ఆమోసు 4:1-13

  • బాషాను ఆవులకు వ్యతిరేకంగా సందేశం (1-3)

  • ఇశ్రాయేలీయుల అబద్ధ ఆరాధనను యెహోవా ఎగతాళి చేయడం (4, 5)

  • ఇశ్రాయేలు క్రమశిక్షణను తిరస్కరించడం (6-13)

    • “నీ దేవుణ్ణి ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడు” (12)

    • ‘దేవుడు తన ఆలోచనల్ని మనుషులకు తెలియజేస్తాడు’ (13)

4  “సమరయ పర్వతం మీద ఉన్న+బాషాను ఆవులారా,దీనుల్ని దగా చేస్తూ+ పేదవాళ్లను అణగదొక్కుతున్న స్త్రీలారా,‘తాగడానికి మా కోసం ఏమైనా ​తీసుకురండి!’ అని మీ భర్తలతో* చెప్తున్న స్త్రీలారా, ఈ మాట వినండి.   సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా తన పవిత్రత మీద ప్రమాణం చేస్తూ ఇలా అంటున్నాడు:‘ “ఇదిగో! కసాయివాడి కొక్కేలతో ఆయన మిమ్మల్ని పైకెత్తే రోజులు,మీలో మిగిలినవాళ్లను చేపలుపట్టే ​కొక్కేలతో పైకెత్తే రోజులు మీ మీదికి రాబోతున్నాయి.   మీలో ప్రతీ ఒక్కరు ప్రాకారాల పగుళ్ల గుండా తిన్నగా బయటికి వెళ్తారు; మీరు హర్మోనులోకి విసిరేయబడతారు” అని యెహోవా చెప్తున్నాడు.’   ‘బేతేలుకు వచ్చి పాపం* చేయండి,+గిల్గాలుకు వచ్చి మరిన్ని పాపాలు చేయండి!+ ఉదయం మీ బలుల్ని,+మూడో రోజు మీ పదోవంతుల్ని*+ ​తీసుకురండి.   కృతజ్ఞతార్పణలుగా పులిసిన రొట్టెల్ని+ కాల్చండి;మీ స్వేచ్ఛార్పణల గురించి బిగ్గరగా చాటించండి! ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, అలా చేయడమే కదా మీకు ఇష్టం’ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా అంటున్నాడు.   ‘నేనైతే, మీ నగరాలన్నిట్లో మీ పళ్లను శుభ్రంగా ఉంచాను,*మీ ఇళ్లన్నిట్లో రొట్టె లేకుండా చేశాను;+అయినా మీరు నా దగ్గరికి తిరిగి రాలేదు’+ అని యెహోవా అంటున్నాడు.   ‘కోతకాలానికి మూడు నెలల ముందే వర్షం పడకుండా చేశాను;+ఒక నగరం మీద వర్షం కురిపించాను, ఇంకో నగరం మీద కురిపించలేదు. పొలంలో కొంత భాగం మీద వర్షం ​కురిసింది,వర్షం కురవని భాగమేమో ​ఎండిపోయింది.   రెండు మూడు నగరాలకు చెందిన ప్రజలు ఆయాసంగా నడుస్తూ నీళ్లు తాగడానికి ఒకే నగరానికి వెళ్లారు,+కానీ వాళ్ల దాహం తీరలేదు;అయినా మీరు నా దగ్గరికి తిరిగి రాలేదు’+ అని యెహోవా అంటున్నాడు.   ‘మంట పుట్టించే వేడితో, మొక్కల ​తెగులుతో* నేను మిమ్మల్ని మొత్తాను.+ మీరు మీ తోటల్ని, ద్రాక్షతోటల్ని విస్తరింపజేసుకున్నారు,అయితే మిడతలు వచ్చి మీ అంజూర చెట్లను, ఒలీవ చెట్లను మింగేశాయి;+అప్పటికీ మీరు నా దగ్గరికి తిరిగి రాలేదు’+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 10  ‘ఐగుప్తు తెగులు లాంటి తెగులును నేను మీ మధ్యకు పంపించాను.+ ఖడ్గంతో మీ యువకుల్ని చంపేశాను,+ మీ గుర్రాల్ని తీసుకెళ్లిపోయాను.+ మీ డేరాల కంపు మీ ముక్కు రంధ్రాల్లోకి ఎక్కేలా చేశాను;+అయినా మీరు నా దగ్గరికి తిరిగి రాలేదు’ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 11  ‘నేను సొదొమ గొమొర్రాల్ని ​పడద్రోసినట్టు+మిమ్మల్ని పడద్రోశాను. మీరు మంటల్లో నుండి లాగేయబడిన కొయ్యలా అయ్యారు;అయినా మీరు నా దగ్గరికి తిరిగి రాలేదు’+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 12  ఇశ్రాయేలూ, నేను నీకు అదే చేస్తాను. నేను నీకు అలా చేస్తాను కాబట్టి,ఇశ్రాయేలూ, నీ దేవుణ్ణి ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడు. 13  ఇదిగో! పర్వతాల్ని రూపొందించింది,+ గాలిని సృష్టించింది ఆయనే;+ఆయన తన ఆలోచనల్ని మనుషులకు తెలియజేస్తాడు,ఆయన సూర్యోదయాన్ని చీకటిగా మారుస్తాడు,+ఆయన భూమ్మీది ఎత్తైన స్థలాలపై ​సంచరిస్తాడు;+ఆయన పేరు సైన్యాలకు దేవుడైన యెహోవా.”

అధస్సూచీలు

లేదా “యజమానులతో.”
లేదా “తిరుగుబాటు.”
లేదా “దశమ​భాగాల్ని.”
లేదా “తినడానికి మీకు ఆహారమేమీ ఇవ్వలేదు.”
అక్ష., “బూజుతో.”