ఆదికాండం 8:1-22

  • జలప్రళయపు నీళ్లు తగ్గడం (1-14)

    • పావురాన్ని బయటికి పంపడం (8-12)

  • ఓడలో నుండి బయటికి రావడం (15-19)

  • భూమి విషయంలో దేవుని వాగ్దానం (20-22)

8  ఆ తర్వాత దేవుడు నోవహును, అతనితో పాటు ఓడలో ఉన్న అడవి జంతువులన్నిటినీ, సాధు జంతువులన్నిటినీ గుర్తుచేసుకున్నాడు.+ అప్పుడు దేవుడు భూమంతటా గాలి వీచేలా చేశాడు, దాంతో నీళ్లు తగ్గిపోసాగాయి.  అగాధ జలాల ఊటలు, ఆకాశ తూములు* మూయబడ్డాయి; ఆకాశం నుండి వర్షం కురవడం ఆగిపోయింది.+  అప్పుడు భూమ్మీదున్న నీళ్లు మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోసాగాయి. 150 రోజుల తర్వాత నీటిమట్టం తగ్గింది.  ఏడో నెల, 17వ రోజున ఓడ అరారాతు పర్వతాల మీద ఆగింది.  పదో నెల వరకు నీళ్లు నెమ్మదిగా తగ్గిపోతూ ఉన్నాయి. పదో నెల, మొదటి రోజున పర్వత శిఖరాలు కనిపించాయి.+  కాబట్టి 40 రోజులు గడిచాక నోవహు ఓడ కిటికీ+ తెరిచి,  ఒక కాకిని బయటికి పంపించాడు; భూమ్మీద నీళ్లు ఎండిపోయే వరకు అది బయట ఎగురుతూ, తిరిగొస్తూ ఉంది.  తర్వాత నోవహు, నేలమీద నీళ్లు తగ్గిపోయాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక పావురాన్ని బయటికి పంపించాడు.  భూమంతటా ఇంకా నీళ్లు ఉండడంతో,+ వాలడానికి* ఎక్కడా చోటు లేక ఆ పావురం ఓడలో ఉన్న నోవహు దగ్గరికి తిరిగొచ్చింది. అప్పుడు నోవహు తన చెయ్యి బయటికి చాపి దాన్ని ఓడలోకి తీసుకున్నాడు. 10  అతను ఇంకో ఏడురోజులు ఆగి, మళ్లీ ఆ పావురాన్ని ఓడ బయటికి వదిలాడు. 11  సాయంత్రం కావస్తున్నప్పుడు ఆ పావురం అతని దగ్గరికి వచ్చింది, దాని నోట్లో అప్పుడే తెంపిన ఒక ఒలీవ ఆకు ఉంది! దాంతో, భూమ్మీద నీళ్లు తగ్గిపోయాయని+ నోవహుకు అర్థమైంది. 12  అతను మరో ఏడురోజులు ఆగి, మళ్లీ ఆ పావురాన్ని బయటికి వదిలాడు. ఈసారి అది అతని దగ్గరికి తిరిగిరాలేదు. 13  చివరికి 601వ సంవత్సరం,+ మొదటి నెల, మొదటి రోజున భూమ్మీది నీళ్లు ఇంకిపోయాయి; నోవహు ఓడ పైకప్పు తీసి చూసినప్పుడు నేల ఆరిపోతూ ఉందని గమనించాడు. 14  రెండో నెల, 27వ రోజున భూమి పూర్తిగా ఆరిపోయింది. 15  అప్పుడు దేవుడు నోవహుతో ఇలా అన్నాడు: 16  “నువ్వు, నీ భార్య, నీ కుమారులు, నీ కోడళ్లు ఓడలో నుండి బయటికి రండి.+ 17  అలాగే అన్నిరకాల ప్రాణులు భూమ్మీద విస్తరించి, పిల్లల్ని కని, వాటి సంఖ్య పెరిగేలా+ ఎగిరే ప్రాణుల్ని, జంతువుల్ని, భూమ్మీద పాకే జంతువులన్నిటినీ మీతోపాటు బయటికి తీసుకురండి.”+ 18  కాబట్టి నోవహు తన కుమారులతో,+ భార్యతో, కోడళ్లతో కలిసి ఓడ బయటికి వచ్చాడు. 19  ప్రతీ ప్రాణి, పాకే ప్రతీ జంతువు, ఎగిరే ప్రతీ ప్రాణి, భూమ్మీద కదిలే ప్రతీది దానిదాని జాతి ప్రకారం ఓడ బయటికి వచ్చాయి.+ 20  తర్వాత నోవహు యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం కట్టి,+ పవిత్రమైన జంతువులన్నిట్లో నుండి, పవిత్రమైన ఎగిరే ప్రాణులన్నిట్లో నుండి+ కొన్ని తీసుకొని వాటిని ఆ బలిపీఠం మీద దహనబలులుగా అర్పించాడు.+ 21  అప్పుడు యెహోవా ఆ ఇంపైన* సువాసనను ఆఘ్రాణించడం మొదలుపెట్టాడు. కాబట్టి యెహోవా తన హృదయంలో ఇలా అనుకున్నాడు: “ఇంకెప్పుడూ నేను మనుషుల్ని బట్టి నేలను శపించను.+ మనిషి హృదయం చిన్నప్పటి నుండి చెడువైపే మొగ్గుచూపుతుంది;+ అంతేకాదు ఇప్పుడు చేసినట్టుగా ఇంకెప్పుడూ నేను ప్రతీ ప్రాణిని చంపను.+ 22  ఇప్పటినుండి భూమ్మీద విత్తడం-కోయడం, చలి-వేడి, ఎండాకాలం-చలికాలం, పగలు-రాత్రి అనేవి ఎప్పటికీ ఉంటాయి.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “ప్రవాహ ద్వారాలు.”
లేదా “దాని కాలు మోపడానికి.”
లేదా “శాంతపర్చే.”