ఆదికాండం 40:1-23

  • ఖైదీల కలలకు యోసేపు అర్థం చెప్పడం (1-19)

    • “కలల అర్థం చెప్పగలిగేది దేవుడే” (8)

  • ఫరో పుట్టినరోజు విందు (20-23)

40  ఈ విషయాలు జరిగాక, ఐగుప్తు రాజు దగ్గర పనిచేసే ప్రధాన పానదాయకుడు,*+ ప్రధాన వంటవాడు* తమ ప్రభువైన ఐగుప్తు రాజుకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశారు.  కాబట్టి ఫరోకు తన ఇద్దరు ఉద్యోగుల మీద అంటే ప్రధాన పానదాయకుడి మీద, ప్రధాన వంటవాడి మీద చాలా కోపమొచ్చింది.+  దాంతో ఫరో వాళ్లను రాజ సంరక్షకుల అధిపతి+ కింద ఉన్న చెరసాలలో వేయించాడు. యోసేపు ఖైదీగా ఉన్నది కూడా అక్కడే.+  వాళ్లతో ఉంటూ వాళ్లను చూసుకునే పనిని రాజ సంరక్షకుల అధిపతి యోసేపుకు అప్పగించాడు.+ వాళ్లు కొంతకాలం* పాటు చెరసాలలోనే ఉన్నారు.  చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి ఐగుప్తు రాజు పానదాయకుడికి, వంటవాడికి ఒక్కో కల వచ్చింది. ఆ రెండు కలలకు వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయి.  ఉదయం, యోసేపు లోపలికి వచ్చి వాళ్లను చూసినప్పుడు వాళ్లిద్దరి ముఖాలు దిగాలుగా కనిపించాయి.  కాబట్టి యోసేపు వాళ్లను, “ఈ రోజు మీ ముఖాలు ఎందుకు దిగాలుగా ఉన్నాయి?” అని అడిగాడు.  దానికి వాళ్లు, “మా ఇద్దరికీ ఒక్కో కల వచ్చింది, కానీ వాటి అర్థం చెప్పేవాళ్లెవరూ మా దగ్గర లేరు” అన్నారు. అందుకు యోసేపు, “కలల అర్థం చెప్పగలిగేది దేవుడే కదా?+ దయచేసి ఆ కలలు ఏంటో నాకు చెప్పండి” అన్నాడు.  కాబట్టి ప్రధాన పానదాయకుడు యోసేపుకు తన కల గురించి చెప్తూ ఇలా అన్నాడు: “నా కలలో నా ఎదుట ఒక ద్రాక్షచెట్టు ఉంది. 10  ఆ ద్రాక్షచెట్టుకు మూడు తీగలు ఉన్నాయి. వాటికి మొగ్గలు వచ్చి పూలు పూశాయి; వాటి గెలలు పండాయి. 11  అప్పుడు ఫరో గిన్నె నా చేతిలో ఉంది. నేను ఆ ద్రాక్షలు తీసుకొని ఫరో గిన్నెలో పిండి, దాన్ని ఫరో చేతికి అందించాను.” 12  అప్పుడు యోసేపు అతనికి ఇలా చెప్పాడు: “దాని అర్థం ఇదే: ఆ మూడు తీగలు మూడు రోజులు. 13  ఇప్పటినుండి మూడు రోజుల్లో ఫరో నిన్ను విడుదల చేసి,* మళ్లీ నీ ఉద్యోగం నీకు ఇస్తాడు.+ నువ్వు ఇంతకుముందు అతని పానదాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు చేసినట్టే, ఫరో గిన్నెను అతని చేతికి అందిస్తావు.+ 14  అయితే, నీ పరిస్థితి మెరుగైనప్పుడు నన్ను గుర్తుచేసుకో. దయచేసి నా మీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపించి, ఫరోకు నా గురించి చెప్పి, నేను ఇక్కడి నుండి బయటికి వచ్చేలా చేయి. 15  నిజానికి నన్ను హెబ్రీయుల దేశం నుండి అపహరించి తీసుకొచ్చారు.+ నన్ను చెరసాలలో* వేసేంత తప్పేమీ నేను ఇక్కడ చేయలేదు.”+ 16  ఆ పానదాయకుడి కలకు యోసేపు చెప్పిన అర్థం బాగుందని గమనించి, ప్రధాన వంటవాడు యోసేపుతో ఇలా అన్నాడు: “నాకు కూడా ఒక కల వచ్చింది. ఆ కలలో, తెల్లని రొట్టెలున్న మూడు గంపలు నా తలమీద ఉన్నాయి. 17  అన్నిటికన్నా పైనున్న గంపలో ఫరో కోసం చేసిన అన్నిరకాల పిండి వంటలు ఉన్నాయి, పక్షులు వచ్చి వాటిని తింటున్నాయి.” 18  అప్పుడు యోసేపు ఇలా అన్నాడు: “దాని అర్థం ఇదే: ఆ మూడు గంపలు మూడు రోజులు. 19  ఇప్పటినుండి మూడు రోజుల్లో ఫరో నీ తల నరికించి, నిన్ను కొయ్యకు వేలాడదీయిస్తాడు, పక్షులు వచ్చి నీ మాంసాన్ని తింటాయి.”+ 20  మూడో రోజు ఫరో పుట్టినరోజు.+ ఆ రోజు అతను తన సేవకులందరికీ విందు ఏర్పాటుచేశాడు. అప్పుడు తన సేవకుల సమక్షంలో ఫరో ఆ ప్రధాన పానదాయకుణ్ణి, ప్రధాన వంటవాణ్ణి చెరసాల నుండి బయటికి రప్పించాడు.* 21  తర్వాత ప్రధాన పానదాయకుడికి అతని ఉద్యోగాన్ని తిరిగిచ్చాడు. కాబట్టి అతను ఎప్పటిలాగే ఫరో చేతికి గిన్నెను అందించాడు. 22  కానీ, యోసేపు వివరించినట్టే,+ ప్రధాన వంటవాణ్ణి కొయ్యకు వేలాడదీయించాడు. 23  అయితే ప్రధాన పానదాయకుడు యోసేపు సంగతి మర్చిపోయాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “పానీయాలు అందించేవాడు.”
ఇతను రొట్టెలు, పిండివంటలు చేసేవాడు.
అక్ష., “కొన్ని రోజుల.”
అక్ష., “నీ తలను పైకెత్తి.”
అక్ష., “బావిలో; గుంటలో.”
అక్ష., “తల పైకెత్తాడు.”