ఎస్తేరు 8:1-17

  • మొర్దెకైకి పదోన్నతి (1, 2)

  • ఎస్తేరు రాజును వేడుకోవడం (3-6)

  • రాజు ఇంకో ఆజ్ఞ (7-14)

  • యూదులకు ఉపశమనం, ఆనందం (15-17)

8  ఆ రోజు, అహష్వేరోషు రాజు యూదుల శత్రువైన హామాను+ ఇంటిని+ ఎస్తేరు రాణికి ఇచ్చేశాడు; అలాగే మొర్దెకై రాజు ముందుకు వచ్చాడు, ఎందుకంటే మొర్దెకై తనకు ఏమౌతాడో+ ఎస్తేరు చెప్పింది.  అప్పుడు రాజు హామాను నుండి తీసేసుకున్న తన ముద్ర-ఉంగరం తీసి+ మొర్దెకైకి ఇచ్చాడు. ఎస్తేరు మొర్దెకైని హామాను ఇంటిమీద అధికారిగా నియమించింది.+  అంతేకాదు, ఎస్తేరు మళ్లీ రాజుతో మాట్లాడింది. ఆమె అతని పాదాల మీద పడి ఏడుస్తూ అగాగీయుడైన హామాను యూదులకు హాని చేయడానికి పన్నిన కుట్రను అడ్డుకోమని ప్రాధేయపడింది.+  రాజు ఎస్తేరు వైపు బంగారు దండాన్ని చాపాడు,+ అప్పుడు ఎస్తేరు లేచి రాజు ముందు నిలబడి  ఇలా అంది: “రాజుకు నచ్చితే, రాజు అనుగ్రహం నా మీద ఉంటే, రాజుకు సరైనదనిపిస్తే, రాజుకు నా మీద ఇష్టం ఉంటే, రాజు సంస్థానాలన్నిట్లో ఉన్న యూదుల్ని నాశనం చేయడానికి అగాగీయుడైన+ హమ్మెదాతా కుమారుడు హామాను కుట్రపన్ని రాయించిన తాకీదుల్ని రద్దు చేసేలా ఒక శాసనాన్ని రాయించాలి.+  నా ప్రజల మీదికి విపత్తు రావడం చూసి నేనెలా తట్టుకోగలను? నా బంధువులు నశించిపోవడం చూసి నేనెలా తట్టుకోగలను?”  అప్పుడు అహష్వేరోషు రాజు ఎస్తేరు రాణితో, యూదుడైన మొర్దెకైతో ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో! హామాను యూదుల మీద దాడి చేయడానికి కుట్ర పన్నినందుకు నేను అతని ఇంటిని ఎస్తేరుకు ఇచ్చాను,+ అతన్ని కొయ్యకు వేలాడదీయించాను.+  ఇప్పుడు మీరు యూదులకు మంచి జరిగేలా ఏమి రాస్తే బాగుంటుందో అది రాజు పేరున రాసి, రాజు ముద్ర-ఉంగరంతో దానికి ముద్ర వేయండి. ఎందుకంటే రాజు పేరున రాసి, రాజు ముద్ర-ఉంగరంతో ముద్ర వేసిన ​శాసనాన్ని రద్దు చేయడం సాధ్యం కాదు.”+  కాబట్టి సీవాను* అనే మూడో నెల, 23వ రోజున రాజు కార్యదర్శుల్ని పిలిపించారు. మొర్దెకై యూదులకు, ప్రాంత పాలకులకు,*+ ​అధిపతులకు, భారతదేశం నుండి ఇతియోపియా ​వరకున్న 127 సంస్థానాల్లోని సంస్థానాధిపతులకు+ ఆజ్ఞాపించినదంతా వాళ్లు రాశారు; వాళ్లు ప్రతీ సంస్థానానికి దాని సొంత లిపిలో, ప్రతీ జనానికి వాళ్ల మాతృభాషలో, యూదులకు వాళ్ల సొంత లిపిలో, భాషలో రాశారు. 10  అతను ఆ తాకీదుల్ని అహష్వేరోషు రాజు పేరున రాయించి, రాజు ముద్ర-ఉంగరంతో ముద్ర వేసి,+ వాటిని వార్తాహరులకు ఇచ్చాడు; వాళ్లు ఉత్తరాలు చేరవేయడానికి వాడే, వేగంగా పరుగెత్తే రాచగుర్రాల మీద వెళ్లారు. 11  ఆయా నగరాలన్నిట్లో ఉన్న యూదులు సమకూడి తమ ప్రాణాల్ని కాపాడుకునేందుకు, తమ మీద దాడిచేసే అవకాశం ఉన్న ఎలాంటి బల​గాలనైనా చంపి, ​సమూలంగా నాశనం చేసి, వాళ్ల ఆస్తుల్ని ​కొల్లగొట్టేందుకు రాజు ఇచ్చిన అను​మతి ఆ తాకీదుల్లో ఉంది. ఆ బలగాలు ఏ జనానికి చెందినవైనా, ఏ సంస్థానానికి చెందినవైనా, స్త్రీలైనా, పిల్లలైనా యూదులు వాళ్లను నాశనం చేయవచ్చు.+ 12  అహష్వేరోషు రాజు పరిపాలనలోని సంస్థానాలన్నిట్లో ఒకేరోజున, అంటే అదారు* అనే 12వ నెల, 13వ తేదీన ఇదంతా ​జరగాలి.+ 13  సంస్థానాలన్నిట్లో ఆ తాకీదు ప్రతిని* ఒక చట్టంగా జారీ చేయాలి. ఆ రోజు యూదులు తమ శత్రువుల మీద ప్రతీకారం ​తీర్చుకోవడానికి+ సిద్ధంగా ఉండేలా దాన్ని అన్ని జనాలకు చాటింపు వేయించాలి. 14  ఉత్తరాలు చేరవేయడానికి ఉపయోగించే రాచగు​ర్రాల మీద వెళ్లే వార్తాహరులు రాజాజ్ఞ మేరకు త్వరత్వరగా, వేగంగా వెళ్లారు. షూషను*+ కోటలో* కూడా ఆ చట్టం జారీ అయింది. 15  అప్పుడు మొర్దెకై రాజు సన్నిధి నుండి వెళ్లిపోయాడు. ఆ సమయంలో అతను నీలం, తెలుపు రంగులుగల రాజవస్త్రాన్ని, మహిమాన్విత బంగారు కిరీటాన్ని, ఊదారంగు ఉన్నితో చేసిన శ్రేష్ఠమైన పైవస్త్రాన్ని ధరించి ఉన్నాడు.+ షూషను* నగరం ఆనందంతో కేకలు వేసింది. 16  యూదులకు ఉపశమనం దొరికింది, వాళ్లు ఆనందించారు, ఉల్లసించారు, ప్రజల గౌరవం పొందారు. 17  రాజు శాసనం, చట్టం చేరుకున్న సంస్థానాలన్నిట్లో, నగరాలన్నిట్లో యూదులు విందులు-వేడుకలు జరుపుకుంటూ ఆనందిస్తూ, ఉల్లసిస్తూ ఉన్నారు. దేశంలోని చాలా జనాల ప్రజలు యూదులుగా మారారు,+ ఎందుకంటే వాళ్లందరికీ యూదులంటే చాలా భయం పట్టుకుంది.

అధస్సూచీలు

అనుబంధం B15 చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం B15 చూడండి.
లేదా “తాకీదులోని మాటల్ని.”
లేదా “సూస.”
లేదా “రాజభవనంలో; దుర్గంలో.”
లేదా “సూస.”