ఆదికాండం 2:1-25

  • ఏడో రోజున దేవుడు విశ్రాంతి ​తీసుకోవడం (1-3)

  • యెహోవా దేవుడు భూమ్యాకాశాల సృష్టికర్త (4)

  • ఏదెను తోటలో పురుషుడు, స్త్రీ (5-25)

    • మట్టితో మనిషిని చేయడం (7)

    • తెలివినిచ్చే చెట్టును నిషేధించడం (15-17)

    • స్త్రీని సృష్టించడం (18-25)

2  అలా ఆకాశాన్ని, భూమిని, వాటిలోని సమస్తాన్ని* చేయడం పూర్తయింది.+  ఏడో రోజుకల్లా, దేవుడు అప్పటివరకు తాను చేస్తూ వచ్చిన పనిని పూర్తిచేశాడు; తాను అప్పటివరకు చేస్తూ వచ్చిన పని నుండి ఆయన ఏడో రోజున విశ్రాంతి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు.+  దేవుడు ఏడో రోజును దీవించి, దాన్ని పవిత్రమైనదిగా ప్రకటించాడు; ఎందుకంటే, అప్పటివరకు తన ఉద్దేశం ప్రకారం చేసిన సృష్టి పనులన్నిటి నుండి దేవుడు ఆ రోజున విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు.  భూమ్యాకాశాలు సృష్టించబడినప్పుడు, యెహోవా* దేవుడు భూమిని, ఆకాశాన్ని సృష్టించిన+ రోజున* వాటి చరిత్ర ఇది.  అప్పటికి భూమ్మీద ఏ పొదలూ లేవు, మొక్కలు మొలవడం ఇంకా మొదలవ్వలేదు. ఎందుకంటే యెహోవా దేవుడు అప్పటికింకా భూమ్మీద వర్షాన్ని కురిపించలేదు, నేలను సాగుచేయడానికి ఏ మనిషీ లేడు.  అయితే భూమ్మీది నుండి ఆవిరి పైకి లేచి, నేల అంతటినీ తడిపేది.  యెహోవా దేవుడు నేల మట్టితో మనిషిని చేసి,+ అతని ముక్కు రంధ్రాల్లో జీవ వాయువును* ఊదాడు;+ అప్పుడు మనిషి జీవించే వ్యక్తి* అయ్యాడు.+  అంతేకాదు, యెహోవా దేవుడు తూర్పున ఏదెనులో ఒక తోట+ వేసి, తాను తయారుచేసిన మనిషిని+ అక్కడ ఉంచాడు.  అలా, చూడడానికి చక్కగా, తినడానికి మంచిగా ఉండే ప్రతీ చెట్టును యెహోవా దేవుడు మొలిపించాడు; అంతేకాదు ఆ తోట మధ్యలో జీవవృక్షాన్ని,+ అలాగే మంచిచెడుల తెలివినిచ్చే* చెట్టును+ మొలిపించాడు. 10  ఆ తోటను తడపడానికి ఏదెనులో నుండి ఒక నది ప్రవహించేది. అది అక్కడి నుండి నాలుగు నదులుగా చీలిపోయింది. 11  మొదటి నది పేరు పీషోను; అది హవీలా దేశమంతటి చుట్టూ ప్రవహించేది, అక్కడ బంగారం ఉంది. 12  ఆ దేశపు బంగారం మంచిది. అక్కడ బోళం, సులిమాని రాళ్లు కూడా ఉన్నాయి. 13  రెండో నది పేరు గీహోను; అది కూషు దేశమంతటి చుట్టూ ప్రవహించేది. 14  మూడో నది పేరు హిద్దెకెలు;*+ అది అష్షూరుకు+ తూర్పు వైపున ప్రవహించేది; నాలుగో నది యూఫ్రటీసు.+ 15  యెహోవా దేవుడు మనిషిని తీసుకుని ఏదెను తోటను సేద్యం చేయడానికి, దాన్ని చూసుకోవడానికి అతన్ని అందులో పెట్టాడు.+ 16  అంతేకాదు యెహోవా దేవుడు మనిషికి ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు: “ఈ తోటలోని ప్రతీ చెట్టు పండ్లను నువ్వు తృప్తిగా తినొచ్చు.+ 17  కానీ, మంచిచెడుల తెలివినిచ్చే* చెట్టు పండ్లను మాత్రం నువ్వు తినకూడదు; ఎందుకంటే దాని పండ్లను తిన్న రోజున నువ్వు ఖచ్చితంగా చనిపోతావు.”+ 18  తర్వాత యెహోవా దేవుడు ఇలా అన్నాడు: “మనిషి ఇలా ఒంటరిగా ఉండడం మంచిదికాదు. నేను అతనికి సాటియైన సహాయకారిని చేస్తాను.”+ 19  అంతకుముందు, యెహోవా దేవుడు నేల నుండి ప్రతీ అడవి జంతువును, ఆకాశంలో ఎగిరే ప్రతీ ప్రాణిని చేసి, వాటిలో ప్రతీదాన్ని మనిషి ఏమని పిలుస్తాడో చూడడానికి వాటిని అతని దగ్గరికి తేవడం మొదలుపెట్టాడు; ప్రతీ ప్రాణిని మనిషి ఏమని పిలిచాడో, అదే దాని పేరు అయింది.+ 20  అలా మనిషి సాధు జంతువులన్నిటికీ, ఆకాశంలో ఎగిరే ప్రాణులకు, ప్రతీ అడవి జంతువుకు పేరు పెట్టాడు. అయితే మనిషికి మాత్రం సాటియైన సహాయకారి ఎవరూ లేరు. 21  కాబట్టి యెహోవా దేవుడు మనిషికి గాఢనిద్ర కలిగించి, అతను నిద్రపోతున్నప్పుడు, అతని పక్కటెముకల్లో ఒక ఎముకను తీసి, ఆ చోటును మాంసంతో పూడ్చేశాడు. 22  యెహోవా దేవుడు ఆ పురుషుని నుండి తీసిన పక్కటెముకను స్త్రీగా చేసి, ఆమెను అతని దగ్గరికి తీసుకొచ్చాడు.+ 23  అప్పుడు పురుషుడు ఇలా అన్నాడు: “ఇది నిజంగా నా ఎముకల్లో ఎముక, నా మాంసంలో మాంసం. ఇది నరుని నుండి తీయబడింది కాబట్టి, నారి అని పిలవబడుతుంది.”+ 24  అందుకే, పురుషుడు తన అమ్మానాన్నల్ని విడిచిపెట్టి, తన భార్యను అంటిపెట్టుకొని ఉంటాడు,* వాళ్లు ఒక్క శరీరం అవుతారు.+ 25  ఆ పురుషుడు, అతని భార్య ఇద్దరూ నగ్నంగానే ఉన్నారు;+ అయినా వాళ్లకు సిగ్గు అనిపించలేదు.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “వాటి సైన్యమంతటినీ.”
ఇక్కడ, దేవుని సొంత పేరైన יהוה (YHWH) మొట్టమొదటిసారి కనిపిస్తుంది. ఈ పేరు ఆయన్ని వేరే దేవుళ్లందరి నుండి ప్రత్యేకపరుస్తుంది. అనుబంధం A4 చూడండి.
ఇది ఆరు సృష్టి రోజుల కాలమంతటినీ సూచిస్తోంది.
లేదా “ఊపిరిని; శ్వాసను.”
లేదా “జీవించే ప్రాణి.” హీబ్రూలో నెఫెష్‌. దీనికి అక్షరార్థంగా, “ఊపిరి తీసుకునే ప్రాణి” అని అర్థం. పదకోశంలో “ప్రాణం” చూడండి.
లేదా “జ్ఞానాన్నిచ్చే.”
లేదా “టైగ్రిస్‌.”
లేదా “జ్ఞానాన్నిచ్చే.”
లేదా “భార్యతోనే ఉండిపోతాడు.”