ఆదికాండం 18:1-33

  • ముగ్గురు దేవదూతలు అబ్రాహామును సందర్శించడం (1-8)

  • శారాకు కుమారుడు పుడతాడని వాగ్దానం; ఆమె నవ్వడం (9-15)

  • సొదొమ గురించి అబ్రాహాము ​వేడుకోవడం (16-33)

18  ఆ తర్వాత, అబ్రాహాము మిట్టమధ్యాహ్న సమయంలో మమ్రే మహా వృక్షాల+ దగ్గర తన డేరా ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర కూర్చొని ఉన్నప్పుడు యెహోవా+ అతనికి కనిపించాడు.  అతను తల ఎత్తి చూసినప్పుడు కొంత దూరంలో ముగ్గురు మనుషులు కనిపించారు.+ అతను వాళ్లను చూడగానే, వాళ్లను కలవడానికి తన డేరా ప్రవేశ ద్వారం దగ్గర నుండి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి, వాళ్లకు వంగి నమస్కారం చేశాడు.  తర్వాత అతను ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా, నీ అనుగ్రహం నా మీద ఉంటే, దయచేసి నీ సేవకుణ్ణి దాటి వెళ్లకు.  కొన్ని నీళ్లు తెప్పిస్తాను, వాటితో మీ కాళ్లు కడుక్కొని,+ దయచేసి ఈ చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకోండి.  మీరు మీ సేవకుని దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి, నేను వెళ్లి కొంత ఆహారం తీసుకొస్తాను. మీరు సేదదీరి,* ఆ తర్వాత మీ దారిన వెళ్లొచ్చు.” అప్పుడు వాళ్లు, “సరే, అలాగే కానివ్వు” అన్నారు.  కాబట్టి అబ్రాహాము పరుగుపరుగున డేరాలో ఉన్న శారా దగ్గరికి వెళ్లి, “వెంటనే మూడు కొలతల* మెత్తని పిండి తీసుకొని, దాన్ని పిసికి, రొట్టెలు చేయి” అన్నాడు.  తర్వాత అబ్రాహాము పశువుల మంద దగ్గరికి పరుగెత్తి, మంచి లేత దూడను తీసుకొచ్చి తన పనివాడికి ఇచ్చాడు. అతను త్వరత్వరగా దాన్ని కోసి, వండాడు.  ఆ తర్వాత అబ్రాహాము వెన్నను, పాలను, తాను వండించిన లేత దూడను తీసుకొచ్చి వాళ్ల ముందు పెట్టాడు. వాళ్లు తింటూ ఉండగా అతను వాళ్ల దగ్గరే చెట్టు కింద నిలబడి ఉన్నాడు.+  వాళ్లు అబ్రాహామును, “నీ భార్య శారా+ ఎక్కడుంది?” అని అడిగారు. అందుకతను, “ఇక్కడే డేరాలో ఉంది” అన్నాడు. 10  అప్పుడు వాళ్లలో ఒకరు, “నేను వచ్చే సంవత్సరం ఈ సమయానికి ఖచ్చితంగా నీ దగ్గరికి తిరిగొస్తాను. ఇదిగో! అప్పటికి నీ భార్య శారాకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు”+ అన్నారు. శారా ఆ సమయంలో అతని వెనకున్న డేరా ద్వారం దగ్గర ఉండి వింటూ ఉంది. 11  అప్పటికి అబ్రాహాము, శారాలు చాలా ముసలివాళ్లు.+ శారాకు పిల్లల్ని కనే వయసు దాటిపోయింది.*+ 12  కాబట్టి శారా, “నేను ముసలిదాన్ని అయిపోయాను, నా ప్రభువు కూడా ముసలివాడైపోయాడు. ఇప్పుడు నిజంగా నాకు ఈ సంతోషం కలుగుతుందా?” అని అనుకుంటూ తనలో తాను నవ్వుకుంది.+ 13  తర్వాత యెహోవా అబ్రాహాముతో ఇలా అన్నాడు: “శారా ఎందుకు నవ్వింది? ‘నేను ముసలిదాన్ని కదా, నిజంగా నాకు పిల్లలు పుడతారా’ అని ఎందుకు అంది? 14  యెహోవాకు సాధ్యంకానిది అంటూ ఏదైనా ఉందా?+ వచ్చే సంవత్సరం ఈ సమయానికి నేను తిరిగొస్తాను, అప్పటికి శారాకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు.” 15  కానీ శారా భయపడి, “లేదు! నేను నవ్వలేదు” అంది. అప్పుడు ఆయన, “లేదు! నువ్వు నవ్వావు” అన్నాడు. 16  తర్వాత ఆ మనుషులు వెళ్లిపోవడానికి లేచారు, వాళ్లను సాగనంపడానికి అబ్రాహాము వాళ్లతోపాటే నడుస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆ మనుషులు సొదొమ వైపు చూశారు.+ 17  యెహోవా ఇలా అన్నాడు: “నేను చేయబోయేదాన్ని అబ్రాహాముకు తెలీకుండా దాస్తానా?+ 18  ఖచ్చితంగా అబ్రాహాము బలమైన గొప్ప జనం అవుతాడు. భూమ్మీదున్న అన్నిదేశాల ప్రజలు అతని ద్వారా దీవించబడతారు.*+ 19  ఎందుకంటే సరైనది, న్యాయమైనది చేస్తూ యెహోవా మార్గంలో నడుస్తూ ఉండమని అబ్రాహాము తన కుమారులకు, తన ఇంటివాళ్లకు ఆజ్ఞాపించేలా నేను అతన్ని ఎంచుకున్నాను.*+ అప్పుడు యెహోవానైన నేను అబ్రాహాము విషయంలో చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేరుస్తాను.” 20  తర్వాత యెహోవా ఇలా అన్నాడు: “సొదొమ, గొమొర్రాల పాపం చాలా భారంగా ఉంది.+ ఆ నగరాల గురించిన మొర నాకు చాలా బిగ్గరగా వినిపిస్తోంది.+ 21  నేను కిందికి వెళ్లి, నాకు వినబడిన మొర నిజమో కాదో, వాళ్ల పనులు నిజంగా అంత చెడ్డగా ఉన్నాయో లేదో చూస్తాను. నాకు అది తెలుసుకోవాలనుంది.”+ 22  తర్వాత ఆ మనుషులు అక్కడి నుండి సొదొమ వైపు వెళ్లారు, కానీ యెహోవా+ అబ్రాహాముతోనే ఉండిపోయాడు. 23  అప్పుడు అబ్రాహాము ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు నిజంగా దుష్టులతో పాటు నీతిమంతుల్ని తుడిచిపెడతావా?+ 24  ఒకవేళ ఆ నగరంలో 50 మంది నీతిమంతులు ఉన్నారనుకో. అప్పుడు కూడా నువ్వు వాళ్లను తుడిచిపెట్టేస్తావా? ఆ 50 మంది కోసం ఆ నగరాన్ని క్షమించవా? 25  నువ్వు ఎన్నడూ దుష్టునితో పాటు నీతిమంతున్ని చంపేయవు! అలాచేస్తే నీతిమంతునికి, దుష్టునికి దొరికే ప్రతిఫలం ఒక్కటే అవుతుంది.+ నువ్వు ఎన్నడూ అలా చేయవు.+ భూమంతటికీ న్యాయం తీర్చే దేవుడు సరైనది చేయడా?”+ 26  అప్పుడు యెహోవా ఇలా అన్నాడు: “సొదొమ నగరంలో నాకు 50 మంది నీతిమంతులు కనిపిస్తే, వాళ్లకోసం నేను ఆ నగరాన్నంతా క్షమిస్తాను.” 27  కానీ అబ్రాహాము మళ్లీ ఇలా అన్నాడు: “ధూళిని, బూడిదను అయిన నేను యెహోవాతో మాట్లాడడానికి తెగిస్తున్నాను, దయచేసి నన్ను మాట్లాడనివ్వు. 28  ఒకవేళ 50 మంది నీతిమంతుల్లో ఒక ఐదుగురు తగ్గారనుకో. అలా ఐదుగురు తగ్గినందుకు మొత్తం నగరాన్ని నాశనం చేస్తావా?” దానికి దేవుడు, “నాకు అక్కడ 45 మంది కనిపించినా నేను దాన్ని నాశనం చేయను”+ అన్నాడు. 29  కానీ అబ్రాహాము మళ్లీ దేవునితో, “ఒకవేళ 40 మందే కనిపించారనుకో” అన్నాడు. దానికి దేవుడు, “ఆ 40 మంది కోసం నేను దాన్ని నాశనం చేయను” అన్నాడు. 30  అబ్రాహాము మళ్లీ మాట్లాడుతూ ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా, దయచేసి కోపంతో మండిపడకుండా,+ నన్ను మాట్లాడనివ్వు. అక్కడ 30 మందే కనిపించారనుకో.” దానికి దేవుడు, “నాకు 30 మంది కనిపిస్తే, నేను దాన్ని నాశనం చేయను” అన్నాడు. 31  కానీ అబ్రాహాము మళ్లీ ఇలా అన్నాడు: “నేను యెహోవాతో మాట్లాడడానికి తెగిస్తున్నాను, దయచేసి నన్ను మాట్లాడనివ్వు. అక్కడ 20 మందే కనిపించారనుకో.” దానికి దేవుడు, “ఆ 20 మంది కోసం నేను దాన్ని నాశనం చేయను” అన్నాడు. 32  చివరిగా అబ్రాహాము ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా, దయచేసి కోపంతో మండిపడకు, ఇంకొక్కసారి నన్ను మాట్లాడనివ్వు. అక్కడ పది మందే కనిపించారనుకో.” దానికి దేవుడు, “ఆ పది మంది కోసం నేను దాన్ని నాశనం చేయను” అన్నాడు. 33  అబ్రాహాముతో మాట్లాడడం అయిపోయినప్పుడు యెహోవా అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు,+ అబ్రాహాము తిరిగి తన డేరా దగ్గరికి వెళ్లిపోయాడు.

అధస్సూచీలు

అక్ష., “మీ హృదయాన్ని బలపర్చుకొని.”
అక్ష., “సీయ కొలతల.” అప్పట్లో ఒక సీయ 7.33 లీటర్లతో (దాదాపు 10 కిలోలతో) సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
అంటే, ఆమెకు రుతుస్రావం ఆగిపోయింది.
లేదా “దీవెన సంపాదించుకుంటారు.” దానికోసం కష్టపడాల్సి ఉంటుందని ఇది సూచిస్తుండవచ్చు.
అక్ష., “తెలుసుకున్నాను.”