అపొస్తలుల కార్యాలు 6:1-15

  • పని కోసం ఏడుగురు పురుషుల్ని ఎంపిక చేయడం (1-7)

  • దైవదూషణ చేశాడని స్తెఫనును నిందించడం (8-15)

6  ఆ రోజుల్లో శిష్యుల సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పుడు, గ్రీకు భాష మాట్లాడే యూదులు హీబ్రూ భాష మాట్లాడే యూదుల మీద ఫిర్యాదు చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎందుకంటే, ప్రతీరోజు ఆహారం పంచిపెడుతున్నప్పుడు, గ్రీకు భాష మాట్లాడే విధవరాళ్లు నిర్లక్ష్యానికి గురౌతున్నారు.+  కాబట్టి పన్నెండుమంది అపొస్తలులు శిష్యులందర్నీ పిలిచి ఇలా అన్నారు: “ఆహారం పంచిపెట్టడం కోసం మేము దేవుని వాక్యాన్ని బోధించే పనిని ఆపడం సరైనది కాదు.*+  కాబట్టి సహోదరులారా, మీ మధ్య మంచిపేరు ఉన్న, పవిత్రశక్తితో తెలివితో నిండిన+ ఏడుగురు పురుషుల్ని మీరే ఎంచుకోండి;+ మేము వాళ్లను ఈ అవసరమైన పని మీద నియమిస్తాం.+  మేము మాత్రం ప్రార్థించడానికి, వాక్యాన్ని బోధించడానికి* మా పూర్తి సమయాన్ని, శక్తిని వెచ్చిస్తాం.”  వాళ్లు చెప్పిన మాట శిష్యులందరికీ నచ్చింది. కాబట్టి వాళ్లు విశ్వాసంతో, పవిత్రశక్తితో నిండిన స్తెఫనును, అలాగే ఫిలిప్పును,+ ప్రొకొరును, నీకానోరును, తీమోనును, పర్మెనాసును, అంతియొకయకు చెందిన నీకొలాసును ఎంచుకున్నారు. ఈ నీకొలాసు యూదా మతంలోకి మారినవాడు.  శిష్యులు వీళ్లను అపొస్తలుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. అపొస్తలులు ప్రార్థన చేసి, వాళ్ల మీద చేతులు ఉంచారు.+  దానివల్ల దేవుని వాక్యం వ్యాప్తిచెందుతూ ఉంది.+ యెరూషలేములో శిష్యుల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూ ఉంది.+ యాజకుల్లో కూడా చాలామంది విశ్వాసులయ్యారు.+  స్తెఫను దేవుని అనుగ్రహంతో, శక్తితో నిండిపోయి ప్రజల మధ్య గొప్ప అద్భుతాల్ని, సూచనల్ని చేస్తూ ఉన్నాడు.  కానీ స్వతంత్రుల* సమాజమందిరానికి చెందిన కొంతమంది; కురేనీయులు, అలెక్సంద్రియులు కొంతమంది; కిలికియ, ఆసియా నుండి వచ్చిన కొంతమంది ముందుకొచ్చి స్తెఫనుతో వాదనకు దిగారు. 10  అయితే స్తెఫను తెలివితో, పవిత్రశక్తితో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి వాళ్లు అతని ముందు నిలవలేకపోయారు.+ 11  అప్పుడు వాళ్లు, “ఇతను మోషేను, దేవుణ్ణి దూషిస్తూ మాట్లాడడం మేము విన్నాం” అనే మాట ప్రజల్లో వ్యాప్తి చేయమని కొంతమందిని రహస్యంగా ఉసిగొల్పారు. 12  అంతేకాదు వాళ్లు ప్రజల్ని, పెద్దల్ని, శాస్త్రుల్ని కూడా రెచ్చగొట్టారు. వాళ్లు హఠాత్తుగా అతని మీదికి వచ్చి, బలవంతంగా అతన్ని పట్టుకొని, మహాసభకు తీసుకెళ్లారు. 13  వాళ్లు అబద్ధ సాక్షుల్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు, ఆ సాక్షులు ఇలా చెప్పారు: “ఇతను దేవుని ఆలయానికి, ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ఆపట్లేదు. 14  ఉదాహరణకు, నజరేయుడైన యేసు ఈ ఆలయాన్ని పడగొడతాడని, మోషే మనకిచ్చిన ఆచారాల్ని ఆయన మారుస్తాడని ఇతను చెప్పడం మేము విన్నాం.” 15  మహాసభలో కూర్చున్న వాళ్లందరూ అతని ముఖాన్ని చూసినప్పుడు, అతని ముఖం వాళ్లకు దేవదూత ముఖంలా కనిపించింది.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఇష్టం లేదు.”
లేదా “వాక్య పరిచర్యకు.”
లేదా “స్వతంత్రులుగా చేయబడినవాళ్ల.”