2 కొరింథీయులు 2:1-17

  • సంతోషపెట్టాలనే పౌలు ఆలోచన  (1-4)

  • ఒక పాపి క్షమించబడి, తిరిగి చేర్చుకోబడ్డాడు (5-11)

  • త్రోయలో, మాసిదోనియలో పౌలు (12, 13)

  • పరిచర్య, విజయోత్సాహపు ఊరేగింపు (14-17)

    • దేవుని వాక్యాన్ని అమ్ముకుంటూ తిరిగేవాళ్లు కాదు (17)

2  నేను మళ్లీ అక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని బాధపెట్టకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను.  నన్ను సంతోషపెట్టే మిమ్మల్నే నేను బాధపెడితే, ఇంకెవరు నన్ను సంతోషపెడతారు?  నేను అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎవరి విషయంలోనైతే నేను సంతోషించాలో వాళ్ల వల్ల నాకు దుఃఖం కలగకూడదని ఇంతకుముందు మీకు అలా రాశాను. ఎందుకంటే నన్ను సంతోషపెట్టే విషయాలే మీ అందర్నీ సంతోషపెడతాయనే నమ్మకం నాకుంది.  నేను ఎంతో వేదనతో, గుండె బరువుతో, కన్నీళ్లతో మీకు ఉత్తరం రాశాను. మిమ్మల్ని బాధపెట్టాలని కాదుగానీ, మిమ్మల్ని నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో తెలియజేయడానికే అలా రాశాను.  ఎవరైనా బాధ కలిగించి ఉంటే, అతను బాధపెట్టింది నన్ను కాదు, కొంతవరకు మీ అందర్నీ బాధపెట్టాడు. అయినా, నేనిప్పుడు మరీ కఠినంగా మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు.  అలాంటి వ్యక్తికి మీలో చాలామంది ఇప్పటికే ఇచ్చిన క్రమశిక్షణ సరిపోతుంది;  కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు దయతో అతన్ని క్షమించి ఓదార్చండి. లేదంటే అతను తీవ్రమైన దుఃఖంలో మునిగిపోతాడు.  అందుకే, మీరు అతన్ని ప్రేమిస్తున్నారనే భరోసా అతనికి ఇవ్వమని మిమ్మల్ని బ్రతిమాలుతున్నాను.  మీరు అన్ని విషయాల్లో విధేయత చూపిస్తున్నారో లేదో నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను. నేను మీకు ఉత్తరం రాయడానికి అది కూడా ఒక కారణం. 10  మీరు క్షమించినవాళ్లను నేను కూడా క్షమిస్తాను. నిజానికి, నేను ఓ తప్పును క్షమించానంటే, (ఒకవేళ క్షమించివుంటే) అది మీ కోసమే. దానికి క్రీస్తే సాక్షి. 11  సాతాను చేతుల్లో మనం మోసపోకూడదంటే అలా క్షమించడం ప్రాముఖ్యం. ఎందుకంటే సాతాను కుయుక్తులు* మనకు తెలియనివి కావు. 12  నేను క్రీస్తు గురించిన మంచివార్తను ప్రకటించడానికి త్రోయకు వచ్చినప్పుడు, ప్రభువు సేవలో నాకొక అవకాశం ఇవ్వబడింది.* 13  అప్పుడు నా సోదరుడు తీతు కనబడకపోయేసరికి చాలా ఆందోళనపడ్డాను. అందుకే వాళ్ల దగ్గర సెలవు తీసుకొని మాసిదోనియకు బయల్దేరాను. 14  విజయోత్సాహపు ఊరేగింపులో క్రీస్తుతోపాటు మనల్ని ఎల్లప్పుడూ నడిపిస్తున్న దేవునికి కృతజ్ఞతలు, మనల్ని ఉపయోగించుకొని తన గురించిన జ్ఞానపు పరిమళాన్ని అంతటా వెదజల్లుతున్న దేవునికి ధన్యవాదాలు! 15  క్రీస్తు గురించి ప్రకటిస్తున్న మనం రక్షణ పొందేవాళ్ల మధ్య, నాశనమయ్యేవాళ్ల మధ్య దేవుని దృష్టికి సుగంధ పరిమళంగా ఉన్నాం; 16  నాశనమయ్యేవాళ్లకు మనం మరణానికి దారితీసే మరణకరమైన వాసనగా* ఉన్నాం, రక్షణ పొందేవాళ్లకేమో జీవానికి నడిపించే జీవదాయక పరిమళంగా ఉన్నాం. అయితే ఇలాంటి సేవకు తగిన అర్హతలు ఉన్నవాళ్లు ఎవరు? 17  మేమే. ఎందుకంటే చాలామంది చేస్తున్నట్టు మేము దేవుని వాక్యాన్ని అమ్ముకుంటూ తిరగట్లేదు.* కానీ, దేవుడు పంపించిన వ్యక్తులుగా, క్రీస్తు శిష్యులుగా దేవుని ముందు పూర్తి నిజాయితీతో ప్రకటిస్తున్నాం.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఉద్దేశాలు; పన్నాగాలు.”
అక్ష., “తలుపు తెరవబడింది.”
లేదా “పరిమళంగా.”
లేదా “వాక్యంతో వ్యాపారం చేయట్లేదు; దానితో లాభం సంపాదించట్లేదు.”