ఆదికాండం 6:1-22

  • దేవుని కుమారులు భూమ్మీది స్త్రీలను పెళ్లి​చేసుకోవడం (1-3)

  • నెఫీలీయులు పుట్టారు (4)

  • మనుషుల చెడుతనం చూసి యెహోవా ​నొచ్చుకున్నాడు (5-8)

  • ఓడను తయారుచేయమని నోవహుకు ​ఆజ్ఞాపించడం (9-16)

  • జలప్రళయం రాబోతుందని దేవుడు ​ప్రకటించడం (17-22)

6  భూమ్మీద మనుషుల సంఖ్య పెరగడం మొదలై వాళ్లకు కూతుళ్లు పుట్టినప్పుడు,  సత్యదేవుని కుమారులు*+ మనుషుల కూతుళ్లు అందంగా ఉన్నారని గమనించి, వాళ్లలో తమకు నచ్చిన వాళ్లందర్నీ భార్యలుగా చేసుకున్నారు.  అప్పుడు యెహోవా ఇలా అన్నాడు: “నేను* మనుషుల్ని ఎల్లకాలం సహించను,+ ఎందుకంటే వాళ్లు కేవలం శరీరులు.* కాబట్టి వాళ్లు ఇంక 120 ఏళ్లే బ్రతుకుతారు.”+  ఆ రోజుల్లో, అలాగే ఆ తర్వాతి రోజుల్లో భూమ్మీద నెఫీలీయులు* ఉండేవాళ్లు. ఆ కాలంలో సత్యదేవుని కుమారులు మనుషుల కూతుళ్లతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు; అప్పుడు ఆ స్త్రీలకు కుమారులు పుట్టారు. పూర్వం పేరుగాంచిన బలశాలులు వాళ్లే.  కాబట్టి, భూమ్మీద మనుషుల దుష్టత్వం చాలా ఎక్కువగా ఉందని, వాళ్ల హృదయంలోని ఆలోచనలన్నీ ఎప్పుడూ చెడువైపే మొగ్గుచూపుతాయని+ యెహోవా గమనించాడు.  తాను భూమ్మీద మనుషుల్ని చేసినందుకు యెహోవా విచారపడ్డాడు,* హృదయంలో నొచ్చుకున్నాడు.+  కాబట్టి యెహోవా ఇలా అన్నాడు: “నేను సృష్టించిన మనుషుల్ని భూమ్మీద నుండి తుడిచిపెట్టబోతున్నాను. మనుషుల్నే కాదు సాధు జంతువుల్ని, పాకే జంతువుల్ని, ఆకాశంలో ఎగిరే ప్రాణుల్ని కూడా తుడిచిపెట్టబోతున్నాను. ఎందుకంటే నేను వాళ్లను చేసినందుకు విచారపడుతున్నాను.”  అయితే నోవహు యెహోవా అనుగ్రహం పొందాడు.  ఇది నోవహు చరిత్ర. నోవహు నీతిమంతుడు.+ అతను తన సమకాలీనుల్లో* మచ్చలేని* మనిషిగా ఉన్నాడు. నోవహు సత్యదేవునితో నడిచాడు.+ 10  కొంతకాలానికి నోవహుకు ముగ్గురు కుమారులు పుట్టారు; వాళ్ల పేర్లు షేము, హాము, యాపెతు.+ 11  అయితే సత్యదేవుని దృష్టిలో భూమి పాడైపోయింది, అది దౌర్జన్యంతో నిండిపోయింది. 12  అవును, దేవుడు భూమిని చూసినప్పుడు అది పాడైపోయి ఉంది;+ భూమ్మీద ఉన్న ప్రజలందరూ చాలా చెడిపోయారు.+ 13  ఆ తర్వాత దేవుడు నోవహుతో ఇలా అన్నాడు: “నేను మనుషులందర్నీ తుడిచిపెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఎందుకంటే వాళ్ల వల్ల భూమి దౌర్జన్యంతో నిండిపోయింది. కాబట్టి వాళ్లను, వాళ్లతోపాటు భూమిని నాశనం చేస్తాను.+ 14  నీ కోసం చితిసారకపు కలపతో ఒక ఓడ* తయారుచేసుకో.+ ఆ ఓడలో గదులు చేసి, దాని లోపలా బయటా తారు*+ పూయి. 15  ఆ ఓడను నువ్వు ఇలా తయారు చేయాలి: అది 300 మూరల* పొడవు, 50 మూరల వెడల్పు, 30 మూరల ఎత్తు ఉండాలి. 16  ఓడలోకి వెలుగు వచ్చేలా, దాని పైకప్పు నుండి ఒక మూర కిందికి ఒక కిటికీ* చేయాలి. ఓడకు ఒకవైపు ప్రవేశ ద్వారాన్ని పెట్టాలి;+ ఓడకు మూడు అంతస్తులు ఉండాలి. 17  “నేనైతే ఆకాశం కింద, ఊపిరి తీసుకుంటున్న* ప్రాణులన్నిటినీ నాశనం చేయడానికి భూమ్మీదికి జలప్రళయాన్ని+ రప్పించబోతున్నాను. భూమ్మీదున్న ప్రతీది నాశనమౌతుంది.+ 18  నేను నీతో నా ఒప్పందాన్ని* చేస్తున్నాను. నువ్వు, నీతోపాటు నీ కుమారులు, నీ భార్య, నీ కోడళ్లు ఓడలోకి వెళ్లాలి.+ 19  అంతేకాదు, నీతోపాటు సజీవంగా ఉండేలా ప్రతీ జాతి జంతువుల్లో+ రెండిటిని, అంటే ఆడదాన్ని, మగదాన్ని ఓడలోకి తీసుకురావాలి;+ 20  అవి సజీవంగా ఉండేలా వాటివాటి జాతి ప్రకారం ఎగిరే ప్రాణులు, వాటివాటి జాతి ప్రకారం సాధు జంతువులు, వాటివాటి జాతి ప్రకారం పాకే జంతువులు నీ దగ్గరికి వచ్చి ఓడలోకి వెళ్తాయి.+ 21  నువ్వైతే అన్నిరకాల ఆహారాన్ని+ సమకూర్చి ఓడలోకి తీసుకెళ్లాలి; అది నీకు, జంతువులకు ఆహారంగా ఉంటుంది.” 22  దేవుడు ఆజ్ఞాపించినదంతా నోవహు చేశాడు. అతను దేవుడు చెప్పినట్టే చేశాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “దేవదూతలు.”
లేదా “నా చురుకైన శక్తి.” పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “వాళ్లు శరీర ప్రకారం ప్రవర్తిస్తారు.”
బహుశా “పడేసేవాళ్లు” అనే అర్థం ఉండవచ్చు. అంటే, ఇతరుల్ని కిందపడేలా చేసేవాళ్లు అని అర్థం. పదకోశం చూడండి.
లేదా “దుఃఖపడ్డాడు.”
అక్ష., “తరాల్లో.”
లేదా “నిందలేని.”
అక్ష., “పెద్దపెట్టె.”
లేదా “కీలు, మక్కు.”
అప్పట్లో ఒక మూర 44.5 సెంటీమీటర్లతో (17.5 అంగుళాలతో) సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
హీబ్రూలో సోహర్‌. సోహర్‌ అనేది వెలుగు వచ్చే ఒక రంధ్రాన్నో, కిటికీనో కాదుగానీ ఒక మూర వాలుగా ఉండే పైకప్పును సూచిస్తుందని కొందరు అంటారు.
లేదా “జీవశక్తి గల.” పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “నిబంధనను.”