అపొస్తలుల కార్యాలు 1:1-26

  • థెయొఫిలాను సంబోధించడం (1-5)

  • భూమంతటా సాక్ష్యమిస్తారు (6-8)

  • యేసు పరలోకానికి వెళ్లడం (9-11)

  • శిష్యులు ఐక్యంగా కలవడం (12-14)

  • యూదా స్థానంలో మత్తీయను ఎంచుకోవడం (15-26)

1  ఓ థెయొఫిలా, నేను నీకు రాసిన మొదటి పుస్తకంలో యేసు చేసిన, బోధించిన వాటన్నిటి గురించి వివరించాను.+  అంటే, యేసు తాను ఎంచుకున్న అపొస్తలులకు* పవిత్రశక్తి ద్వారా నిర్దేశాలు ఇచ్చి, పరలోకానికి ఎత్తబడిన+ రోజు వరకు చేసిన, బోధించిన వాటన్నిటి గురించి వివరించాను.  ఆయన బాధలు పడిన తర్వాత, తాను బ్రతికి ఉన్నానని ఎన్నో ఒప్పింపజేసే రుజువులతో వాళ్లకు చూపించుకున్నాడు.+ 40 రోజులపాటు ఆయన వాళ్లకు చాలాసార్లు కనిపించి, దేవుని రాజ్యం గురించి మాట్లాడాడు.  ఆయన వాళ్లను కలిసినప్పుడు వాళ్లకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: “మీరు యెరూషలేమును విడిచి వెళ్లకండి.+ తండ్రి వాగ్దానం నెరవేరేవరకు ఎదురుచూస్తూ ఉండండి.+ ఆ వాగ్దానం గురించి మీరు నా దగ్గర విన్నారు.  యోహాను నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇచ్చాడు. అయితే, కొన్ని రోజుల్లో మీరు పవిత్రశక్తితో బాప్తిస్మం పొందుతారు.”+  కాబట్టి వాళ్లు మళ్లీ కలుసుకున్నప్పుడు, “ప్రభువా, ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలుకు రాజ్యాన్ని మళ్లీ ఇస్తావా?”+ అని ఆయన్ని అడిగారు.  దానికి ఆయన వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “సమయాల్ని, కాలాల్ని తండ్రి తన అధికారం కింద ఉంచుకున్నాడు.+ వాటిని మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  అయితే పవిత్రశక్తి మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు బలం పొందుతారు;+ అప్పుడు యెరూషలేములో, యూదయ అంతటిలో, సమరయలో,+ భూమంతటా+ మీరు నా గురించి సాక్ష్యమిస్తారు.”*+  ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత, వాళ్లు చూస్తుండగానే పైకి ఎత్తబడ్డాడు. ఒక మేఘం ఆయన్ని కప్పేసింది, దాంతో వాళ్లిక ఆయన్ని చూడలేకపోయారు.+ 10  ఆయన వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్లు ఆకాశంలోకి అలాగే చూస్తూ ఉన్నారు. ఇంతలో తెల్లని వస్త్రాలు వేసుకున్న ఇద్దరు మనుషులు+ హఠాత్తుగా వాళ్ల పక్కన నిలబడి 11  ఇలా అన్నారు: “గలిలయ మనుషులారా, మీరెందుకు ఆకాశంలోకి చూస్తూ ఉన్నారు? మీ దగ్గర నుండి ఆకాశంలోకి ఎత్తబడిన ఈ యేసు ఏ విధంగా ఆకాశంలోకి వెళ్లడం మీరు చూశారో అదేవిధంగా వస్తాడు.” 12  అప్పుడు వాళ్లు ఒలీవల కొండ నుండి యెరూషలేముకు తిరిగొచ్చారు.+ ఆ కొండ యెరూషలేముకు సుమారు ఒక కిలోమీటరు* దూరంలోనే ఉంది. 13  వాళ్లు వచ్చాక, తాము బస చేస్తున్న మేడగదిలోకి వెళ్లారు. వాళ్లెవరంటే: పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అంద్రెయ, ఫిలిప్పు, తోమా, బర్తొలొమయి, మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడైన యాకోబు, ఉత్సాహవంతుడైన సీమోను, యాకోబు కుమారుడైన యూదా.+ 14  వీళ్లందరూ, వీళ్లతోపాటు ఇంకొందరు స్త్రీలు,+ యేసు తమ్ముళ్లు,+ ఆయన తల్లి మరియ కలిసి ఏక మనసుతో పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. 15  అలాంటి ఒక రోజున పేతురు అక్కడున్న సహోదరుల (దాదాపు 120 మంది) మధ్య నిలబడి ఇలా అన్నాడు: 16  “సహోదరులారా,* యూదా గురించి పవిత్రశక్తి దావీదు ద్వారా చెప్పిన లేఖనం+ నెరవేరాల్సి ఉంది. ఈ యూదా యేసును బంధించినవాళ్లకు దారి చూపించాడు.+ 17  అతను మాలో ఒకడిగా లెక్కించబడ్డాడు,+ మాలాగే పరిచర్య చేశాడు. 18  (అన్యాయంగా సంపాదించిన డబ్బుతో అతను ఒక పొలం కొన్నాడు.+ అతను తలకిందులుగా పడడంతో అతని శరీరం చీలిపోయి లోపలి అవయవాలన్నీ బయటికి వచ్చాయి.+ 19  ఈ సంగతి యెరూషలేము ప్రజలందరికీ తెలిసింది. దాంతో ఆ పొలానికి వాళ్ల భాషలో అకెల్దమ అనే పేరు వచ్చింది. ఆ మాటకు “రక్తపు పొలం” అని అర్థం.) 20  ఎందుకంటే కీర్తనల పుస్తకంలో ఇలా రాయబడింది: ‘అతను నివసించే చోటు నిర్మానుష్యమైపోవాలి. అందులో ఒక్క నివాసి కూడా ఉండకూడదు.’+ ‘అతని స్థానాన్ని* వేరే వ్యక్తి తీసుకోవాలి.’+ 21  కాబట్టి మనం ఒకర్ని ఎంచుకోవాలి. యేసు మన మధ్య పరిచర్య చేసిన* కాలమంతటిలో అతను మనతోపాటు ఉన్నవాడై ఉండాలి; 22  యేసు యోహాను దగ్గర బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పటి+ నుండి పరలోకానికి ఎత్తబడిన+ రోజు వరకు అతను మనతోపాటు ఉన్నవాడై ఉండాలి; అంతేకాదు, మనలాగే యేసు పునరుత్థానాన్ని+ చూసినవాడై ఉండాలి.” 23  కాబట్టి వాళ్లు ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని సూచించారు. ఒకతను, బర్సబ్బా అని పిలవబడిన యోసేపు. ఇతన్ని యూస్తు అని కూడా పిలిచేవాళ్లు. ఇంకొకతను మత్తీయ. 24  తర్వాత వాళ్లు ప్రార్థన చేసి ఇలా అన్నారు: “యెహోవా,* నీకు అందరి హృదయాలు తెలుసు.+ ఈ ఇద్దరిలో నువ్వు ఎవర్ని ఎంచుకున్నావో దయచేసి మాకు చూపించు. 25  తన సొంత దారిలో వెళ్లడం కోసం యూదా వదిలేసిన ఈ పరిచర్యను, అపొస్తలత్వాన్ని పొందడానికి నువ్వు ఎవర్ని ఎంచుకున్నావో దయచేసి మాకు చూపించు.”+ 26  కాబట్టి వాళ్లు ఆ ఇద్దరి గురించి చీట్లు* వేశారు,+ చీటి మత్తీయ పేరు మీద వచ్చింది. కాబట్టి అతను 11 మంది అపొస్తలులతో పాటు లెక్కించబడ్డాడు.*

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “నాకు సాక్షులుగా ఉంటారు.”
అక్ష., “విశ్రాంతి రోజు ప్రయాణమంత.” విశ్రాంతి రోజున ప్రయాణించేందుకు అనుమతించబడిన దూరం.
అక్ష., “పురుషులారా, సహోదరులారా.”
అంటే, పర్యవేక్షకునిగా అతని స్థానాన్ని.
లేదా “వస్తూ వెళ్తూ ఉన్న.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
అంటే, మిగతా 11 మందిలాగే ఎంచబడ్డాడు.