాని చోటుకు ఇక అది తెలీదు.”
లేదా “శాశ్వతకాలం నుండి శాశ్వతకాలం వరకు.”
లేదా “ఆయన మాట స్వరం (శబ్దం) వింటున్న.”