ఆదికాండం 39:1-23

  • పోతీఫరు ఇంట్లో యోసేపు (1-6)

  • యోసేపు పోతీఫరు భార్యకు ​అడ్డుచెప్పడం (7-20)

  • చెరసాలలో యోసేపు (21-23)

39  ఇష్మాయేలీయులు+ యోసేపును ఐగుప్తుకు తీసుకెళ్లాక,+ పోతీఫరు+ అనే ఐగుప్తీయుడు యోసేపును వాళ్ల దగ్గర కొన్నాడు. ఇతను ఫరో ఆస్థాన అధికారి, రాజ సంరక్షకుల అధిపతి.  అయితే యెహోవా యోసేపుకు తోడుగా ఉన్నాడు.+ దానివల్ల, యోసేపు తాను చేసిన ప్రతీ పనిలో సఫలుడయ్యాడు. దాంతో అతను ఐగుప్తీయుడైన తన యజమాని ఇంటిమీద అధికారిగా నియమించబడ్డాడు.  యెహోవా యోసేపుకు తోడుగా ఉన్నాడని, అతను చేసే ప్రతీ పనిని యెహోవా సఫలం చేస్తున్నాడని అతని యజమాని గమనించాడు.  యోసేపు తన యజమాని దృష్టిలో అనుగ్రహం పొందుతూ ఉన్నాడు. అలా యోసేపు అతనికి ముఖ్య సేవకుడు అయ్యాడు. అతను యోసేపును తన ఇంటిమీద, తన ఆస్తంతటి మీద అధికారిగా నియమించాడు.  అప్పటినుండి యెహోవా యోసేపును బట్టి ఆ ఐగుప్తీయుని ఇంటిని దీవిస్తూ ఉన్నాడు. దానివల్ల అతని ఇంట్లో, పొలంలో ఉన్నవాటన్నిటి మీదికి యెహోవా దీవెనలు వచ్చాయి.+  అతను మెల్లమెల్లగా తనకున్న ప్రతీదాన్ని యోసేపుకు అప్పగించాడు, కేవలం తన ఆహారం గురించి మాత్రమే అతను పట్టించుకునేవాడు. అంతేకాదు, యోసేపు ఎదిగి మంచి శరీర దారుఢ్యం ఉన్నవాడిగా, అందగాడిగా తయారయ్యాడు.  కొంతకాలం తర్వాత, యోసేపు యజమాని భార్య అతని మీద కన్నేసి, “నాతో పడుకో” అని అడగడం మొదలుపెట్టింది.  కానీ అతను ఒప్పుకోకుండా తన యజమాని భార్యతో ఇలా అనేవాడు: “నా మీద నమ్మకంతో నా యజమాని తనకున్న ప్రతీది నా చేతికి అప్పగించాడు, ఈ ఇంట్లో దేని గురించీ అతను నన్ను లెక్క అడగడు.  ఈ ఇంట్లో నాకన్నా పైస్థానంలో ఎవ్వరూ లేరు. అతను నాకు అన్నీ అప్పగించాడు, ఒక్క నిన్ను తప్ప. ఎందుకంటే నువ్వు అతని భార్యవు. కాబట్టి నేను ఇంత చెడ్డపని చేసి దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎలా పాపం చేయగలను?”+ 10  అలా ఆమె రోజూ యోసేపుతో మాట్లాడేది, అతను మాత్రం ఆమెతో పడుకోవడానికి గానీ, ఆమెతో ఉండడానికి గానీ ఎన్నడూ ఒప్పుకోలేదు. 11  ఒకరోజు అతను తన పని చేసుకోవడానికి ఇంట్లోకి వెళ్లినప్పుడు, ఇంట్లో పనివాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు. 12  అప్పుడామె అతని వస్త్రం పట్టుకొని లాగి, “నాతో పడుకో!” అంది. కానీ అతను తన వస్త్రాన్ని ఆమె చేతిలోనే వదిలేసి బయటికి పారిపోయాడు. 13  అతను తన వస్త్రాన్ని ఆమె చేతిలోనే వదిలేసి బయటికి పారిపోవడం గమనించగానే, 14  ఆమె గట్టిగా అరుస్తూ ఇంట్లోని మనుషుల్ని పిలిచి ఇలా అంది: “ఇదిగో! మా ఆయన మనల్ని నవ్వులపాలు చేయడానికి ఈ హెబ్రీయుణ్ణి మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు. వాడు నాతో పడుకోవడానికి నా దగ్గరికి వచ్చాడు. కానీ నేను బిగ్గరగా అరవడం మొదలుపెట్టాను. 15  నేను గట్టిగట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టేసరికి, తన వస్త్రాన్ని నా పక్కనే వదిలేసి బయటికి పారిపోయాడు.” 16  ఆ తర్వాత అతని యజమాని ఇంటికి వచ్చేవరకు ఆమె ఆ వస్త్రాన్ని తన పక్కనే  పెట్టుకుంది. 17  ఆమె తన భర్తకు కూడా అదే విషయం చెప్తూ ఇలా అంది: “నువ్వు మన దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన ఆ హెబ్రీ సేవకుడు నన్ను నవ్వులపాలు చేయడానికి నా దగ్గరికి వచ్చాడు. 18  నేను గట్టిగట్టిగా అరవడం మొదలుపెట్టేసరికి, తన వస్త్రాన్ని నా పక్కనే వదిలేసి బయటికి పారిపోయాడు.” 19  “నీ సేవకుడు ఇలా ఇలా చేశాడు” అంటూ తన భార్య తనతో చెప్పిన మాటలు వినగానే అతనికి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. 20  కాబట్టి యోసేపు యజమాని అతన్ని రాజు ఖైదీలు ఉండే చెరసాలలో వేయించాడు. అలా అతను ఆ చెరసాలలోనే ఉన్నాడు.+ 21  కానీ ఎప్పటిలాగే యెహోవా యోసేపుకు తోడుగా ఉండి, అతని పట్ల విశ్వసనీయ ప్రేమను చూపిస్తూ, ఆ చెరసాల ముఖ్య అధికారి దృష్టిలో యోసేపు అనుగ్రహం పొందేలా చేస్తూ ఉన్నాడు.+ 22  కాబట్టి చెరసాల ముఖ్య అధికారి చెరసాలలో ఉన్న ఖైదీలందరి మీద యోసేపును నాయకునిగా పెట్టాడు. అక్కడ జరిగే పనులన్నీ అతనే వాళ్లచేత చేయించేవాడు.+ 23  ఆ చెరసాల ముఖ్య అధికారి యోసేపుకు అప్పగించిన వాటిలో దేని గురించీ లెక్క అడిగేవాడు కాదు. ఎందుకంటే, యెహోవా యోసేపుకు తోడుగా ఉన్నాడు, అతను ఏ పని చేసినా యెహోవా దాన్ని సఫలం చేశాడు.+

అధస్సూచీలు