1 పేతురు 3:1-22

  • భార్యలు, భర్తలు (1-7)

  • సహానుభూతిని చూపించండి, శాంతిని వెదకండి  (8-12)

  • నీతిమంతులుగా ఉన్నందుకు బాధలుపడడం  (13-22)

    • మీ నిరీక్షణ గురించి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి  (15)

    • బాప్తిస్మం, మంచి మనస్సాక్షి  (21)

3  అలాగే భార్యలారా, మీరు మీ భర్తలకు లోబడి ఉండండి. దానివల్ల, భర్త ఒకవేళ వాక్యానికి లోబడని వ్యక్తయితే, విశ్వాసం గురించి భార్య అతనితో ఒక్క మాట మాట్లాడకుండానే ఆమె మంచి ప్రవర్తనను చూసి అతను విశ్వాసంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.  ఎందుకంటే మీరు చూపించే ప్రగాఢమైన గౌరవాన్ని, మీ పవిత్రమైన ప్రవర్తనను అతను కళ్లారా చూస్తాడు.  మీరు పైకి కనిపించే అలంకరణ మీద, అంటే జడలు అల్లుకోవడం, బంగారు నగలు పెట్టుకోవడం లేదా ఖరీదైన దుస్తులు వేసుకోవడం మీద దృష్టిపెట్టకండి.  బదులుగా మీ హృదయ అలంకరణ మీద దృష్టిపెట్టండి. ప్రశాంతత, సౌమ్యత అనే లక్షణాలతో మిమ్మల్ని మీరు అలంకరించుకోండి. ఈ అలంకరణ చెరిగిపోనిది. దీన్ని దేవుడు చాలా విలువైనదిగా ఎంచుతాడు.  గతంలో దేవుని మీద నిరీక్షణ ఉంచిన భక్తిగల స్త్రీలు తమ భర్తలకు లోబడుతూ తమను తాము అలాగే అలంకరించుకునేవాళ్లు.  శారా అబ్రాహామును “నా ప్రభువు” అని పిలుస్తూ అతనికి లోబడినట్టే వాళ్లు కూడా లోబడేవాళ్లు. మీరు కూడా మంచి చేస్తూ, భయానికి చోటివ్వకుండా ఉంటే ఆమె పిల్లలౌతారు.  అలాగే భర్తలారా, మీరు మీ భార్యల్ని బాగా అర్థంచేసుకుంటూ కాపురం చేయండి. స్త్రీలు మీకన్నా బలహీనమైన వాళ్లు, సున్నితమైన పాత్రలాంటి వాళ్లు; అంతేకాదు దేవుడు అపారదయతో ఇచ్చే జీవాన్ని పొందే విషయంలో వాళ్లు మీ తోటి వారసులు. కాబట్టి వాళ్లకు గౌరవం ఇవ్వండి. అప్పుడు మీ ప్రార్థనలకు ఆటంకం కలగకుండా ఉంటుంది.  చివరిగా, మీరందరూ ఏకమనస్సు కలిగివుండండి;* సహానుభూతిని, సోదర ప్రేమను, వాత్సల్యాన్ని, వినయాన్ని చూపించండి.  మీకు ఎవరైనా హాని చేస్తే తిరిగి వాళ్లకు హాని చేయకండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని అవమానిస్తే తిరిగి వాళ్లను అవమానించకండి. బదులుగా వాళ్లను దీవించండి, అప్పుడు మీరు దీవెన పొందుతారు. ఇందుకోసమే దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచాడు. 10  ఎందుకంటే లేఖనం ఇలా చెప్తోంది: “జీవాన్ని ప్రేమించి, సంతోషంగా జీవించాలనుకునే వ్యక్తి చెడ్డ మాటలు మాట్లాడకుండా నోటిని అదుపులో పెట్టుకోవాలి, మోసపూరితంగా మాట్లాడకుండా పెదవుల్ని కాచుకోవాలి. 11  అతను చెడుకు దూరంగా ఉండాలి, మంచి చేయాలి; శాంతిని వెదికి, దాన్ని అనుసరిస్తూ* ఉండాలి. 12  ఎందుకంటే యెహోవా* కనుదృష్టి నీతిమంతుల మీద ఉంది, ఆయన చెవులు వాళ్ల అభ్యర్థనల వైపు ఉన్నాయి. అయితే యెహోవా* ముఖం చెడు పనులు చేసేవాళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఉంది.” 13  నిజానికి, మీరు మంచి పనులు చేసే విషయంలో ఉత్సాహం చూపిస్తే మీకు ఎవరు హాని చేస్తారు? 14  ఒకవేళ మీరు నీతిమంతులుగా ఉన్నందుకు బాధలుపడాల్సి వచ్చినా, మీరు సంతోషంగా ఉంటారు. అయితే, వాళ్లు భయపడేదానికి మీరు భయపడకండి,* ఆందోళన పడకండి. 15  కానీ మీ హృదయాల్లో క్రీస్తును ప్రభువుగా, పవిత్రుడిగా స్వీకరించండి. మీ నిరీక్షణ గురించి అడిగే ప్రతీ ఒక్కరికి జవాబు ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండండి. అయితే, అలా జవాబు ఇస్తున్నప్పుడు సౌమ్యంగా, ప్రగాఢ గౌరవంతో మాట్లాడండి. 16  మంచి మనస్సాక్షిని కాపాడుకోండి. అప్పుడు ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏ రకంగానైనా నిందిస్తే, క్రీస్తు శిష్యులుగా మీరు చూపించే మంచి ప్రవర్తన వల్ల వాళ్లు సిగ్గుపడతారు. 17  మీరు చెడు చేస్తున్నందుకు బాధలు పడడం కన్నా, మంచి చేస్తున్నందుకు బాధలు పడడం మేలు, (ఒకవేళ ఆ బాధల్ని దేవుడు అనుమతిస్తే). 18  ఎందుకంటే అనీతిమంతుల కోసం నీతిమంతుడైన క్రీస్తు అన్నికాలాలకు సరిపోయేలా ఒక్కసారే చనిపోయాడు. పాపాల్ని తీసేయడానికి, మిమ్మల్ని దేవుని దగ్గరికి నడిపించడానికి క్రీస్తు అలా చనిపోయాడు. ఆయన మానవ శరీరంతో చనిపోయాడు, కానీ పరలోక సంబంధమైన శరీరంతో బ్రతికించబడ్డాడు. 19  క్రీస్తు పరలోక సంబంధమైన శరీరంతోనే వెళ్లి, బంధించబడివున్న దేవదూతలకు ప్రకటించాడు. 20  ఆ దూతలు నోవహు కాలంలో అవిధేయులయ్యారు. ఆ కాలంలో ఓడ నిర్మించబడుతుండగా దేవుడు ఓర్పుతో వేచి చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆ ఓడలో కొందరే, అంటే ఎనిమిది మంది మాత్రమే నీటి ద్వారా రక్షించబడ్డారు. 21  దానికి పోలికగా ఉన్న బాప్తిస్మం కూడా యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానం ద్వారా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షిస్తోంది. (బాప్తిస్మం అంటే శరీర మలినాన్ని తీసేసుకోవడం కాదుగానీ, మంచి మనస్సాక్షి కోసం దేవునికి మీరు చేసుకునే విన్నపం). 22  ఆయన పరలోకానికి వెళ్లాడు కాబట్టి దేవుని కుడిపక్కన ఉన్నాడు. దేవదూతలు, అధికారాలు ఆయనకు లోబడివుండేలా దేవుడు చేశాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “ఒకేలా ఆలోచించండి.”
లేదా “వెంటాడుతూ.”
పదకోశంలో చూడండి.
పదకోశంలో చూడండి.
లేదా “వాళ్ల బెదిరింపులకు భయపడకండి” అయ్యుంటుంది.