కీర్తనలు 10:1-18

  • యెహోవా నిస్సహాయులకు సహాయకుడు

    • దుష్టుడు గర్వంతో, “దేవుడు లేడు” అంటాడు (4)

    • నిస్సహాయుడు యెహోవా వైపు తిరుగుతాడు (14)

    • “యెహోవా యుగయుగాలూ రాజు” (16)

ל [లామెద్‌] 10  యెహోవా, ఎందుకు దూరంగా నిలబడివున్నావు? కష్ట కాలాల్లో ఎందుకు దాక్కొని ఉన్నావు?+   దుష్టుడు గర్వంతో నిస్సహాయుణ్ణి తరుముతున్నాడు,+కానీ అతను పన్నిన పన్నాగాల్లో అతనే చిక్కుకుపోతాడు.+   దుష్టుడు తన స్వార్థ కోరికల గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటాడు,+అతను అత్యాశపరుణ్ణి దీవిస్తాడు;*נ [నూన్‌] అతను యెహోవాను తిరస్కరిస్తాడు.   దుష్టుడు గర్వం వల్ల దేవుని కోసం వెదకడు;అతను “దేవుడు లేడు” అని ఎప్పుడూ అనుకుంటాడు.+   అతను తన పనుల్లో విజయం సాధిస్తాడు,+కానీ నీ తీర్పులు అతని అవగాహనకు అందవు;+ అతను తన శత్రువులందర్నీ హేళన చేస్తాడు.   అతను తన హృదయంలో, “నేను ఎప్పటికీ కదల్చబడను;*తరతరాలు అసలు విపత్తునేచూడను” అని అనుకుంటాడు.+ פ [పే]   అతని నోటి నిండా శాపాలు, అబద్ధాలు, బెదిరింపులే ఉన్నాయి;+అతని నాలుక కింద కీడు, హాని ఉన్నాయి.+   అతను పల్లెల దగ్గర మాటువేసి ఉంటాడు;తాను దాక్కున్న స్థలం నుండి నిర్దోషిని చంపుతాడు.+ ע [అయిన్‌] అతని కళ్లు అమాయకుని కోసం వెదుకుతున్నాయి.+   గుహలోని* సింహంలా అతను తాను దాక్కున్న స్థలంలో వేచివుంటాడు,+ నిస్సహాయుణ్ణి పట్టుకోవడానికి పొంచివుంటాడు. అతను తన వలలో చిక్కుకున్నప్పుడు అతన్ని పట్టుకుంటాడు.+ 10  ఆ అమాయకుడు నలిగిపోయి, కూలతాడు;నిస్సహాయులు ఆ దుష్టుని చేతులకు* చిక్కుతారు. 11  అతను తన హృదయంలో, “దేవుడు మర్చిపోయాడు. ఆయన తన ముఖాన్ని తిప్పేసుకున్నాడు. ఆయన ఎప్పుడూ గమనించడు” అని అనుకుంటాడు.+ ק [ఖొఫ్‌] 12  యెహోవా, లే.+ దేవా, నీ చెయ్యి ఎత్తు.+ నిస్సహాయుల్ని మర్చిపోకు.+ 13  దుష్టుడు ఎందుకు దేవుణ్ణి తిరస్కరించాడు? అతను, “దేవుడు నన్ను లెక్క అడగడు” అని తన హృదయంలో అనుకుంటున్నాడు. ר [రేష్‌] 14  కానీ నువ్వు కష్టాన్ని, బాధను ఖచ్చితంగా చూస్తావు. నువ్వు గమనించి, విషయాల్ని నీ చేతుల్లోకి తీసుకుంటావు.+ నిస్సహాయుడు నీ వైపుకు తిరుగుతాడు;+ తండ్రిలేని పిల్లవాడికి* సహాయం చేసేది నువ్వే.+ ש [షీన్‌] 15  దుష్టుని చెయ్యి విరగ్గొట్టు,+అతని దుష్టత్వం నీకు కనిపించకుండా పోయేవరకుఅతని దుష్టత్వాన్ని బట్టి అతన్ని శిక్షించు. 16  యెహోవా యుగయుగాలూ రాజు.+ దేశాలు భూమ్మీద లేకుండా పోయాయి.+ ת [తౌ] 17  అయితే యెహోవా, నువ్వు సాత్వికుల ప్రార్థన వింటావు.+ వాళ్ల హృదయాల్ని బలపర్చి,+ వాళ్ల మొర శ్రద్ధగా ఆలకిస్తావు.+ 18  తండ్రిలేనివాళ్లకు, నలిగినవాళ్లకు న్యాయం తీరుస్తావు,+అప్పుడు మనిషి వాళ్లను ఇక భయపెట్టడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “అత్యాశపరుడు తనను తాను దీవించుకుంటాడు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “తడబడను.”
లేదా “పొదల్లోని.”
లేదా “బలమైన పంజాలకు.”
లేదా “అనాథకు.”